Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Washington D.C
Befolkning: Hvite 61,6 %, svarte 12,4 %, asiater, 6 %, amerindianere og urinnvånere i Alaska 1,1%, blandet etnisk bakgrunn 0,2 %, andre 8,4 %. Omtrent 18,7 % av USAs befolkning er latinamerikanere, og har opprinnelse fra Mellom- og Sør-Amerika eller Spania (2020)
Språk: Engelsk 78, 2 %, spansk 13,4 %, kinesisk 1,1 %, andre 7,3 %. På Hawaii er hawaiisk offisielt språk, og i Alaska er det 20 offisielle urfolksspråk (2017)
Religion: Protestanter 46,5 %, romersk-katolske 20,8 %, jøder 1,9 %, mormonere 1,6 %, andre kristne 0,9 %, muslimer 0,9 %, andre/uspesifisert 6,6 %, ingen 22,8 % (2014)
Innbyggertall: 339 996 563 (2023)
Styreform: Konstitusjonell føderal republikk
Areal: Land: 9 147 593 km². Total: 9 833 517 km² (inkluderer kystfarvann)
Myntenhet: Dollar
BNI pr innbygger: 76 399 PPP$
Nasjonaldag: 4. juli

Geografi

USA er verdens fjerde største land målt i landareal. Noen statistikker viser at USA er større enn Kina. Dette kan skyldes at regnestykket da inkluderer USAs kystfarvann.

Landskapet i USA er variert. I øst strekker sletter seg fra Atlanterhavet mot skogkledde åser. Mississippi-Missouri-elven renner gjennom landet og ut i Mexicogulfen. Store sletter med jordbruksområder preger landskapet vestover mot fjellkjeden Rocky Mountains. Områdene vest for fjellkjeden domineres av ørken og fjellformasjoner som Grand Canyon. Denali (tidligere kalt Mount McKinley) på 6194 meter over havet, er landets høyeste fjell og ligger i Alaska i nord. Størsteparten av USA har temperert klima, men tropisk klima dominerer på Hawaii og i Florida, og polart klima preger Alaska.

Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler forurenser grunnvannet, og enkelte steder må myndighetene regulere vannforbruket. I delstaten California har det vært tørke siden 2011, noe som fører til skogbranner og mangel på vann til hushold og jordbruk. Videre miljøproblemer er avskoging og luftforurensning. USA er blant landene i verden som slipper ut mest CO2.

Tidligere president Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Parisavtalen er en avtale som har som mål å hindre at temperaturen på jorden stiger mer enn to grader. President Joe Biden har meldt landet inn igjen i avtalen. Håpet om å oppnå målet er dermed forsterket.

Historie

Urbefolkningen i Nord-Amerika stammer opprinnelig fra Eurasia, og bosatte seg i landet for flere tusen år siden. Frem til landet ble kolonisert av europeerne på 1500-tallet, levde urbefolkningen i flere hundre ulike stammesamfunn.

Da europeiske seilere, ledet av Kristoffer Columbus, oppdaget sjøveien til Amerika i 1492, trodde de at de hadde kommet til Asia (ofte bare omtalt som India). De begynte derfor å kalle urbefolkningen for indianere. Landet ble kolonialisert av europeere utover på 1500-tallet. Flertallet av urbefolkningen døde av europeiske sykdommer, og mange ble fordrevet fra sine landområder med makt. Europeerne tok samtidig med seg mennesker fra Afrika og brukte dem som slaver i Amerika.

I 1776 løsrev 13 kolonier på Atlanterhavskysten seg fra Storbritannia, noe som førte til dannelsen av USA. I 1861 brøt det ut borgerkrig mellom nord- og sørstatene. Sørstatene overgav seg i 1865. Det resulterte i at slaveriet ble avskaffet, selv om rasismen og undertrykkelsen vedvarte. Både urfolk og de med afrikansk avstamning ble lenge utsatt for hard undertrykkelse. Denne historien preger også dagens USA, som fortsatt har 574 anerkjente urfolkstammer i landet.

I tiårene etter borgerkrigen vokste USAs makt internasjonalt. USA var den viktigste arkitekten for opprettelsen av FN etter andre verdenskrig, og ble det første faste medlemmet av FNs sikkerhetsråd i 1945. USA ble da det mektigste landet i verden, med Sovjetunionen som eneste utfordrer, i det som ble den kalde krigen. Den kalde krigen varte til slutten av 1990-tallet, da Sovjetunionen ble oppløst, og USA stod igjen som verdens eneste supermakt.

USA ble rammet av et stort terrorangrep 11. september, 2001. Som en reaksjon på dette erklærte USA en global krig mot terror, og invaderte Afghanistan og Irak.

Økologiske fotavtrykk

9 9 9 9 8

4,8

jordkloder i USA

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i USA ville vi trenge 4,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

USA er en republikk som består av 50 delstater. Det politiske ansvaret deles mellom de føderale myndighetene og delstatene. Føderale myndigheters (presidenten og regjeringen m.fl.) ansvarsområder omfatter utenrikspolitikk, forsvar, borgerrettigheter, toll og post, sentralbanken, samt regulering av handel mellom delstatene. Delstatenes ansvar er hovedsakelig å vedta og håndheve lover. Lover og regler varierer i stor grad mellom stater. Grunnloven fra 1787 er fortsatt gjeldende, men med enkelte tilleggsbestemmelser.

Hver av de 50 delstatene har også ulikt rettsvesen. USAs statsapparat og velferdssystem er lite, noe som gjør at tjenester vi i Norge finansierer gjennom skattesystemet koster penger i USA. Eksempler på dette er høyere utdanning og helsehjelp. 

FN-eksperter har oppfordret amerikanske myndigheter til å ta tak i vedvarende systemisk rasisme og skjevhet basert på rase, også når det gjelder diskriminasjon mot kvinner, menn og barn av afrikansk avstamning. 

USAs kongress (parlament) består av to kamre; Senatet og Representantenes hus. Presidenten er både regjeringssjef og leder av militæret, og kan nedlegge veto mot lovforslag fra Kongressen. USA har i teorien et flerpartisystem, men i praksis er det Det demokratiske partiet og Det republikanske partiet som dominerer.

Menneskelig utvikling

18

20 / 188

Human Develompent Index for USA

USA er nummer 20 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

USA er verdens ledende økonomiske stormakt. Det frie markedssystemet har tradisjonelt preget landets ideologi. Det vektlegges at myndighetene skal legge til rette for et velfungerende næringsliv, uten selv å blande seg for mye inn. På grunn av variasjoner i beliggenhet, naturressurser, klima, transport og kommunikasjon, har USA en variert næringsstruktur med store forskjeller i de ulike landområdene. Tjenesteytende næringer står for hoveddelen av bruttonasjonalprodukt (BNP), etterfulgt av industri, bergverk, og bygg- og anleggsvirksomhet.

Landet er langt fremme innen forskning og utvikling. Utenrikshandelen er svært viktig, og i de senere årene har tyngdepunktet for handelen flyttet seg fra Europa til Asia. USA var den viktigste pådriveren for etableringen av institusjoner som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Finanskrisen i 2008 førte til en økonomisk nedgang. BNP sank, arbeidsledigheten økte, og staten gikk med stort underskudd. I årene etter gikk det sakte med den økonomiske veksten. Det var ikke før i 2014 at arbeidsledigheten sank og forbruket økte, slik at økonomien ble merkbart bedre. Økonomien fikk en ny nedgang som følge av koronapandemien i 2020-2021. USAs statsgjeld har vokst kraftig i tiden etter finanskrisen i 2008. Dette problemet kan USA leve bedre med enn andre land, siden USAs myntenhet, dollar, fortsatt spiller en dominerende rolle i verdensøkonomien.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2023/24 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). USA er fast medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.

Les mer om FN-rollespillet her.

Utenrikspolitikk og forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

USA regnes som verdens ledende supermakt, og jobber aktivt for at landet fortsatt skal være det. USA har militære styrker utplassert i de fleste verdensdeler, og handler varer og militært materiell med svært mange land. Ingen andre stater har like stor militær slagkraft, mye takket være USAs overlegne teknologi og store forsvarsbudsjett. USA alene bruker mer penger på militærvesenet sitt enn de neste syv landene i verden til sammen.

USA har en lederrolle i Vesten, og samarbeider i FN vanligvis nært med de to europeiske vetomaktene i Sikkerhetsrådet – Storbritannia og Frankrike. Særlig Storbritannia er en hyppig støttespiller for USA i ulike sikkerhetsspørsmål i FN.

Forholdet mellom USA og Russland forverret seg i årene etter 2012. Dette kom bl.a. som følge av utviklingen i Ukraina og Russlands annektering av Krim-halvøya. Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har forholdet mellom de to landene blitt svært vanskelig. USA er også kritiske til det russiske, private militærselskapet Wagner, som har vært involvert i flere konflikter i Midtøsten og Afrika. USA og EU anser Wagner for å være underlagt det russiske militæret, selv om Russland er uklare på hvor mye de bestemmer over Wagner-gruppen.

Kinas makt vokser, både økonomisk og militært, og USA oppfatter Kina som en trussel mot deres ledende maktposisjon i verden. Landene har de siste årene hatt en handelskrig mot hverandre der de ilegger hverandre straffetoll på ulike varer. Forholdet mellom USA og Kina er derfor preget av kritikk og konkurranse, men også av gjensidig økonomisk avhengighet.

I august 2022 lanserte USA en ny strategi for tettere samarbeid med flere afrikanske land, hvor målet blant annet er å arbeide for åpne og demokratiske samfunn. Samtidig er denne strategien et grep fra USA for å begrense russisk og kinesisk innflytelse i regionen.

Tips

USA har hatt diplomatiske relasjoner med Mali siden landet ble selvstendig i 1960. Siden den gang har begge landene vært opptatt av økonomisk vekst for å redusere fattigdom og øke stabiliteten i Mali, og regionen Mali er en del av. Dette har blant annet vist seg gjennom handelsavtaler og samarbeid i internasjonale organisasjoner. Den senere tids utvikling i Mali, med statskupp og militær maktovertakelse, har imidlertid gjort forholdet mellom de to landene vanskelig.

Militærkuppet i Mali i 2020 ble fordømt av USA sammen med resten av Sikkerhetsrådet. USA stanset samtidig all sin støtte til det maliske forsvaret og har stengt Mali ute fra handelsavtaler mellom USA og Afrika.

USA vil vektlegge viktigheten av å gjennomføre et fritt, nasjonalt valg i Mali så snart som mulig, siden nåværende myndigheter kom til regjeringsmakten gjennom et militærkupp. De amerikanske delegatene vil argumentere for at det maliske folket både ønsker, trenger og fortjener demokratiske verdier. Videre er de opptatt av at kvinner må delta i alle deler av valget, både som kandidater til politiske posisjoner og som velgere. USA er ikke overbevist om at valget i Mali i 2024 vil gå som planlagt med mindre det internasjonale samfunnet følger nøye med og legger press på myndighetene.

USA er svært kritiske til at maliske myndigheter inviterte inn Wagner-gruppen, og deretter ba FN-styrken MINUSMA trekke seg ut. USA mener at Wagner er ansvarlig for omfattende brudd på menneskerettigheter og overgrep mot sivile, og at deres tilstedeværelse i Mali utgjør en risiko Malis innbyggere og sikkerheten i hele regionen. De mener alle angrep må etterforskes og at de som står bak må stilles til ansvar for handlingene sine. De er svært misfornøyde med arbeidet Mali har gjort så langt på dette området. Om ikke de maliske myndighetene selv vil undersøke slike hendelser, så bør de gi FN tillatelse til å gjøre det, mener USA. I debatten rundt disse temaene vil både fordømmelse og sanksjoner være aktuelle virkemidler for USA.

USA har i mange år vært ledende innen anti-terrorarbeid, og er svært bekymret for islamistenes fremgang i Mali. Dette med tanke på sivilbefolkningen, men også for konsekvensene utviklingen kan ha for resten av verden (terrorisme, flyktningstrømmer, manglende handel med mer). USA er villige til å ta i bruk de fleste virkemidler for å stanse islamistene. De er positive til tiltak som har virkning på lang sikt, men er også en forkjemper for grep som har umiddelbar virkning. Eksempler på sistnevnte kan være å “eliminere” ledere og andre nøkkelpersoner blant islamistene.

Den amerikanske delegasjonen kan på møtet vurdere om de vil argumentere for at det internasjonale samfunnet bør se på Wagner som en terrororganisasjon, og at de bør behandles deretter. For USA innebærer dette en rekke sanksjoner (for eksempel overvåkning og innreiseforbud). Dessuten bør kanskje maliske myndigheter bli stilt til ansvar for å samarbeide så tett med Wagner? Nå som MINUSMA har trukket seg ut av Mali vil Wagner operere mye mer uforstyrret. For USA vil det kunne være viktig å fortsatt ha oversikt over hva som skjer i landet, ikke minst med tanke på menneskerettighetsbrudd. Dere som spiller USA kan for eksempel foreslå å sette inn en observasjonsstyrke fra FN, nå som MINUSMA har forlatt Mali. Dersom Mali setter seg helt på bakbeina når det gjelder forslag som går på internasjonal observasjon, kan dere gjerne true med økonomiske sanksjoner eller kutt i bistand.

USA vil også kunne rette sin oppmerksomhet direkte mot Russland på møtet. Dette med tanke på russiske myndigheters tette bånd til Wagner. Dere kan vurdere å anklage Russland for å ha jobbet i kulissene for å få Mali til å kaste ut FN-styrken MINUSMA. Dere kan også poengtere at Russlands krigføring i Europa får fatale konsekvenser for Mali og Sahel. De afrikanske landene er avhengig av å importere korn fra både Russland og Ukraina, men under krig stanser dette nesten helt. USA er klar over at dette i stor grad skyldes sanksjonene som er igangsatt overfor Russland, (Russland får ikke solgt korn til Afrika), men amerikanerne mener likevel sanksjonene er nødvendige. I tillegg fører krigen til uhåndterbare priser på bensin og kunstgjødsel - varer som er kjempeviktige for befolkingen i Mali.

USA mener at MINUSMA har spilt en avgjørende rolle for å opprette fred og stabilitet i Mali. De var derfor sterkt imot at operasjonen skulle forlate Mali. De endte likevel opp med å stemme for resolusjonen 30. juni 2023, som avviklet MINUSMA. Ettersom Mali krevde dette, var det ikke noe reelt alternativ. Dersom noen foreslår at å sette inn soldater fra Den afrikanske union (AU), så kan dere gjerne støtte det. Men hvis dette skal finansieres gjennom FN, er det viktig for dere at det lages en god plan for å forhindre korrupsjon.

USA er enig i at klimaendringer er en viktig bakenforliggende årsak til konflikt, men vil nok ikke ha dette som sin største kampsak på møtet.

Disse tipsene er ment som en starthjelp til å forstå landet dere skal representere. Men det er viktig at dere ikke føler dere bundet av det som står her. Når dere gjennomfører FN-rollespillet er det dere som er landet, og dere står fritt til å argumentere slik som dere ønsker.

Statistikk

Statistikk for USA på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i USA

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

339 996 563

mennesker i USA

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 7

1,7

barn per kvinne i USA

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6

6

barn dør per 1000 levendefødte i USA

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

76 399

BNP per innbygger i PPP-dollar i USA

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

18

20 / 188

Human Develompent Index for USA

USA er nummer 20 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i USA

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

9,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i USA

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 9 9 8

4,8

jordkloder i USA

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i USA ville vi trenge 4,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

13,03

tonn CO2-utslipp per person i USA

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,179

GII-indeksen i USA

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i USA

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over USA