Slovakia

Sist oppdatert: 15.09.2021

Den Slovakiske republikk ligger øst i Sentral-Europa. Landet grenser til Tsjekkia i vest, Polen i nord, Ukraina i øst, Ungarn i Sør og Østerrike i Sørvest. Landet fikk sin uavhengighet da Tsjekkoslovakia ble oppløst i 1993. Visste du at Slovakia har flere tusen forskjellige grotter? Her er alt du bør vite om Slovakia.

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Bratislava
Befolkning: Slovaker 80,7 %, ungarere 8,5 %, rom 2 %, annet/uspesifisert 8,8 % (2011)
Språk: Slovakisk 78,6 %, ungarsk 9,4 %, rom 2,3 %, andre/uspesifisert 9,8 % (2011)
Religion: Katolikker 62 %, protestanter 8,2 %, gresk-katolske 3,8 %, andre/uspesifiserte 12,5 %, ingen religion 13,4 % (2011)
Innbyggertall: 5 795 199 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 49 036 km2
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 37 459 PPP$
Nasjonaldag: 1. januar

Geografi

Store deler av Slovakia er fjell, og fjellkjeden Karpatene trenger gjennom de nordlige og sentrale delene med den høyeste toppen på 2655 m.o.h. Elver renner fra fjellene, mot slettelandskapet som preger landets sørlige del. De fleste mindre elvene munner ut i elven Donau. Landet har mange drikkevannskilder av høy kvalitet. Slovakia har et kontinentalt klima, med kald vinter og varm sommer. I de fjelldekte områdene er det både kjøligere og mer nedbør enn på slettelandet i sør, hvor hovedstaden Bratislava ligger.

I tidligere Tsjekkoslovakia var kull en vanlig energikilde, og luftforurensing i Slovakia er fremdeles et stort problem. Utslipp fra industrien er en stor trussel for miljøet, og svært helseskadelig for landets befolkning. Lungekreft er vanlig i de mest forurensede områdene. Store skogområder har blitt ødelagt av sur nedbør fra Polen og det tidligere Øst-Tyskland. Ørkenspredning forårsaket av jordbruk og gruvedrift er også et miljøproblem.

Historie

Slovakia sin statsdannelse regnes tilbake til det stormähriske riket på 800-tallet. Ved rikets ende rundt overgangen til 1000-tallet, ble slovakene en del av det ungarske kongeriket og Østerrike-Ungarn i nesten 1000 år. Etter første verdenskrig gikk Slovakia inn i en sammenslåing med Tsjekkia, og ble til Tsjekkoslovakia. I 1938 inngikk Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland en avtale om å dele opp landområdene i Tsjekkoslovakia. Dermed ble Slovakia en selvstendig stat i 1939.

Slovakia var alliert med Tyskland under andre verdenskrig. Tsjekkoslovakia ble gjenopprettet etter krigen, under innflytelse fra det Sovjetunionen. Mange slovakere ønsket fortsatt at Slovakia skulle være en selvstendig stat, og nasjonalismen levde videre gjennom hele den kalde krigen.

Den fredelige «Fløyelsrevolusjonen» i 1989 endte med at det kommunistiske diktaturet ble avviklet i Tsjekkoslovakia. I 1993 ble Slovakia og Tsjekkia delt, men landene fortsatte å ha tette bånd. Slovakia ble medlem av EU og forsvarsalliansen NATO i 2004.

I 2018 ble landet rystet av drapet på journalisten Ján Kuciak. Han hadde avdekket korrupsjon mellom myndighetene og organisert kriminalitet. Statsminister Robert Fico måtte gå av etter store demonstrasjoner som følge av krisen.

Samfunn og politikk

Slovakia sin grunnlov kombinerer president og statsminister. Mesteparten av den utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen, som må ha tillit i nasjonalforsamlingen. Formelt utpeker presidenten statsministeren. Presidenten har vetomakt og utnevner dommere til grunnlovsdomstolen. Om nasjonalforsamlingen uttrykker mistillit til regjeringen, kan presidenten skrive ut nyvalg til nasjonalforsamlingen. Partisystemet er oppsplittet, og samarbeidsregjeringer har vært vanlig.

Slovakia styres demokratisk, men har store problemer med korrupsjon. Anklager om korrupsjon og protester mot EUs krisepakker har preget politikken.

De siste årene har nasjonalistiske krefter vokst. Dette utgjør en trussel mot minoriteter. Moderniseringen av økonomien har ført til mer økonomisk ulikhet. Pensjonister og rom (romfolk) har blitt hardest rammet. Slovakias omtrent 375 000 roma lever under svært vanskelige forhold, og de fleste bor i brakkeområder i utkanten av byene. Kun 22,7 prosent av representantene i nasjonalforsamlingen kvinner, mens en tredjedel av lederstillinger er besatt av kvinner.

Økonomi og handel

Etter sovjettidens planøkonomi, har Slovakia gjennomført den vanskelige overgangen til markedsøkonomi. Overgangen gikk tregt, men landet var likevel et av EU-landene med sterkest økonomi da de ble medlem av EU i 2004. I årene etter EU-medlemskapet vokste økonomien ytterligere, og har siden stabilisert seg. Veksten skyldes mye at andre land ønsker å investere i landet.

Slovakias viktigste industri er bilproduksjon. I forhold til innbyggertall er Slovakia verdens største bilprodusent. Lave skatter har gjort landet attraktivt for utenlandske investorer. Siden slutten av 1990-tallet har industrien og jordbruket blitt mindre viktig, mens tjenestesektoren har vokst, og er nå rundt trefjerdedel.

Slovakia er avhengig av russisk olje og gass. Tsjekkia og øvrige EU-land er også viktige handelspartnere. Slovakias elver med forbindelse til andre europeiske elver, benyttes til gods- og passasjertransport. Myndighetene ønsker å utnytte landets sentrale posisjon på kontinentet ved å utvikle seg til et transportknutepunkt i Europa.

Kart over Slovakia