Siden 7. oktober, har FN-systemet jobbet dag og natt for å hjelpe barn, kvinner og menn og finne en fredelig løsning på den nye konflikten mellom Israel og Hamas.

Tusenvis av mennesker blitt drept og nesten to millioner er på flukt – og mange har måtte flykte flere ganger – ettersom store deler av Gaza er blitt ødelagt.

FN-sambandet gir deg det siste og forklarer hva FN gjør på bakken.

DE SISTE TALLENE

Er du på jakt etter tall og oversiktsrapporter fra Gaza-krisen? Her finner du det siste.

Kilder: OCHAs situasjonsrapport nr.121 og OCHAs rapport om innvirkningene av fiendtlighetene på Gazastripen og Israel – dag 136.

20. FEBRUAR 2024

De siste dagene:

 • Intense israelske bombeangrep fortsetter over store deler av Gazastripen, noe som har ført til drap av sivile, fordrivelse og ødeleggelse.
 • Omfattende bakkeoperasjoner og kamper mellom israelske styrker og palestinske væpnede grupper, spesielt i Khan Younis og Deir al Balah, er også rapportert. Mellom 17. og 19. februar ble også raketter skutt mot Israel av væpnede palestinere.
 • Den israelske militæroperasjonen i Nasser sykehuskomplekset i Khan Younis fortsetter. 18. februar besøkte FN og Palestinas Røde Halvmåne-foreningen (PRCS) sykehuset og evakuerte 14 pasienter. Før det rapporterte generaldirektøren av Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, at et WHO-team ikke fikk lov til å gå inn på sykehuset for å vurdere forholdene til pasientene og kritiske medisinske behov, til tross for at de kom til sykehuset for å levere drivstoff. Situasjonen på Al Amal-sykehuset i Khan Younis fortsetter å være kritisk, etter en 28-dagers beleiring av det israelske militæret.

Dødsfall:

 • Mellom 7. oktober 2023 og 19. februar 2024 har minst 29 092 palestinere blitt drept på Gazastripen.
 • Rundt 70 prosent av disse er barn og kvinner.

Hjelpearbeidere og journalister:

 • 160 FN-ansatte har blitt drept (det høyeste antallet i en konflikt noensinne). 158 jobbet for UNRWA, én jobbet for WHO og én jobbet for FNs utviklingsfond (UNDP).
 • Minst 340 helsepersonell har blitt drept.
 • 124 journalister har mistet livet.

Skadede:

 • 69 028 palestinere har blitt skadet, ifølge Gazas Helsedepartement.
 • Omtrent 7 000 flere er angivelig savnet, og de fleste har sannsynligvis mistet livet.

Internt fordrevne:

 • 1,7 millioner mennesker – nesten 75 prosent av den totale befolkningen i Gaza – internt fordrevne. Mange familier har måttet flykte flere ganger. Mer enn halvparten av disse er barn.
 • UNICEF anslår at rundt 17 000 barn som er uledsagede eller separerte fra familiene sine.
 • UNICEF sier også at alle Gazas 1,2 millioner barn har behov for psykisk helse og psykososial støtte (MHPSS), dobbelt så mange barn sammenlignet med anslag fra før krigen.

Helse:

 • Bare 11 av Gazas 36 sykehus er delvis operasjonelle, seks i sør og fem i nord, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Rundt 200 000 tilfeller av akutte luftveisinfeksjoner er registrert.

Matmangel og sult:

 • 2,2 millioner mennesker er i fare for hungersnød.
 • 378 000 kvinner, menn og barn er på et katastrofalt nivå av matmangel, sult og utmattelse.
 • 939 000 er på et krisenivå av matmangel, sult og utmattelse.

Ødeleggelser:

 • Over 60 prosent av Gazas boliger har blitt ødelagt eller skadet på grunn av angrep. Mer enn 290 000 bygg har blitt skadet, og over 73 000 boenheter har blitt totalt ødelagt. Det er anslått at over 650 000 mennesker ikke vil ha noe hjem å vende tilbake til.
 • 392 skoler og universiteter har blitt skadet eller ødelagt, 11 bakerier har blitt ødelagt, 123 ambulanser har blitt skadet. Minst 3 kirker og over 184 moskeer har også blitt skadet.

Utdanning:

 • 625 000 skolebarn – eller 100 prosent – har ingen tilgang til utdanning.
 • Rundt 4 660 elever har blitt drept, og 239 lærere eller professorer har mistet livet.
 • Rundt 92 prosent av alle skolebygg blir enten brukt som tilfluktsrom og/eller har blitt skadet.

Nødhjelp:

 • I februar har få lastebiler med nødhjelp kommet over grensen: bare 4 lastebiler k på 17. februar og 38 lastebiler på 18. februar krysset grensen. 199 lastebiler kom over grensen, derimot, 16. februar.
 • Mellom 1. januar og 12. februar 2024 ble 51 prosent av nødhjelpsoppdragene som var planlagt nord for Wadi Gaza og 25 prosent i sør som krever koordinering nektet tilgang av det israelske militæret.
 • Til sammen har over 1 200 pasienter blitt evakuert gjennom Rafah-grensen, men det finnes over 8 000 pasienter som har behov for medisinsk evakuering.
 • Rafah-overgangen er også åpen for bevegelse av noen sårede og syke mennesker fra Gaza til Egypt og hjelpearbeidere inn og ut av Gaza.
 • Tilgang til havet og til områder nær Israels gjerde er forbudt.

Vannforsyninger:

 • Én av de tre vannrørledninger som kommer fra Israel er i drift.
 • I nord-guvernører, har de ingen tilgang til rent vann.

FNs SVAR PÅ HUMANITÆRE BEHOV

Her finner du det siste om FNs arbeid på bakken, innen helse, vann- og sanitærhjelp, beskyttelse, tilfluktstøtte, ernæring og matsikkerhet, utdanning, kontanthjelp, logistikk og krisekommunikasjon. FN-sambandet gir deg også status på finansieringen av FNs nødappell.

Kilde: OCHAs situasjonsrapport nr. 98  fra 21. januar 2024.

Siden starten av fiendtlighetene i oktober har FNs organisasjoner og partnere levert helsetjenester og medisinske tjenester til anslagsvis 500 000 mennesker. Elleve akuttmedisinske team (EMT) er til stede på Gazastripen og har gitt støtte til sykehus over hele stripen.

Totalt sett har 1,4 millioner mennesker i Gaza blitt nådd med delvis vann- og sanitærhjelp minst én gang siden oktober 2023. Av de 23 aktive partnere innen vann-, sanitær- og hygienearbeidet (WASH) er det få som kan operere på Gazastripen. Det rapporteres om oversvømmelser over forskjellige deler av stripen på grunn av omfattende skader på infrastrukturen, ødeleggelser og enorm tilstopping av kloakksystemet og avløpsvannet. Siden oktober har rundt 34.000 kubikkmeter vann blitt levert gjennom vannbiltransport og 2 400 gjennom flaskevann. Mer enn 53 000 jerrykanner og mer enn 40 lagertanker er delt ut. Nærmere 145 000 hygienesett og 1 800 rengjøringssett er delt ut.

FN og partnere fortsetter å støtte løslatte fanger fra Gaza. Partnere gir en støttepakke bestående av mat, vann, klær, tepper, hygieneutstyr samt medisinsk behandling. De langsiktige behovene inkluderer avansert psykisk helse og psykososial støtte. De gir ut kritiske hygieneforsyninger for kvinner og jenter til nordlige guvernører, og koordinerer med alle aktører for distribusjon, innkjøp og tilgang. Denne gruppen vil også gjennomgå sammensetningen av verdighetssett basert på endrede behov og tilbakemeldinger fra kvinner i Gaza.

FN og partnere innen mineaksjon har fortsatt å gi bevissthet og veiledning rundt beredskap siden starten av fiendtlighetene, og nådd over 1,1 millioner internt fordrevne gjennom personlige økter i krisesentre og via tekstmeldinger og radio- og sosiale medier-kampanjer. 

Pågående fiendtligheter, inkludert luftangrep, beskyttelse og bruk av raketter forårsaker omfattende forurensning, og utgjør betydelig risiko. Barnevernspartnere tilbyr psykisk helse- og psykososiale støttetjenester (MHPSS) for barn og omsorgspersoner, saksbehandling av barnevern og distribusjon av sett med klør. FN og partnere som jobber med kjønnsbasert vold har fortsatt å fremheve og ta tak i det økte psykiske stresset blant fordrevne kvinner og jenter og økt beskyttelse mot voldrisikoen. Forebygging, respons og risikoreduserende inngrep er fortsatt ekstremt vanskelig på grunn av sammenbruddet av tjenester og forskyvning av tjenesteleverandører, og bevegelsesbegrensninger.

Per 15. januar anslås det at rundt 70 000 boligenheter over hele Gazastripen er blitt ødelagt eller gjort ubeboelige og over 290 000 boenheter har blitt skadet, ifølge regjeringens mediekontor i Gaza. Det anslås at over 500 000 mennesker ikke vil ha noe hjem å vende tilbake til, og at mange flere ikke kan komme tilbake umiddelbart, pga. skadenivået på omkringliggende infrastruktur, samt risikoen for «Eksplosive krig- og bomberester» (ERW). 

Siden starten av fiendtlighetene har FN og partnere innen tilflukt til sammen delt ut 11 500 verdighetssett, 36 000 forseglingssett, 650 000 sengetøysett (tepper og madrasser), 26 709 telt, 11 500 kjøkkensett og 17 250 sett med vinterklær til totalt 914 500 internt fordrevne i og utenfor UNRWAs krisesentre

Det er stor mangel på alle viktige forsyninger for internt fordrevne i og utenfor krisesentrene.

UNICEF og andre ernæringspartnere fortsetter innsatsen for å møte ernæringsbehovene til barn og mødre gjennom levering av viktige varer til Gazastripen. Partnere tilbyr terapeutiske tjenester og forsyninger til barn med akutt underernæring, sammen med forebyggende ernæringsforsyninger, inkludert høyenergikjeks. 

I løpet av den første uken i januar 2024 leverte ernæringspartnere: en måneds forsyning med klar-til-bruk morsmelkerstatning til nesten 2 300 barn under fem måneder, terapeutisk melk til rundt 560 barn med alvorlig akutt underernæring og medisinske komplikasjoner, mikronæringstabletter til mer enn 18 000 gravide og ammende mødre, vitamin A-tilskudd til mer enn 30 000 barn under ett år; jerntilskudd til rundt 40 000 gravide og ammende mødre.

FN-organisasjoner som jobber med utdanning rapporterer at mer enn 625 000 elever og nærmere 23 000 lærere på Gazastripen har blitt rammet av angrep på utdanning og skolenedleggelser siden oktober 2023, og de er fortsatt uten tilgang til utdanning eller et trygt sted å lære. 

Gazas Kunnskapsdepartement melder at 4 119 elever og 221 lærere har blitt drept, mens 7 536 elever og 703 lærere har blitt skadet over hele Gazastripen. 

90 prosent av alle skolebygninger i Gaza blir brukt som tilfluktsrom for internt fordrevne og har fått varierende grad av skade. Av disse har 135 skoler fått mindre skader, 126 skoler har fått moderate skader, 99 skoler har fått store skader og 12 har blitt fullstendig ødelagt. Til sammen tjente disse skolene tidligere rundt 433 000 barn og mer enn 16 200 lærere. Khan Younis, Nord- og Gaza-guvernørene har den høyeste andelen (tre fjerdedeler) av alle skadede skoler. Utdanningspartnere fokuserer på å støtte konfliktrammede barn, lærere og omsorgspersoner i krisesentre og i vertssamfunn, forberede et trygt læringsmiljø og gjenopprette en følelse av «normalitet» så snart fiendtlighetene stopper, og forbereder å gjenopprette det formelle utdanningssystemet gjennom gjenoppbygging av utdanningsinfrastruktur etter en reduksjon i fiendtlighetene. 

Siden oktober 2023 har ni utdanningspartnere nådd nærmere 93 000 elever og lærere med psykososial støtte, nød-undervisning og rekreasjonsutstyr og aktiviteter i Khan Younis, Rafah og Midt-områdene.

Siden starten av fiendtlighetene har 111 254 husstander (som omfatter nesten 750 000 mennesker) fått tilbud om kontanthjelp. 

Rundt 81 941 husstander (540 926 personer) har fått støtten utbetalt. De fleste bruker denne kontanthjelpen til mat, medisiner, samt andre nødvendige varer og tjenester. 

FN og partnere innen logistikk har levert totalt 20 lastebiler til den egyptiske røde halvmåne-foreningen (ERC) for å støtte humanitære konvoier fra Al Arish (Egypt) til Rafah. 

I tillegg har lagringskapasiteten i Al Arish for å motta og samle last blitt utvidet med 3200 m2 og ti mobile lagringsenheter har blitt installert. På Gazastripen har logistikkpartnere overlevert og installert totalt 18 mobile lagringsenheter (på 5 760 m2) som har økt lossekapasiteten i Rafah-overleveringspunktet, Kerem Shalom-krysset og lagringskapasiteten til fire FN-organisasjoner og internasjonale NGOer.

FN-organisasjoner og partnere innen nødkommunikasjon fortsetter å samarbeide med den israelske koordinatoren for å få tillatelse til å importere telekommunikasjonsutstyr og sette opp en uavhengig, effektiv og pålitelig kommunikasjonsplattform for humanitære innsatspersoner. 

En IKT-spesialist ble sendt til Gaza 8. januar for å sikre engasjement med lokale aktører, vurdere IKT-behov og sette opp tekniske koordineringsprosesser for responsen.

Per 2. februar har medlemsland utbetalt 700,4 millioner dollar til den oppdaterte hasteappellen lansert av FN og partnere for å gjennomføre sin responsplan til støtte for 2,2 millioner mennesker på Gazastripen og 500 000 mennesker på Vestbredden. Dette utgjør 57 prosent av de 1,2 milliarder dollar som trengs.

LÆR MER

Du kan lese mer om Israel-Palestina-konflikten her.

Du kan lese mer om FNs respons her.

Du kan lese mer om hva FN har prioritert under konflikten her.

Du kan lese mer om hva FN har sagt om etnisk rensing, folkemord og apartheid i konflikten her.