Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Lisboa
Befolkning: Portugisere, etterkommere av portugisiske kolonier i Afrika tilsvarer under 100.000 personer, østeuropeere
Språk: Portugisisk (offisielt), mirandesisk (offisielt men bare brukt i noen områder)
Religion: Katolikker 81 %, andre kristne 3,3 %, andre 0,6 %, ingen 6,8%, uspesifisert 8,3% (2011)
Innbyggertall: 10 247 605 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 92 226 km
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 41 452 PPP$
Nasjonaldag: 10. juni

Geografi

Portugal ligger ved Atlanterhavet, og geografisk delt i to med elven Tejo. Det er fjellkjeder og kupert terreng i nord, og åser og sletter i sør. Tejo renner fra Spania i øst, og ut i hovedstaden Lisboa lengst vest i landet. Den høyeste fjelltoppen er i fjellkjeden Serra da Estrela, og når 1993 m.o.h. Portugal har et typisk middelhavsklima med varme, tørre somre, og fuktige, kaldere vintre. Landet har noen av de høyeste gjennomsnittstemperaturene i Europa i de sørlige kyststrøkene, mens det i de nordlige fjellområdene kan bli ned mot ti minusgrader om vinteren.

De største miljøutfordringene i Portugal er forurensning av vann og luft fra industrialisering. Opprydning og utbedringen av forurensede områder har vært tidkrevende for landet. Tørke og vannmangel er et problem langs Algarvekysten og i de indre delene av landet.

Historie

Keltiske stammer bosatte seg i Portugal omtrent 500 fvt. Området ble videre innlemmet i Romerriket ca. 200 fvt. Etter Romerrikets fall ble landet underlagt svebere og visigotere frem til starten av 700-tallet evt, da arabere okkuperte den Iberiske halvøya. Det arabiske styret varte frem til 1128, da Portugal kronet sin første konge.

De neste århundrene vokste Portugal til et av Europas rikeste land, verdensledende på vitenskap og sjøfart. Portugisiske sjøfarere etablerte kolonier og handelsstasjoner i fjerne verdenshjørner og brakte enorme rikdommer hjem. På midten av 1500-tallet styrte landet et av verdens største imperier. Nedgangstiden begynte i 1580, da Spania invaderte Portugal og de neste årene ble portugisiske kolonier erobret. Etter ny selvstendighet i 1668 fortsatte landet å tape kolonier.

Gjennom 1800 tallet var Portugal preget av politiske uroligheter, kupp og økonomiske nedgangstider. Protester og opptøyer førte til at monarkiet ble styrtet i 1910. Urolighetene fortsatte da republikken ble utropt, og etter et militærkupp i 1926 gikk landet inn i et diktatur som varte frem til revolusjonen i 1975. Samtidig som demokratiet ble innført, mistet landet sine siste kolonier i Afrika. Siden har Portugal blitt stabile ved sterk integrering i Europa samarbeidet og et velfungerende demokrati.

Samfunn og politikk

Portugal har et semipresidentsystem. Dette er et politisk system som består av både president og statsminister. Presidenten er statsoverhodet, og statsministeren er regjeringssjef. Statsministeren er ansvarlig for både presidenten og parlamentet. Det sosialistiske og Det sosialdemokratiske partiet dominerer politikken i landet. Til tross for navnet, så er det sosialdemokratiske partiet i dag et borgerlig parti.

Landets politikk er sterkt preget av ettervirkningene av finanskrisen i 2008. Arbeidsløsheten steg, noe som har presset staten og den offentlige sektoren. De sosiale omveltningene førte til fattigdom i store deler av befolkningen, uten mulighet til å betale tilbake gjeld eller lån. Offentlige tjenester som helse, eldreomsorg og utdanning måtte også ty til store kutt, noe som økte befolkningens misnøye.

Portugal har noen av verdens mest liberale narkotikalover. Siden 2001 har bruk av narkotika vært avkriminalisert, og det ble isteden satset på rus-avvenning, omsorg og preventive tiltak. Landet har også gode rettigheter for seksuelle minoriteter. Siden 2010 kan likekjønnede inngå ekteskap. Portugal sliter imidlertid med å oppnå likestilling i samfunnet. Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet, og tjener i gjennomsnitt mindre enn menn.

Økonomi og handel

Siden diktaturet endte på 1970-tallet har Portugals økonomi gjennomgått en moderniseringsprosess der jordbruket har gått kraftig tilbake til fordel for voksende handels- og tjenestenæring. Til tross for dette er landet fremdeles et av de minst konkurransedyktige innad i EU. Portugal har store havområder, og samarbeider tett med EU om forvaltningen av landets maritime økonomiske sone. Portugal sine største handelspartnere er Spania, Frankrike og Tyskland. De viktigste varene innenfor eksport er portvin, korker, sardiner, tekstil og sko. Knyttet til import er råolje, naturgass, kjemikaler og maskiner viktige varer.

Portugal var et av landene i euro-sonen som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. I 2011 måtte landet ta opp store lån fra Det internasjonale pengefondet, EU og Den europeiske sentralbanken. Sparetiltakene var lite populære blant befolkningen, men bidro til at landets økonomi ikke brøt sammen. Siden 2014 har arbeidsledigheten gått ned, budsjettunderskuddet minsket, og statsgjelden sunket. De sosiale og økonomiske forskjellene har imidlertid økt. Det er store forskjeller mellom den rike sørlige regionen, og den fattigere nordlige regionen.