Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Hanoi
Befolkning: Kinh (Viet) 85,7 %, tay 1,9 %, thai 1,8 %, muong 1,5 %, khmer 1,5 %, mong 1,2 %, nung 1,1 %, hoa 1 % andre 4,3 % (2009)
Språk: Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, khmer, regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)
Religion: Buddhisme 7,9 %, Katolisisme 6,6 %, andre eller ingen 84 % (2009)
Innbyggertall: 98 858 950 (2023)
Styreform: Kommunistisk republikk
Areal: 331 230 km2
Myntenhet: Vietnamesisk dong
BNI pr innbygger: 13 457 PPP$
Nasjonaldag: 2. september

Geografi

Vietnam ligger i Sørøst-Asia, og er et smalt land med lang kystlinje. Innlandslandskapet er preget av fjell og åser, som mot kysten går over i flatere marker. Landet er har to store elvedeltaer med grønne rismarker, ved Mekongelva i sør og ved Song Hong-elva i nord. Kanaler og sideelver renner på kryss og tvers av landet. Vietnam har et varmt og fuktig tropisk klima. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt monsunsesong. Det er varmest og våtest fra april til august, og kaldest og tørrest fra desember til februar.

Landets elver danner godt grunnlag for jordbruk og arbeidsplasser, og over en tredjedel av landet er dyrket mark. Men elvene utgjør også en trussel. Områdene rundt elvene plages med oversvømmelser som følge av tyfoner, og overfiske truer det marine livet. I tillegg ble det under krigen med USA spredd store mengder kjemiske stoffer i naturen som en del av krigføringen. Stoffene førte til store miljøskader og skapte helseproblemer hos befolkningen. Denne forurensningen preger fremdeles naturen og samfunnet i dag.

Historie

I over tusen år var Vietnam en del av Kina. På 900-tallet frigjorde befolkningen i området seg, og Vietnam ble et eget land. I de påfølgende århundrene stod landet imot flere angrep fra nord, og landet vokste sørover til å inkludere hele landarealet som er dagens Vietnam.

På midten av 1800-tallet kjempet franskmennene til seg makten i landet, og Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Frankrike tok kontrollen over området fordi de ønsket havner langs skipsruten mot Kina for å styrke sin økonomiske posisjon. Under Frankrikes vokste det fram en stor frigjøringsbevegelse tidlig på 1900-tallet. Etter andre verdenskrig fikk Vietnam en egen regjering og noe selvstyre, men det var først i 1954 at kommuniststyrkene vant frem og Vietnam ble fullt selvstendig.

Samtidig som Vietnam vant sin selvstendighet ble landet delt i to som følge av politiske uenigheter – en kommunistisk stat i nord og en vestlig-støttet stat i sør. Nord-Vietnam ønsket å gjenforene landet med makt og i 1957 brøt det ut krig mellom de to delene. Samtidig var USA og Sovjetunionen i en maktkamp ved navn den kalde krigen. USA fryktet at de kommunistiske styrkene i nord ville vinne makten, og at kommunismen skulle spre seg over Sørøst-Asia. De støttet dermed Sør-Vietnam i krigen, mens Nord-Vietnam ble støttet av kommunistiske Sovjetunionen og Kina. Krigen varte til 1975 da Saigon i sør ble erobret av nordvietnamesiske styrker. Nord og sør ble samlet til ett Vietnam, under kommunistisk styre.

Vietnamkrigen sjokkerte verden. I USA var det store protester mot myndighetens involvering i krigen, noe som medvirket til at de etter hvert trakk seg ut av krigen. Krigen endte med store menneskelige lidelser. Så mange som anslagsvis fem millioner mennesker ble drept i krigens løp. Mange hadde også flyktet landet, og i dag bor det om lag 2,5 millioner utenlandsvietnamesere rundt i verden. Etter de store ødeleggelsene brukte Vietnam 1980-årene på å bygge opp igjen landet. Dette har i stor grad har vært vellykket.

Økologiske fotavtrykk

9 4

1,4

jordkloder i Vietnam

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Vietnam er en ettpartistat, hvor kommunistpartiet sitter med makten. Politiske partier og opposisjonelle organisasjoner er ikke tillat. Kommunistpartiet kontrollerer hele statsapparatet. Generalsekretæren er partiets øverste leder og en stor del av makten er samlet hos generalsekretæren, presidenten og statsministeren. Presidenten utnevnes av nasjonalforsamlingen. Presidenten velges for fem år av gangen, og fungerer som statsoverhode og sjef for militæret.

Det er tendenser til uenigheter innad i kommunistpartiet, der en konservativ del av partiet er uenige med den mer reformvennlige delen av partiet. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grunnet korrupsjon og maktmisbruk

Ytringsfrihet, religionsfrihet og mulighet for politisk aktivisme er svært begrenset. Myndighetene har i økende grad satt restriksjoner på innbyggernes bruk av sosial medier og internett. Kommunistpartiet kontrollerer mesteparten av mediene. Kritikk mot regjeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regjeringskritikere trues med fengsling og straff. 

På landsbasis er den sosiale standarden relativt god. Kriminaliteten i landet er forholdsvis lav. Nesten alle har vann og strøm i hjemmet. De største sosiale utfordringene er at befolkningen eldes og at befolkningstettheten øker. Vietnam behøver en stor arbeidsstyrke for at økonomien skal være stor nok til å opprettholde velferden. Politikerne har derfor foreslått å avslutte tobarnspolitikken, slik at arbeidsstyrken i landet vokser. 

Menneskelig utvikling

14

113 / 188

Human Develompent Index for Vietnam

Vietnam er nummer 113 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Tidligere hadde Vietnam en statsstyrt planøkonomi, men landet har siden 1986 gått over til en mer åpen markedsøkonomi. Denne reformeringen av økonomien gjort at Vietnam har gått fra å være et av verdens fattigste land, til å bli en av de raskest voksende økonomiene i Asia. Siden 1990-tallet har andelen fattige sunket betraktelig. Regjeringen har satt seg ut mål om å reformere flere av de statseide bedriftene for å sikre videre vekst i økonomien.

Arbeidsledigheten i Vietnam er veldig lav. Rundt førti prosent av arbeiderne jobber innenfor jordbruket, og dette er den sektoren som sysselsetter flest. Vietnam er en stor eksportør av ris, grønnsaker, kaffe, cashewnøtter og sjømat. Industri og tjenestenæringen står for størstedelen av økonomien. Tjenestenæringen er den som er mest innbringende, og mye av dette skyldes at Vietnam er en populær turistdestinasjon. Innenfor industrien er Vietnam særlig store på produksjon og eksport av elektronikk, tekstiler og sko. Enkelte utenlandske bedrifter flytter deler av sin produksjon til Vietnam på grunn av lave arbeidskostnader. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

Statistikk

Statistikk for Vietnam på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

8 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Vietnam

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

98 858 950

mennesker i Vietnam

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 9

1,9

barn per kvinne i Vietnam

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21

barn dør per 1000 levendefødte i Vietnam

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

13 457

BNP per innbygger i PPP-dollar i Vietnam

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

14

113 / 188

Human Develompent Index for Vietnam

Vietnam er nummer 113 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,7

av 10 personer er underernærte i Vietnam

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 8 0 0 0 0

5,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Vietnam

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 9 0

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Vietnam

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 4

1,4

jordkloder i Vietnam

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 7

3,68

tonn CO2-utslipp per person i Vietnam

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,296

GII-indeksen i Vietnam

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Vietnam

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 6

9,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Vietnam

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Vietnam