Paraguay

Sist oppdatert: 28.01.2022

Paraguay er en republikk i Sør-Amerika, med grenser til Bolivia i nord, Brasil i øst og Argentina i vest og sør. Visste du at Paraguay har et svært rikt dyreliv? Her lever det blant annet kjempemaurslukere, brølaper, jaguarer, pumaer og beltedyr. Her er alt du bør vite om Paraguay.

Foto: Adobe Stock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Asunción
Befolkning: Mestiser 95 % (etterkommere av spanjoler og indianere), andre 5 %
Språk: Spansk (offisielt) og guarani (offisielt) 46,3 %, bare guarani 34 %, bare spansk 15,2 %, andre (inkludert portugisisk, tysk, andre urspråk) 4,5 % (2012)
Religion: Romersk katolske 89,6 %, protestanter 6,2 %, andre kristne 1,1 %, andre/uspesifisert/ingen 3 % (2002)
Innbyggertall: 6 861 524 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 406 752 km2
Myntenhet: Paraguayansk guaraní
BNI pr innbygger: 15 977 PPP$
Nasjonaldag: 15. mai

Geografi

Paraguay er en innlandsstat i midten av det Søramerikanske kontinentet. Størstedelen av landet består av lavland og skog. Landet deles i to av elven Paraguay, som renner fra nord mot sør. Områdene vest for elven er en del av slettelandskapet Chaco mens det øst for elven er store skoger og et bølgende landskap. Langs elven er det et bredt sumpområde som blir oversvømt hvert år. Klimaet er subtropisk, med varme somrer og milde vintre.

Avskoging og vannforurensning er et alvorlig miljøproblem i Paraguay. I Chaco-regionen skjer avskogingen raskere enn noe annet sted i verden. Konsekvensen er tap av naturmangfold og at økosystemet er truet. Giftig avfall fra industri og jordbruk fører i tillegg til at våtmarksområdene og elvene i landet blir forurenset. Manglende søppelhåndtering rundt byene har også ført til at drikkevann og luftkvaliteten utgjør stor helserisiko. Dette går særlig hardt utover den fattigste delen av befolkningen som ikke har mulighet til å flytte bort fra de forurensede områdene.

Historie

Paraguay var befolket i over 1000 år før europeerne kom. Guaranífolket som bodde i området hadde et relativt utviklet samfunn, men levde aldri i noen samlet stat. Da spanjolene ankom området i 1537 grunnla de Asunción. Byen (som fremdeles er landets hovedstad) ble sentrum for spanjolenes videre ekspansjon i området. Som følge av Spanias nederlag i Napoleonskrigene i 1811 benyttet Paraguay den politiske uroen og erklære seg selvstendig. Paraguay ble derfor det første frie landet i Sør-Amerika.

1800-tallet var preget av statskupp og konflikt med nabolandene. I en krig mot Brasil og Argentina ble store deler av Paraguay okkupert og ødelagt. Over halvparten av befolkningen døde. Utover 1900-tallet var innbyggerne politisk splittet mellom konservative og liberale. Fra 1932 til 1935 var landet i krig med Bolivia, over et område som man antok inneholdt olje. Paraguay vant over regionen, men det var knapt med olje der likevel.

Et militærkupp i 1954 innledet en lang periode med diktatur. Da ble all politisk opposisjon ulovlig, og førte til fengslinger og tortur. Rundt en tredel av befolkningen flyktet til utlandet i denne perioden. Diktaturet varte frem til 1989, da et USA-støttet statskupp innledet en demokratiseringsprosess. Paraguay hadde sitt første frie og demokratiske valg i 1993. Siden har demokratiet vært ustabilt, men de siste valgene har vært frie og rettferdige. Diktaturtiden preger fremdeles landet, særlig forsvaret har mange av den tidligere diktatorens allierte.

Samfunn og politikk

Paraguay er en republikk, der presidenten er statsoverhodet og regjeringssjefen. Presidenten blir valgt for fem år, og kan ikke stille til gjenvalg. Presidenten velger sin egen regjering, og har vetomakt over beslutninger fattet av parlamentet. Til tross for at Paraguay i dag er et demokrati sliter landet med arven etter å ha vært et diktatur. Presidenten har fremdeles mye makt, og både politikken og rettsvesenet er preget av utbredt korrupsjon.

Det paraguayanske samfunnet sliter med store sosiale og økonomiske forskjeller. Narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er utbredte samfunnsproblemer. Spesielt er det et stort skille i livskvaliteten på landsbygda, i slummen og i byene. På landsbygda og i slumområdene rundt byene er helsetjenester dårlig utbygd, barnedødeligheten er høy og underernæring blant unge er utbredt. Dårlig utbygde vann og toalett-system på landsbygda og i slumområdene fører til spredning av sykdommer og vannbårne virus.

Paraguay er et konservativt samfunn. I 1961 var landet det siste i Sør-Amerika til å tillate stemmerett for kvinner. Fremdeles er kvinners stilling i samfunnet ikke likestilt mannens. Abort er forbudt med mindre det er fare for kvinnens liv, og sosial og seksuell krenking av kvinner er et stort problem.

Økonomi og handel

Til tross for mange naturressurser er Paraguay er et av Sør-Amerikas fattigste land er økonomien er i stor grad basert på jordbruk. Kjøtt, mais, korn og soya er de viktigste jordbruksproduktene.

Soya er den viktigste eksportvaren Også eksport av energi fra landets store vannkraftverk er en viktig inntektskilde for staten. På grunn av landets historie med ustabil politikk og mistillit til staten har Paraguay en stor uoffisiell svart økonomi (en skjult og ulovlig økonomi som ikke blir beskattet). Noen anslag viser at denne står for over 60 prosent av landets samlede økonomi. Korrupsjon og militærets innblanding i den illegale økonomien har gjort det vanskelig å forhindre at landet har blitt et smuglerparadis, og de er et transportland for narkotika.

Til tross for en god økonomisk vekst i løpet av de siste årene lever rundt en fjerdedel av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen. Fordelingen av landets ressurser og penger er svært skjev. Rundt 80 prosent av jorden er eid av kun 2.5 prosent av befolkningen. I tillegg kontrollerer om lag 160 personer rundt 90 prosent av landets økonomi.

Kart over Paraguay