Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Mogadishu
Befolkning: Somali 85 %, bantu og ikke-somali 15 % (inkludert 30 000 arabere)
Språk: Somali (offisielt), arabisk (offisielt), italiensk, engelsk
Religion: Sunnimuslimer
Innbyggertall: 18 143 378 (2023)
Styreform: Føderal republikk
Areal: 637 660 km2
Myntenhet: Somalisk shilling
BNI pr innbygger: 1 364 PPP$
Nasjonaldag: 1. juli

Geografi

Somalia har Afrikas lengste kystlinje. Store deler av landet er dekket av tørt slettelandskap. Klimaet er varmt med uregelmessige regnfall og lange tørkeperioder. De mer fruktbare og dyrkbare områdene ligger sør i landet.

Avskoging og overbeite er alvorlige miljøproblemer, noe som gjør livssituasjonen vanskelig for landets mange bønder. Somalia er utsatt for mye ekstremvær som flom, ekstrem tørke og tropiske stormer. Mangel på rent vann er et stort helseproblem. I 2010 - 2012 ble Somalia rammet av den verste tørken på 60 år. Dette førte til en alvorlig hungersnød som tok livet av nærmere 260 000 mennesker.

Historie

I over 2500 år har Somalia vært befolket av somaliere. Siden 900-tallet, da hovedstaden Mogadishu ble opprettet, har landet vært muslimsk. Den somaliske befolkningen har vært, og er fremdeles i dag delt inn i seks hovedklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya og Rahanwin. Disse blir igjen delt opp i hundrevis av småklaner.

Under kolonitiden var Somalia under både britisk, fransk og italiensk styre. Somalia ble selvstendig i 1960, og har siden vært i en rekke kriger og konflikter. Like etter selvstendigheten tok kommandanten Muhammed Siad Barre makten i et militærkupp støttet av Sovjetunionen. Gjennom hele den kalde krigen var Somalia en viktig brikke i det strategiske spillet mellom USA og Sovjetunionen.

I 1991 ble diktatoren Barre styrtet og det brøt ut borgerkrig mellom forskjellige klaner i landet. Samme år erklærte det nordvestlige området Somaliland sin uavhengighet, etterfulgt av Puntland syv år senere. Dette ble ikke anerkjent av Somalias regjering.

Økologiske fotavtrykk

6

0,6

jordkloder i Somalia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Somalia ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Selv om Somalia formelt er en republikk, har manglende demokrati og lovløshet preget landet siden diktatoren Siad Barre ble styrtet i 1991. Flere overgangsregjeringen har vært svake og kun hatt kontroll over en liten del av landet. Somalia ble omgjort til en føderalstat med ny grunnlov i 2012. Områdene Somaliland og Puntland ble da ansett som to av landets delstater fremfor uavhengige stater. Den samme oppfatningen gjelder internasjonalt.

Befolkningen har lenge vært avhengig av klansystemets regler og islamske rettssystemer. Somalia fremstår i dag mer som et klanvelde enn en fungerende samlet somalisk stat.

På grunn av den pågående borgerkrigen, konflikten mellom klanene, og gjentakende naturkatastrofer har sentralmakten i Somalia brutt sammen. Dette har gjort livene til de fleste somaliere særdeles vanskelig og fremtiden ser mørk ut. Over 1,1 millioner somaliere er drevet på flukt innad i landet, og over 1 million har flyktet ut av landet. Lovløsheten i landet har gitt terrorgruppen al-Shabaab fotfeste. Al-Shabaab har de siste årene stått bak terrorhandlinger i Kenya og Uganda som hevn for den afrikanske unions tilstedeværelse i Somalia.

Du kan lese mer om konflikten med al-Shabaab her

Økonomi og handel

Somalisk økonomi preges av den politiske situasjonen i landet og mangelen på infrastruktur. De fleste somaliere arbeider med husdyrhold, og mangelen på god beitemark gjør at mange bønder lever som nomader. De viktigste eksportvarene kommer fra kvegbruk, fiske og andre typer kjøtt til land i nærheten. Selv om eksporten har økt, har Somalia et stort handelsunderskudd. Derfor er den somaliske økonomien avhengig av penger fra somaliere i utlandet som årlig overfører ca. 12 milliarder dollar til slektninger i hjemlandet.

Selv om Somalia mangler en fungerende sentralmakt, har private tiltak forbedret infrastrukturen i landet. Likevel hindres videre økonomisk utvikling og tilgang på utviklingshjelp av mye korrupsjon og konflikt mellom klaner.

Statistikk

Statistikk for Somalia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

2,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Somalia

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

18 143 378

mennesker i Somalia

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 10 10 10 1

6,1

barn per kvinne i Somalia

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

112

barn dør per 1000 levendefødte i Somalia

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 364

BNP per innbygger i PPP-dollar i Somalia

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

Somalia er nummer av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

0 0 0 0 0 0 10 10 10 10

6,0

av 10 personer er underernærte i Somalia

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 6 0 0 0 0 0

4,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Somalia

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

6

0,6

jordkloder i Somalia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Somalia ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,04

tonn CO2-utslipp per person i Somalia

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 1 0 0 0 0 0

4,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Somalia

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Somalia