Spania

Sist oppdatert: 11.03.2021

Spania er et monarki i Sør-Europa. I vest grenser landet mot Portugal, i nordøst mot Frankrike og Andorra. Landet har også kystlinje mot Atlanterhavet og Middelhavet. Spania er Europas fjerde største land. Her er alt du bør vite om Spania.

Foto: Unsplash/MR

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Madrid
Befolkning: Spanjoler 86,4 %, marokkanere 1,8 %, andre 11,8 % (2018 est.)
Språk: Spansk, katalansk, galisisk, baskisk
Religion: Katolikker 68,9 %, ateister 11,3 %, agnostikere 7,6 % andre/uspesifisert/ingen 12,1 % (2019 est.)
Innbyggertall: 47 519 628 (2023)
Styreform: Parlamentarisk monarki
Areal: 505 370 km2
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 45 825 PPP$
Nasjonaldag: 12. oktober

Geografi

Spania er et av Europas mest fjellrike land. Både fjellkjeden Pyreneene i nordøst og Sierra Nevada i sørøst har fjelltopper på over 3000 m.o.h. Nordvest i landet finner man de noe lavere kantabriske fjellene. Rundt fjellmassivene renner store elver. Midt i landet ligger Europas største høylandsplatå, nesten uten trær, med dårlig jordsmonn og tøft klima. Langs kysten, både i nord og sør, finner man fruktbare sletter.

De store høydeforskjellene skaper mye klimavariasjon i landet. Den nordlige kysten har typisk Atlanterhavsklima, mens de sørlige delene av landet er betraktelig varmere. I det sentrale innlandet kan det bli opp mot 40 varmegrader i sommerhalvåret, og betydelig mye kaldere enn resten av landet på vinterhalvåret.

I 2002 opplevde Spania en stor miljøkrise da et tankskip sank rundt 210 kilometer fra kysten til den spanske regionen Galicia. Skipet var lastet med flere tusen tonn tungolje som førte til store skader langs kysten av Spania, Portugal og Frankrike. Andre miljøproblemer er jorderosjon og hyppige branner i sommerhalvåret, noe som truer de store skogområdene i landet. Av den grunn har myndighetene startet en omfattende planting av trær. I tillegg sliter byene i landet med høy luftforurensning.

Historie

Den iberiske halvøya har vært bebodd av ulike folkeslag helt siden 16 000 år f.v.t., deriblant fønikere, kartagere og romere. Da Bagdadkalifatet på 700-tallet erobret halvøya, vokste det arabiske Spania fram som et kulturelt, vitenskapelig og økonomisk sentrum i Sør-Europa. Flere monumenter står fremdeles, og vitner om denne tiden.

I Nord-Spania holdt imidlertid små kristne kongeriker stand mot araberne. Mot slutten av 1400-tallet ble Spania for første gang forent til et selvstendig kongerike. Da Kristoffer Columbus reiste til Sør- og Mellom-Amerika og erklærte de områdene han kom til som spansk territorium ble Spania raskt det mektigste landet i Europa. Spania forble en stormakt helt frem til 1800-tallet, da landet begynte å miste kontroll over koloniene sine.

Etter mange år med økonomiske problemer og diktatur i Spania brøt det ut en blodig borgerkrig i 1936. Der tok styrkene til fascisten Francisco Franco kontroll over landet, og etablerte et nytt diktatur som varte frem til hans død i 1975. Etter Francos død utviklet landet raskt et fungerende demokrati. Utover 80-tallet kom det en rekke nye sosiale reformer, og Spania ble også en viktig del av det europeiske samarbeidet, og ble blant annet med i NATO i 1982 og EU i 1985.

Samfunn og politikk

Spania er et konstitusjonelt monarki der kongen har minimalt med makt. Den utøvende makten ligger hos statsministeren som blir valgt i demokratiske valg. I tiårene etter Francos styre har det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) og sosialistpartiet (PSOE) vært de viktigste partiene i landet. Begge partiene har styrt mot det politiske sentrum, og vært villige til å inngå kompromisser for å oppnå politiske resultater. Spania sliter med mye korrupsjon blant politikere i høye samfunnsposisjoner. Politikere og forretningsmenn fra begge partier har i nyere tid blitt dømt for underslag og bestikkelser.

Spansk politikk preges av spenningen mellom sentralmakten og landets 17 regioner, der særlig Baskerland og Katalonia har fått betydelig indre selvstyre gjennom egne folkevalgte forsamlinger. Flere av regionene har egne politistyrker, og egne tollbestemmelser. Uenighet mellom regjeringen i hovedstaden Madrid og separatistbevegelsen i regionen Katalonia har utviklet seg til å bli et vanskelig og viktig politisk spørsmål.

Økonomi og handel

Fra å være et fattig jordbruksland på begynnelsen av 80-tallet har Spania utviklet seg til en nasjon med en sterk industri og en stor tjenestenæring. Turismen har vært spesielt viktig, og i 2018 var Spania det landet i verden med flest turister. Det er store forskjeller innad i landet mellom fattige og rike områder. I området rundt Madrid og lenger nord mot Atlanterhavskysten er flere mennesker i arbeid, og det er høyere lønn, enn i sørlige regionene. Med den sterke økonomien var Spania en av grunnleggerne av den europeiske valutaunionen i 1999.

Spania ble hardt rammet av den globale økonomiske krisen i 2008 og arbeidsledigheten steg kraftig. I begynnelsen av 2013 var arbeidsløsheten på over 26 prosent, en av de høyeste i Europa. Fra 2014 har den spanske økonomien gradvis blitt sterkere igjen. Enda sliter landet med høy arbeidsledighet, særlig blant ungdom. Det er spesielt mange unge i den private sektoren, for eksempel innen serviceyrker og bygge-bransjen, som sliter med å skaffe seg jobb. Dette er et stort samfunnsproblem, og koronapandemien har forsterket dette.

Kart over Spania