Hva skjer i FN i 2024? Dette er høydepunktene

I 2024 har FN som ambisjon å være kjernen av «dugnaden» som skal ta tak i verdens mest presserende utfordringer – fra å styrke den globale økonomien, til å støtte klimatiltak og opprettholde fred. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

Siden 7. oktober – da konflikten mellom Israel og Hamas brøt ut med fornyet styrke – har tusenvis av mennesker blitt drept i Gaza. Nesten to millioner kvinner, menn og barn er drevet på flukt, og mange har måtte flykte flere ganger – ettersom store deler av Gazastripen er blitt ødelagt. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet

I januar har Frankrike presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Mandag: Sikkerhetsrådet skal holde en orientering om vestlige våpenoverføringer til Ukraina.

Tirsdag: Rådet vil holde sin kvartalsdebatt om «Situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina», på ministernivå. Utenriksminister Espen Barth Eide vil delta. Les mer her.

Onsdag: Rådet skal holde konsultasjoner om Syria.

Torsdag: Rådet vil holde en åpen orientering, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om Haiti. Rådet vil også holde et privat møte der generaldirektøren for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil orientere om Ukraina.

Denne uken forventes rådsmedlemmer å fortsette å diskutere et utkast til en presidenterklæring om Israel-Hamas-krigen som ble foreslått av Russland. De vil sannsynligvis også fortsette å overvåke eskalerende regionale ringvirkninger fra krigen, inkludert utviklingen knyttet til Houthi-angrep i Rødehavet. Rådet forventes også å fortsette å følge nøye med på spenningene mellom Etiopia og Somalia.

Gaza-krisen: De siste tallene og FNs respons

FN-sambandet gir deg det siste fra den humanitære krisen i Gaza og hva FN gjør på bakken for å beskytte sivile, sikre nødhjelp og humanitær tilgang til stripen, og finne langvarige løsninger. Les saken på fn.no.

Utenriksminister Espen Barth Eide: — Svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning. Les saken på regjeringens sider.

Ukraina-krigen: FN lanserer responsplaner for rammede kvinner, menn og barn i 2024. Les saken på fn.no.

Norge fordømmer Nord-Koreas overføring av ballistiske missiler til Russland og oppskytning av missil. Les saken på regjeringens sider.

Sudan: «All støtte mulig» til sivile trengs, oppfordrer Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Les saken på UN News.

Menneskerettigheter

Hvor mye kan du om FN-konvensjonen om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord – bedre kjent som folkemordkonvensjonen? Visste du at denne viktige konvensjonen var den første menneskerettighetsavtalen som ble vedtatt av FNs generalforsamling? Bildet viser åpningen av utstillingen “Stories of Survival and Remembrance - A Call to Action for Genocide Prevention” – et fellesprosjekt mellom FNs globale kommunikasjonsavdeling og FNs kontor for folkemordforebygging og beskyttelsesansvar, basert på et prosjekt fra Illinois Holocaust Museum and Education Center og Jim Lommasson. Foto: UN Photo/Loey Felipe.

Hva er folkemordskonvensjonen? FN-sambandet forklarer

Sør-Afrika har anklaget Israel for brudd på folkemordskonvensjonen, og retter søkelyset mot den katastrofale situasjonen på Gazastripen. Men, hva går denne viktige avtalen ut på? Les saken på fn.no.

UNICEF advarer: Et urolig år i vente for verdens barn

Barn rundt om i verden vil sannsynligvis oppleve mer vold, krig og økonomiske vanskeligheter i 2024. Les saken på fn.no.

Åpent møte om Norges høring i FNs menneskerettighetsråd. Les saken på regjeringens sider.

Utredning om hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal innlemmes i norsk lov. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

En ny ILO-rapport viser at global arbeidsledighet og ulikheter vil trolig stige i 2024. — Uten mer sosial rettferdighet vil vi aldri få til en bærekraftig verden, understreker ILO-sjefen, Gilbert F. Houngbo. Foto: ILO/Marcel Crozet.

ILO slår alarm: Arbeidsledigheten vil stige i 2024, økende sosiale ulikheter bekymringsverdig

Selv om arbeidsledighet og jobbgapet falt til under førpandeminivået i 2023, er det trolig at dette vil snu i år. Mer ulikhet og stagnerende produktivitet er grunn til bekymring, ifølge en fersk rapport. Les saken på fn.no.

ILO sender over 300 sakspapirer knyttet til streikerett-tvist til Den internasjonale domstolen. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

I 2023, som helhet, var matprisindeksen 13,7 prosent lavere enn gjennomsnittsverdien året før. Bare den internasjonale sukkerprisindeksen var høyere i denne perioden. Foto: OCHA/Danielle Parry.

FAO: Matprisindeksen gikk ned i desember

Referansemål for verdens matvarepriser endte i 2023 omtrent 10 prosent under nivået i slutten av 2022. Les saken på FAOs sider.

Moldova: WFP utvider bistanden med norsk støtte, jobber med regjerings- og FN-partnere for å øke sosial beskyttelse. Les saken på WFPs sider.

Helse

En fersk WHO-studie viser at dagens registrerte covid-19 dødsfall i Europa – som i dag er på 2,5 millioner – kunne ha være så høyt som 4 millioner uten vaksiner. Foto: Mat Napo/Unsplash.

Covid-19 vaksiner har reddet mer enn 1,4 millioner liv i Europa

Siden covid-19 vaksinene ble introdusert i desember 2020, har de redusert antall dødsfall som følge av pandemien med minst 57 prosent og reddet mer enn 1,4 millioner liv i Europa. De fleste av dem som ble reddet var 60 år eller eldre, den gruppen som har høyest risiko for alvorlig sykdom og dødsfall. Den første oppfriskningsdosen alene reddet 700 000 liv. Les saken på UNRICs sider.

WHO: Koleratilfeller øker globalt, de dødeligste utbruddene i Malawi, Haiti. Les saken på UN News.

WHO trenger 1,5 milliarder dollar for å levere helsetjenester i kriser. Les saken på UN News.

Klima og miljø

Den 26. januar markeres Den internasjonale dagen for ren energi for første gang. Foto: WMO/César Cantú.

Ny FN-dag: Ren energi til alle

26. januar markeres Den internasjonale dagen for ren energi for første gang. Les saken på fn.no.

WMO bekrefter: Global temperaturrekord «knust til smuler» i 2023. Les saken på WMOs sider.

Utvikling

2024-utgaven av FNs flaggskipstudie World Economic Situation and Prospects (WESP) spår at økonomisk vekst og fremgang mot FNs bærekraftsmål vil gå sakte. Foto: UN Photo/Mark Garten.

Fersk FN-rapport fremhever hvorfor globalt samarbeid er nøkkelen

FNs flaggskipsrapport om verdensøkonomien og utsikter for 2024 anslår en nedgang i den globale veksten – fra anslagsvis 2,7 prosent i 2023 til 2,4 prosent. Les saken på fn.no.

Afghanistan: Krisen vedvarer til tross for «forbedringsflimmer», kvinners rettigheter er nøkkelen. Les saken på UNDPs sider.

FN-sambandet forklarer

FN-sambandet har gått gjennom statsbudsjettet for å finne ut hvor høyt partiene prioriterer FN i kroner og øre. Foto: FN-sambandet.

Hvilke partier prioriterer FN høyest?

I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2024 har de politiske partiene laget sine alternative statsbudsjetter. FN-sambandet har rangert partiene ut fra hvordan de prioriterer økonomisk støtte til FN og FN-organisasjonene. Les saken på fn.no.

Merk deg! Kommende arrangementer

22. januar: Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) vil lansere sin globale appell for 2024. Les mer her.

22.–31. januar: 2024-sesjonen til komiteen for ikke-statlige organisasjoner. Les mer her.

22. januar–2. februar: Den 45. sesjonen til FNs menneskerettighetsråds arbeidsgruppe for de periodiske landhøringene (UPR). Les mer her.

22. januar–2. februar: Den 95. sesjonen til FNs barnekomité. Les mer her.

22. januar–27. mars: Del I av nedrustningskonferansen. Les mer her.

23. januar: Konferanse om forebygging og adressering av vold og trakassering i arbeidslivet gjennom sikkerhet og helse på arbeidsplassen, arrangert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Les mer her.

23. januar: Bern III-konferansen om samarbeid mellom naturmangfoldrelaterte konvensjoner for implementering av Kunming-Montreal-rammeverket. Les mer her.

23. januar: Spesialmøte i Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) om fremtidens arbeid, arrangert av FNs departement for økonomiske og sosiale saker (UN DESA), i samarbeid med Den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

24. januar: Den internasjonale dagen for utdanning

26. januar: Den første internasjonale dagen for ren energi