Sierra Leone

Sist oppdatert: 14.02.2022

Sierra Leone er en republikk i Vest-Afrika som grenser mot Guinea og Liberia. Visste du at landets navn stammer fra navnet på kystfjellene «Serra Leão», («Løvefjellene») gitt av den portugisiske sjøfareren Pedro de Sinta? Her er alt du bør vite om Sierra Leone.

Foto: Adobe Stock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Freetown
Befolkning: Temne 35,4 %, mende 30,8 %, limba 8,8 %, kono 4,3 %, korankoh 4 %, fullah 3,8 %, mandingo 2,8 %, loko 2 %, sherbro 1,9 %, kreol (krio) 1,2 %, andre 5 % (2019)
Språk: Engelsk (offisielt), mende, temne, krio
Religion: Muslimer 77,1 %, kristne 22,9 % (2019)
Innbyggertall: 8 791 092 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 72 300 km2
Myntenhet: Sierraleonsk leone
BNI pr innbygger: 1 931 PPP$
Nasjonaldag: 27. april

Geografi

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavskysten og har en lang og lav kystlinje med mange laguner, sumper og brede elvemunninger. I sør ligger lave skogkledde koller og åser. I øst ligger Lombardfjellene, med landets høyeste topp, Loma Mensa, på 1945 m.o.h. Mellom kysten og fjellene finner vi gressletter, savanner og slake åser. Sierra Leone har tropisk regnskog og savanneklima, som betyr at det er er varmt og fuktig hele året. Landet er Vest-Afrikas våteste, og størstedelen av nedbøren faller i regntiden mellom mai og november.

De største miljøutfordringene i Sierra Leone er knyttet til avskoging og hogst av regnskogen. Siden 1980-tallet har store områder av den opprinnelige regnskogen blitt hugget ned for å gjøre plass til beitemark eller for salg av tømmer. Avskogingen fører til omfattende jorderosjon, utvasking av fruktbar jord, og økt forurensning av vann og elver. Landets savanneområder lider av omfattende overbeite og lite bærekraftig jordbruk. I tillegg har fiskebestanden i landet minsket kraftig som følge av omfattende og ukontrollert overfiske.

Historie

Området som i dag er Sierra Leone besto tidligere av flere små kongedømmer. Koloni-makten Portugal kom på 1400-tallet, og utover 1600-tallet ble kongedømmene viktig markeder for Storbritannias, Spanias og Portugals slavehandel over Atlanterhavet. Da slaveriet ble forbudt på 1800-tallet, kjøpte Storbritannia en del av kysten og opprettet et fristed for frigitte slaver. Området fikk navnet «Freetown» (den frie byen), og er fremdeles landets hovedstad. De frie slavene kom «tilbake» fra Nord-Amerika og stammet fra hele Vest-Afrika. Språket og kulturen som vokste frem i den frie kolonien var en blanding av amerikansk, britisk og alle de forskjellige kulturene og språkene de frigitte slavene stammet fra.

Etter første verdenskrig vokste det frem en politisk bevegelse blant den blandede befolkningen, og i 1961 ble landet selvstendig fra Storbritannia. Etter selvstendigheten var landet preget av politisk uro, kupp og diktatur.

Situasjonen ble gradvis forverret fram til 1990-tallet, da en borgerkrig brøt ut. Borgerkrigen ble en humanitær krise, og varte helt frem til 2001. Freden og stabiliseringen av landet var i stor grad FNs fortjeneste, ettersom en stor FN-operasjon hadde klart å fremtvinge en våpenhvile. Etter borgerkrigen, der over 50 000 ble drept, ble det opprettet en domstol med støtte fra FN som gjennomførte et rettsoppgjør. Der ble sentrale medlemmer av det tidligere regimet anklaget for grove krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, mord og rekruttering av barnesoldater.

Samfunn og politikk

Sierra Leone hadde sitt første frie valg i 2002, og i dag er landet en republikk der presidenten har mye makt. Han er både stats- og regjeringssjef, og militærets øverstkommanderende. Presidenten blir valgt hvert femte år, og kan kun gjenvelges én gang. Regjeringen blir utnevnt av presidenten, og den lovgivende makten ligger hos parlamentet. Parlamentet blir valgt hvert femte år, og består av 112 folkevalgte representanter samt 12 høvdinger fra distriktene.

Demokratiske rettigheter ble hardt rammet under borgerkrigen, men ser ut til å ha bedret seg i ettertid. Grunnloven garanterer forsamlingsfrihet, men det hender at regimet nekter tillatelse til planlagte demonstrasjoner eller oppløser fredelige demonstrasjoner med makt. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner hender det også at myndigheter overvåker hva som skrives på sosiale medier.

Etter flere år med politisk stabilitet og økonomisk fremgang, førte et stort utbrudd av ebola-sykdommen i 2014 til nye lidelser, død og ustabilitet. Nesten 4000 mennesker døde, og over 12 000 ble smittet av sykdommen. Barnedødeligheten er høy, den forventede levealderen er lav, og helsetilbudene er få og dårlig utbygd. Kvinner blir ofte undertrykket i samfunnet, og den utbredte fattigdommen rammer kvinner og barn spesielt hardt. Landet har også hatt et omfattende problem med korrupsjon.

Økonomi og handel

Sierra Leone kunne vært et rikt land på grunn av mange naturressurser, men i dag lever over 50 prosent av befolkningen i absolutt fattigdom. Krig, dårlig økonomisk styring, korrupsjon, dårlig infrastruktur og ebolautbrudd har gjort landet til et av Afrikas minst økonomisk utviklede. I dag er jordbruket bærebjelken i befolkningens økonomi. Hovedsakelig drives jordbruk for eget forbruk, og bidrar lite til statens økonomi.

De største eksportinntektene for staten kommer fra mineralutvinning, hovedsakelig av diamanter, gull, jernmalm, titan, aluminium og salt. Store deler av ressursene blir imidlertid utvunnet og eksportert ulovlig, eller smuglet ut av landet uten å gi staten noen inntekter.

Smuglingen av diamanter på 1990-tallet ble anslått å ha fratatt staten 200 millioner dollar hvert år. Inntektene fra ressursene som eksporterer på lovlig vis er også sårbare for svingninger i mineralprisene på verdensmarkedet. Sierra Leone har i tillegg stor utenlandsgjeld som følge av internasjonale lån.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2023/24 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (Mali-konflikten). Sierra Leone er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.

Les mer om FN-rollespillet her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Sierra Leone har et relativt godt forhold til alle de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet. De er opptatt av gode naboforhold og utviklingen av Vest-Afrika, men har også interesser av å opprettholde gode handelsforbindelser med vetomaktene Storbritannia og Kina.

Sierra Leone er tidligere britisk koloni og er med i Samveldet av nasjoner, som tilrettelegger for samarbeid mellom tidligere britiske kolonier.

Sierra Leone er også medlem av flere internasjonale organisasjoner, blant annet Den afrikanske union (AU) og De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS).

Tips 

Sierra Leone er opptatt av demokrati og derfor kritiske til regimet i Mali fordi det kom til makten gjennom et militærkupp. Sierra Leone opplevde selv et kuppforsøk i 2023 og slo hardt ned på dette. Landet er opptatt av at internasjonale organisasjoner slik som ECOWAS og AU skal være strenge med regimer som ikke er demokratisk valgt. Sierra Leone støtter planer om et presidentvalg i Mali i 2024, for at folket skal få en folkevalgt regjering. Mali har dessverre nylig annonsert at de utsetter valget på ubestemt tid. Det er Sierra Leone opprørt over, noe de gjerne må si klart og tydelig i møtet.

Sierra Leone er kritiske til de russiske leiesoldatene i Wagner, men anerkjenner behovet for å bruke militærmakt mot terrorgruppene i Mali. Sierra Leone vil likevel vektlegge at det ikke finnes noen militær løsning alene. Politiske, sosiale og økonomiske forhold må tas mer hensyn til, og staten må styrke sitt tilbud til befolkningen. Løsningen krever også at staten får bedre dialog med egen befolkning og bygger tillit.

Delegatene fra Sierra Leone er også opptatt av å bruke møtet i Sikkerhetsrådet til å påpeke den vanskelige humanitære situasjonen i Mali, og vil være kritiske til sanksjoner som rammer sivilbefolkningen.

Minst to tredjedeler av innbyggerne i Mali regnes som fattige. Konflikt og klimaendringer gir sivilbefolkningen betydelige utfordringer. I tillegg rammer krigen i Ukraina menneskene i Mali og Sahel hardt, blant annet på grunn av økte priser og mangel på import av korn. Sierra Leone mener derfor mer nødhjelp er nødvendig, men også at fredsbevarende initiativ må jobbe langsiktig med de underliggende årsakene til konflikt, slik som ulikhetene mellom nord og sør, fattigdom og svake statsstrukturer.  

Mangel på mat, vann og arbeidsplasser gjør at folk blir nødt til å forlate hjemmene sine, og må finne nye måter å beskytte seg selv og familien sin på. Når det blir vanskeligere å skaffe seg jobb, mat og husly, samtidig som forskjellene mellom fattig og rik øker, kan ungdom bli spesielt sårbare. Voldelige ekstremist- og opprørsgrupper kan utnytte dette til å rekruttere ungdom i bytte mot «trygghet» og lojalitet. Dere som spiller Sierra Leone, kan derfor gjerne ha humanitær bistand som et viktig punkt dere ønsker å få inn i resolusjonen.

Sierra Leone har god kontakt med sin tidligere kolonimakt, Storbritannia, og har gode erfaringer fra det. Dere som spiller Sierra Leone må derfor gjerne være litt kritiske til at den sittende regjeringen i Mali har ødelagt forholdet mellom Mali Malis tidligere kolonimakt Frankrike. Er dette virkelig det beste for Malis befolkning?

Sierra Leone er i tillegg et land som har fått mye hjelp av FN gjennom både fredsbevarende operasjoner, og støtte til statsbygging og utvikling. FNs arbeid i Sierra Leone regnes av mange som svært vellykket og Sierra Leone støtter derfor FNs tilstedeværelse i Mali helhjertet. De mener det er leit at FNs fredsbevarende operasjon i Mali, MINUSMA, har måttet forlate landet. Sierra Leone er opptatt av at avviklingen av MINUSMA ikke må bety at det internasjonale samfunnet forlater Mali fullstendig. Dere som spiller Sierra Leone må gjerne tenke ut hvordan man kan fortsette å ha internasjonal tilstedeværelse i Mali – kan FN i det minste bistå med valget?

Dere som spiller Sierra Leone kan også gjerne foreslå at det settes inn soldater fra Den afrikanske union (AU) i Mali, som erstatning for FN-soldatene. Men ettersom AU har en presset økonomisk situasjon, må Sierra Leone gjerne foreslå at dette skal finansieres gjennom FN. Snakk gjerne med Algerie og Mosambik om dette. Dere har felles interesser og kan gjerne gå sammen om et forslag.

Disse tipsene er ment som en starthjelp til å forstå landet dere skal representere. Men det er viktig at dere ikke føler dere bundet av det som står her. Når dere gjennomfører FN-rollespillet er det dere som er landet, og dere står fritt til å argumentere slik som dere ønsker.

Kart over Sierra Leone