San Marino

Sist oppdatert: 20.01.2023

San Marino er et land i Sør-Europa. Landet er fullstendig omsluttet av Italia, og er den tredje minste staten i Europa etter areal og nest minst etter folketall. Landet er kjent som verdens eldste republikk.

Foto: Unsplash/Lorenzo Castagnone

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: San Marino
Befolkning: Sanmarinere, italienere
Språk: Italiensk
Religion: Katolsk kristendom
Innbyggertall: 33 642 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 60 km2
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 67 983 PPP$
Nasjonaldag: 3. september

Geografi

San Marino ligger i en fjellskråning i Apenninene totalt omsluttet av Italia. Landet består hovedsakelig av et fjell og de nærliggende områdene rundt. Landets høyeste topp er Monte Titano på 750 meter over havert. Elvene Ausa og Marano renner gjennom de lavereliggende områdene og munner ut i Adriaterhavet, mens elven San Marino renner nordover og flyter sammen med Marecchia i Italia. Landet har en blanding av middelhavsklima og et mer kontinentalt, mellomeuropeisk klima. Om vinteren kan det komme frost og snø, mens somrene er varme og relativt tørre.

San Marino har relativt få klimautfordringer. Trafikk og jordbruk, spesielt i de nærliggende italienske områdene, fører til noe luftforurensning. Landets jordbruksområder har også minsket som følge av urbanisering i de senere årene.

Historie

San Marinos historie går tilbake til begynnelsen av 300-tallet, da Sankt Marinus (San Marino) ledet en kristen menighet opp i fjellene for å unnslippe forfølgelse. Menigheten grunnla et kloster, som senere ble en festning. I områdene rundt utviklet det seg en liten landsby. Den lille festningen og landsbyen unnslapp okkupasjonsforsøk fra nærliggende stater, og forble selvstendig på grunn av sin isolerte beliggenhet i fjellene. San Marino fikk sin første grunnlov i 1599, og i 1631 anerkjente paven landets selvstendighet. Da de italienske småstatene gikk sammen og dannet et land i 1861, valgte San Marino å forbli uavhengig.

Siden 1862 har San Marino og Italia en avtale om evig vennskap og godt naboskap, som også garanterer at Italia beskytter San Marino militært. Avtalen ble bekreftet i 1939 og revidert i 1971. Når fascistene tok over makten i Italia i 1922, fikk San Marion også et fascistisk styre frem til 1943. Fra 1978 til 1989 var republikken ledet av en koalisjonsregjering med kommunist- og sosialistpartiet. Det gjør San Marino til det eneste landet i Vest-Europa som har hatt en regjering ledet av et kommunistparti.

San Marino er ikke medlem av EU, men inngikk en tollavtale i 1993 med alle EU-land. Siden 2002 har landet også benyttet euro som den offisielle valutaen. San Marino har imidlertid et eget medlemskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet, og ble selvstendig medlem av FN i 1992.

Samfunn og politikk

San Marino er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Landet er verdens eldste republikk, og har bevart mye av sitt originale latinske politiske system fra 301. Landet har to statsoverhoder og regjeringsledere som kalles kapteinsregenter, som velges av den lovgivende forsamlingen hvert halvår. Kapteinsregentene kan kun bli gjenvalgt etter tre år. Den lovgivende forsamlingen velges i allmenne valg for fem år av gangen. Forsamlingen velger en regjering og statskongress ut fra sine medlemmer. San Marino er nært knyttet til det italienske politiske systemet. Landene har en tollunion, og det er Italia som ivaretar landets internasjonale interesser. Også rettsvesenet er i praksis del av det italienske rettssystemet.

Regjeringskoalisjoner mellom høyre og venstre har vært vanlig, og politiske spørsmål har ofte blitt løst ved konsensus og med kompromisser. San Marino har et godt fungerende helsevesen og en høyt utdannet befolkning. Levestandarden er på høyde med de mest velstående delene av Italia. Politikken har likevel de siste årene vært preget av spørsmål om hvordan man skal håndtere den økonomiske krisen i landet. Kvinner og menn er likestilt innenfor landets lover, og etter 1973 har kvinner rett til å bli valgt som kapteinsregenter. Giftemål mellom likekjønnede sanmarinere er ikke tillatt, men fra og med 2019 har landet tillatt og anerkjent likekjønnede partnerskap.

Økonomi og handel

San Marinos økonomi er nært knyttet til den italienske. Da finanskrisen, og den følgende eurokrisen, rammet Italias økonomi, fikk dette store konsekvenser for San Marino. Landet ble tvunget til å endre pensjonssystemet, skattesystemet og kutte de offentlige utgiftene. Etter flere år med budsjettunderskudd og minskende bruttonasjonalprodukt har økonomien stabilisert seg. I dag har landet svært lav arbeidsledighet og en av verdens høyeste bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Turisme og turistnæringen er den viktigste inntekten for San Marino, og bidrar med over 50 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. De største industriene er bank, elektronikk og keramikk. San Marino var lenge kjent som et skatteparadis, men etter finanskrisen har landet åpnet økonomien. Gradvis har skattene blitt økt, og landet har inngått en åpenhetsavtale med Italia for å bli kvitt sitt rykte som skatteparadis. De viktigste eksportvarene er bygningsstein, ost, kastanjer, vin, ullvarer, keramikk, og håndverksvarer. Over 90 prosent av eksporten går til Italia. Andre viktige inntekter for staten er salg av mynter og frimerker, begge svært ettertraktet av samlere og entusiaster for sin sjeldenhet.

Kart over San Marino