Papua Ny-Guinea

Sist oppdatert: 22.04.2022

Papua Ny-Guinea er en selvstendig stat i Oseania. Landet omfatter den østlige halvdelen av Ny-Guinea, og cirka 600 omkringliggende øyer og atoller. Visste du at Papua Ny-Guinea har over 800 språk? Det er mer enn noe annet land i verden. Her er alt du bør vite om Papua Ny-Guinea.

Foto: Unsplash/Bob Brewer

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Port Moresby
Befolkning: Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere
Språk: Tok pisin (offisielt), engelsk (offisielt), Hiri Motu (offisielt) og minst 839 lokale språk
Religion: Protestanter 64,3 %, katolikker 26 %, andre kristne 5,3 %, ikke-kristne 1,4 %, uspesifisert 3,1 % (2011)
Innbyggertall: 10 329 931 (2023)
Styreform: Parlamentarisk demokrati
Areal: 462 840 km2
Myntenhet: Papuansk kina
BNI pr innbygger: 4 447 PPP$
Nasjonaldag: 16. september

Geografi

Papua Ny-Guinea utgjør den østre delen av øya Ny-Guinea, og rundt 600 mindre øyer i havområdet rundt. Ny-Guinea er verdens nest største øy, og er delt mellom Indonesia i vest og Papua Ny-Guinea i øst. Landskapet på Ny-Guinea består av tett regnskog langs kysten og i lavlandet, og en bratt fjellkjede som strekker seg gjennom øya. Regnskogen har et unikt plante- og dyreliv, og er hjem til 5-10 prosent av verdens biologiske mangfold. Flesteparten av de mindre øyene består av vulkanske fjellformasjoner som stiger bratt opp av havet, og har en kupert kystlinje med svært lite skog. Mellom vulkanøyene ligger noen lavereliggende korallatoller som står i fare for å forsvinne helt dersom havnivået stiger.

Det varierte landskapet gjør at Papua Ny-Guinea har flere klimatyper. I regnskogområdene og på de mindre øyene er det mye nedbør og høye temperaturer, mens høyfjellet har større temperatursvingninger og opplever snøfall med jevne mellomrom. Papua Ny-Guinea opplever ofte jordskjelv, vulkansk aktivitet og tsunamier. De største miljøutfordringene er knyttet til omfattende avskoging og hogst av regnskogen. Dette fører til utvasking av jorden i bekker og elver, urent drikkevann og jorderosjon. Hogst av regnskogen har også ført til ødeleggelse av kritiske dyrehabitater.

Historie

Papua Ny-Guinea ble befolket fra det asiatiske fastlandet for 50-60 000 år siden. Fast bosetning oppsto for omkring 8000 år siden, i små samfunn i de trange fjelldalene. Frem til øya ble kolonisert av europeere på 1500-tallet fantes det ingen samlet stat i området. På 1500-tallet begynte portugisiske sjøfarere å handle med de lokale stammene. I løpet av de neste århundrene ble hele eller deler av dagens Papua Ny-Guinea styrt av både nederlendere, engelskmenn, spanjoler og tyskere. Ved starten av første verdenskrig styrte Tyskland den nordøstlige delen av Ny-Guinea, mens Storbritannia styrte i sørøst. Etter krigen fikk Australia ansvaret for både den britiske og tyske delen av Ny-Guinea, samt de omkringliggende småøyene, etter mandag fra Folkeforbundet (senere FN).

Papua Ny-Guinea ble selvstendig i 1975. Utover på 1980-tallet vokste det frem en separatistbevegelse på øya Bougainville, som ville løsrive seg fra Papua-Ny-Guinea. Mellom 1990-1997 var det krig mellom de papuanske myndighetene og separatistene, og mellom 15-20 000 mennesker ble drept. I 2001 ble det inngått en fredsavtale, som førte til en foreløpig selvstendighet for Bougainville i 2005.

Samfunn og politikk

Papua Ny-Guinea er et konstitusjonelt monarki. Landet er medlem av Samveldet av nasjoner (commonwealth), og har beholdt den britiske monarken som statsoverhode. Landet har en parlamentarisk styreform, i likhet med mange andre tidligere britiske kolonier. Statsministeren leder regjeringen, og blir valgt av en nasjonalforsamling (parlamentet). Landet har lenge vært preget av politiske kriser og uroligheter. Korrupsjon blant politikere og politi er et voksende problem, og har ført til økt politikerforakt og mistillit.

Papua Ny-Guinea er ett av verdens minst utviklede land, med tanke på industri og moderne infrastruktur. Landet sliter også med svært høy kriminalitet. Mange stammer og lokalsamfunn lever helt avskåret fra omverdenen, uten tilgang til utdanning, helsetjenester og rent drikkevann. I gjennomsnitt dør én av tjue barn før de har fylt to år. Koronapandemien førte til at helsesituasjonen ble ytterligere forverret, og landet har i tillegg en av de laveste vaksinasjonsratene i verden. Mangel på motgift gjør at mange dør av giftige slanger, edderkopper, brennmaneter og smittebærende mygg. Kvinner blir regelmessig diskriminert i arbeidslivet og i politikken. Menneskehandel, overgrep og tvungen prostitusjon er store samfunnsproblemer, og rammer som oftest kvinner og barn spesielt hardt.

Økonomi og handel

Papa Ny-Guinea er svært rikt på naturressurser. Store forekomster av mineraler, naturgass, olje, skog og fiskerike farvann gjør at landet har høye eksportinntekter. Inntektene er imidlertid svært sårbare for svingninger i prisene på verdensmarkedet, og landet forblir avhengig av internasjonal bistand. Økonomien ble dermed hardt rammet da koronapandemien inntraff.

Til tross for de rike naturressursene sliter landet med utbredt fattigdom. Over 40 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og over 35 prosent lever i absolutt fattigdom. Kun en liten del av befolkningen har lønnet arbeid, og de aller fleste driver jordbruk, jakt og fiske for eget bruk. I tillegg til dårlig infrastruktur, er korrupsjon, sosial uro, naturkatastrofer og mangel på utdannet arbeidskraft, de største hindrene for økonomisk utvikling og vekst.

Kart over Papua Ny-Guinea