Siden 7. oktober, har FN-systemet jobbet dag og natt for å hjelpe barn, kvinner og menn og finne en fredelig løsning på den nye konflikten mellom Israel og Hamas.

Tusenvis av mennesker blitt drept og nesten to millioner er på flukt – og mange har måtte flykte flere ganger – ettersom store deler av Gaza er blitt ødelagt.

FN-sambandet gir deg det siste og forklarer hva FN gjør på bakken.

DE SISTE TALLENE

Er du på jakt etter tall og oversiktsrapporter fra Gaza-krisen? Her finner du det siste.

Kilde: OCHAs situasjonsrapport nr.165 og OCHAs rapport om innvirkningene av fiendtlighetene på Gazastripen og Israel – dag 220.

14. MAI 2024

De siste dagene

 • Om lag 20 prosent av Gazas befolkning har blitt fordrevet igjen den siste uken, blant annet fra Rafah i sør og nord i Gaza.
 • Drivstoffmangel truer driften av helsetjenester, og begrenset tilgang til sanitæranlegg fører fortsatt til en økning i smittsomme sykdommer, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Nylige evakueringsordrer og økende militær aktivitet i Rafah har ført til en tilbakegang i oppskalering av ernæringstjenester, samtidig som antall barn som lider av akutt underernæring fortsetter å øke.

Dødsfall

 • Mellom 7. oktober 2023 og 12. mai 2024 har minst 35 091 palestinere blitt drept på Gazastripen.
 • Det samlede dødstallet omfatter angivelig mer enn 14 000 barn og 9 000 kvinner. Gazas Helse- og omsorgsdepartementet dokumenterer alle identifikasjonsdetaljer for omkomne, og har nylig publisert en oversikt over 24 686 av 34 622 omkomne som departementet har samlet inn fullstendige opplysninger om (per 30. april 2024). Ifølge Departementet inkluderer disse angivelig 7 797 barn, 4 959 kvinner, 1 924 eldre og 10 006 menn. Dokumentasjonsprosessen pågår fortsatt, og det vil si at man ikke har fullstendig informasjon om hvem mange av de drepte er enda.

Hjelpearbeidere og journalister

 • Minst 260 hjelpearbeidere har blitt drept siden 7. oktober.
 • 191 FN-ansatte har blitt drept (det høyeste antallet i én konflikt noensinne). 188 jobbet for UNRWA, én jobbet for WHO, én jobbet for FNs utviklingsfond (UNDP), og én jobbet for UNOPS. Én internasjonal ansatt ved FNs sikkerhetsavdeling (DSS) omkom og en annen ble skadet på mandag da FN-bilen deres ble angrepet av israelske styrker på vei til et sykehus i Rafah. Dette melder UN News.
 • Minst 493 helsepersonell har blitt drept (noen er også inkludert i tallene over).
 • 143 journalister har mistet livet.

Skadede

 • Minst 78 827 palestinere har blitt skadet, ifølge Gazas Helsedepartement.
 • På toppen av dette skal det dessuten være rundt 10 000 mennesker som er savnet eller ligger under ruinene i Gaza.

Internt fordrevne

 • 1,7 millioner mennesker – over 75 % av den totale befolkningen i Gaza – er internt fordrevne. Mange familier har måttet flykte flere ganger. Mer enn halvparten av disse er barn.
 • Hver person har gjennomsnittlig én kvadratmeter hver i tilfluktsrommene for internt fordrevne. 41 % av tilfluktsrommene mangler tilstrekkelig ventilasjon, mens 57 % er påvirket av regn og vannskade. 150-155 UNRWA-tilfluktsrom huser internt fordrevne.
 • UNICEF anslår at rundt 17 000 barn er uledsagede eller separerte fra familiene sine.
 • UNICEF sier også at alle Gazas 1,2 millioner barn har behov for psykisk helse- og psykososial støtte, dobbelt så mange barn sammenlignet med anslag fra før krigen.

Helse

 • Bare 12 av Gazas 36 sykehus er delvis operasjonelle, 3 i Nord-Gaza, 3 i Gaza by, 2 i Deir al Balah, 2 i Khan Younis og 6 i Rafah., ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Mer enn 760 000 tilfeller av akutte luftveisinfeksjoner og 410 000 tilfeller av akutt diaré er registrert.
 • Til sammen har over 4 843 pasienter blitt evakuert gjennom Rafah-grensen, men nesten 10 000 pasienter har behov for medisinsk evakuering. Bare 58 % (5 857 av 9 10 175) av pasientene som har søkt om medisinsk evakuering har blitt godkjent.

Sult, matmangel og underernæring

 • 28 barn har dødd av underernæring og dehydrering. Flere gravide kvinner og personer med kroniske sykdommer har også mistet livet på grunn av underernæring, utmattelse og sult.
 • 31 % av alle barn under to år i det nordlige Gaza lider av akutt underernæring, mens 10 % av barn under to år i Rafah lider av akutt underernæring. Over hele Gaza er det anslått at hele 50 000 barn er akutt underernærte i dag.
 • 1 125 barn innlagt på sykehus for behandling av alvorlig akutt underernæring, ifølge UNIECF per 30. april.
 • 2,2 millioner mennesker – hele befolkningen på Gaza – er i alvorlig fare for hungersnød.
 • Over 1,1 million kvinner, menn og barn er på et katastrofalt nivå av hungersnød (IPC fase 5).
 • 854 000 mennesker er i en nødsituasjon av matmangel, sult og utmattelse (IPC fase 4).
 • 265 000 mennesker er på et krisenivå av matmangel, sult og utmattelse (IPC fase 3).
 • 60-70 % av kjøtt- og melkeproduserende husdyr har blitt drept eller slaktet for tidlig, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Ødeleggelser

 • Over 60 prosent av Gazas boliger har blitt ødelagt eller skadet på grunn av angrep. Mer enn 290 000 bygg har blitt skadet, og over 73 000 boenheter har blitt totalt ødelagt. Det er anslått at over 650 000 mennesker ikke vil ha noe hjem å vende tilbake til.
 • 80 % av næringsbyggene har blitt skadet, ifølge Verdensbanken, per januar 2024.
 • Over 500 skoler og universiteter har blitt skadet eller ødelagt, 11 bakerier har blitt ødelagt, 155 helsefasiliteter og 126 ambulanser har blitt skadet. Minst 3 kirker og over 243 moskeer har også blitt skadet.
 • 169 UNRWA-anlegg har også blitt ødelagt eller lagt i grus.

Utdanning

 • 625 000 skolebarn – eller 100 prosent – har ingen tilgang til utdanning.
 • 6 400 elever har blitt drept, og 300 lærere har mistet livet.
 • 73 % (408 av 563) av alle skolebygg er skadet, hvorav 28 % var UNRWA-skoler. 60 % (320 av 563) av skolebygningene brukes som tilfluktsrom for internt fordrevne. 65 % av disse har blitt skadet eller direkte truffet i angrep.

Nødhjelp

 • Før 7. oktober kom rundt 500 lastebiler med nødhjelp frem til Gaza hver dag. 206 lastebiler kom inn i Gaza 26. april og 262 lastebiler kom inn 27. april.
 • Etter 6. mai har veldig få (mellom 0 og 6) kommet inn. Per 13. mai er Rafah-overgangen fortsatt stengt, og det er fortsatt mangel på sikker og logistisk gjennomførbar tilgang til Kerem Shalom-overgangen.
 • Rafah-overgangen er også åpen for bevegelse av noen sårede og syke mennesker fra Gaza til Egypt og hjelpearbeidere inn og ut av Gaza.
 • Tilgang til havet og til områder nær Israels gjerde er forbudt.

Vannforsyninger

 • Fire av fem husholdninger i Gaza mangler tilgang til trygt og rent vann, melder UNICEF.
 • Alle tre vannrørledninger, som kommer fra Israel, er i delvis drift.
 • 83 % av grunnvannsbrønnene er ikke i drift.

Finansiering

 • FNs nødhjelpsappell for perioden april til desember er på 2,82 milliarder dollar, grunnet enorme humanitære behov.
 • Midlene skal brukes til å støtte til sammen 3,3 millioner mennesker i Palestina: 2,3millioner mennesker på Gazastripen og 1 million kvinner, menn og barn på Vestbredden.
 • Per 10. mai har medlemsland utbetalt rundt 746 millioner dollar av 3,4 milliarder dollar (eller 22 prosent) som trengs for å dekke de mest kritiske behovene til 2,3 millioner mennesker i Gaza og 800 000 mennesker på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, mellom januar og desember 2024. Dette inkluderer rundt 623 millioner dollar av 600 millioner dollar (eller 104 prosent) som man trengte i perioden januar-mars 2024, og rundt 123 millioner dollar av 2,8 milliarder dollar (eller 4 prosent) som trengs, per den nye nødhjelpsappellen lansert 17. april for å dekke perioden mellom april og desember 2024.

FNs SVAR PÅ HUMANITÆRE BEHOV

Her finner du det siste om FNs arbeid på bakken, innen helse, vann- og sanitærhjelp, beskyttelse, ernæring og matsikkerhet, utdanning, kontanthjelp, logistikk og krisekommunikasjon.

Kilde: Oppdatering om den humanitære innsatsen i Gaza (29. april-5. mai 2024)

Siden starten av fiendtlighetene i oktober har FNs organisasjoner og partnere innen helse levert helsetjenester og medisinske tjenester til Gazas befolkning. Mellom 29. april og 5. mai leverte FN og partnere primær- og sekundærhelsetjenester til 124 400 mennesker over hele Gaza. UNFPA har utplassert 75 jordmødre for å sikre et kontinuerlig tjenestetilbud i de kommende månedene, og har gitt opplæring til 53 jordmødre som er utplassert av UNRWA, Redd Barna, Juzoor og Palestinian Medical Relief Society.

UNICEF og andre ernæringspartnere fortsetter innsatsen for å møte ernæringsbehovene til barn og mødre på Gazastripen. Ernæringstiltak gjennomføres for tiden på 307 steder i Gaza, inkludert 22 helseinstitusjoner, 248 formelle og uformelle tilfluktsrom og 37 steder i vertssamfunnene.  

Siden midten av januar har 64 976 barn i alderen 6-59 måneder gjennomgått undersøkelser av midtomkrets på overarmene (MUAC). Av disse har 4 299 fått diagnosen akutt underernæring, inkludert 3 139 med moderat akutt underernæring (MAM) og 1160 med ekstrem underernæring.  I løpet av rapporteringsperioden ble distribusjonen av ernæringsforsyninger betydelig forbedret i det nordlige Gaza. UNICEF har levert 400 kartonger med ferdiglaget terapeutisk mat (RUTF) og 250 kartonger med høyenergikjeks (HEB) til Kamal Adwan-sykehuset.

I løpet av april leverte 19 partnere matvarehjelp over hele Gaza, inkludert matpakker, varme måltider, brød og mel. I gjennomsnitt mottok rundt 975 000 mennesker matpakker på ukentlig basis. På grunn av begrenset tilgang er distribusjonene i det nordlige Gaza dessverre fortsatt lave sammenlignet med de store behovene.

Rundt 20 bakerier støttet av WFP er for tiden i drift i hele Gaza, inkludert fire i det nordlige Gaza. Siden november har 1,9 millioner mennesker fått mel i det sørlige Gaza, hvorav 1,6 millioner har fått en andre runde og 946 000 nå får en tredje runde.

Reparasjonsarbeidene på de ødelagte Mekerot-vannledningene ved Al Muntar i nord og Bani Suhaila sør i Gaza er fullført. Overføringsledningene nedstrøms er også rehabilitert, og begge tilkoblingspunktene er nå i drift og leverer vann med en hastighet på henholdsvis rundt 700 og 500 kubikkmeter i timen. I løpet av april måned fullførte partnerne følgende aktiviteter:

- 21 576 kubikkmeter vann ble fraktet med lastebil til internt fordrevne og lokalsamfunn i Khan Younis, Deir al Balah og Rafah.

- Installasjon og/eller rehabilitering av rundt 1 600 meter med vannledninger (overføring eller distribusjon) og husholdningskoblinger i Khan Younis.

- Om lag 4 738 vannlagringstanker ble distribuert og installert i Rafah.

- Rundt 260 sanitærenheter ble installert og/eller rehabilitert i Rafah og Khan Younis for å hjelpe fordrevne i kollektive sentre og på midlertidige eller spredte steder.

- Rundt 4 900 standardiserte hygienesett for familier ble distribuert over hele Gazastripen.

- Om lag 17 tonn fast avfall ble innsamlet, fjernet og/eller deponert på en trygg måte i lokalsamfunn i Rafah som led under opphopning av avfall.

Barnevernspartnere tilbyr psykisk helse- og psykososiale støttetjenester (MHPSS) for barn og omsorgspersoner, saksbehandling av barnevern og distribusjon av sett med klør. Siden oktober 2023 har mer enn 370 000 barn og 70 000 omsorgspersoner fått tilgang til en rekke tjenester. Disse tjenestene omfatter mental helse og psykososial støtte (MHPSS), utdeling av klær og sko, samt bevisstgjøring om risikoen ved eksplosive stridsmidler og barns rettigheter.

FN og partnere som jobber med kjønnsbasert vold har fortsatt å fremheve og ta tak i det økte psykiske stresset blant fordrevne kvinner og jenter og økt beskyttelse mot voldrisikoen. Forebygging, respons og risikoreduserende inngrep er fortsatt ekstremt vanskelig på grunn av sammenbruddet av tjenester og forskyvning av tjenesteleverandører, og bevegelsesbegrensninger. Mellom 21. og 29. april ble 14 000 multivitamintilskudd delt ut til overlevende etter kjønnsbasert vold i Rafah. 22 tjenesteytere fikk opplæring i kjønnsbasert vold og henvisningsveier for å forbedre kvaliteten på støtten som gis. 2 240 «verdighetspakker» og 270 menstruasjonshygienesett ble delt ut til fordrevne kvinner og jenter i Rafah, Deir al Balah og Khan Younis. 1 085 kvinner og jenter ble nådd med fritidsaktiviteter. FN og partnere fortsetter også å tilby psykososial støtte, individuell rådgivning, grupperådgivning og saksbehandling.

Pågående fiendtligheter, inkludert luftangrep, beskyttelse og bruk av raketter forårsaker omfattende forurensning, og utgjør betydelig risiko. FN og partnere innen mineaksjon har fortsatt å gi bevissthet og veiledning rundt beredskap siden starten av fiendtlighetene, og nådd over 1,5 millioner internt fordrevne gjennom personlige økter i krisesentre og via tekstmeldinger og radio- og sosiale medie-kampanjer. 206 219 mennesker ble nådd gjennom personlige EORE-aktiviteter, og 47 500 informasjonsmateriell ble distribuert.  Mellom oktober 2023 og slutten av april 2024 gjennomførte mineryddingspartnere over 50 eksplosivfarevurderinger og støttet mer enn 95 konvoier på tvers av etater.

FN-organisasjoner som jobber med utdanning rapporterer skoleelever og lærere på Gazastripen har blitt rammet av angrep, og de er fortsatt uten tilgang til utdanning eller et trygt sted å lære. Siden oktober 2023 har partnerne nådd ut til mer enn 238 000 elever og lærere, og gitt dem psykososial støtte, nødundervisning, fritidsutstyr- og aktiviteter samt bevisstgjøringstiltak.

FN og partnere innen logistikk har så langt lagt til rette for lagringstjenester (med henting ved omlastingspunktet i Rafah) for 31 205 kubikkmeter nødforsyninger på vegne av 32 partnere i fire lagerbygninger i Rafah.  Den 30. april ble den femte direkte konvoien, bestående av 30 lastebiler, inkludert 25 lastebiler med matvareassistanse fra WFP, sendt fra Amman via Jordan-korridoren og inn i det nordlige Gaza gjennom Erez-overgangen. Den 30. april ble også en konvoi med fem lastebiler som fraktet utstyr, som mobillager og prefabrikkerte enheter, sendt fra Jordan via ruten Amman-Aqaba-Neweiba-Al Arish-Kerem Shalom-Rafah.

Per 28. april var prognosen for de neste tre månedene 319 607 tonn humanitær hjelp, inkludert 247 868 tonn gjennom Egypt-grensen, 33 968 tonn gjennom Jordan-grensen og ytterligere 37 771 tonn, utelukkende mel, fra havnen i Ashdod.

FN-organisasjoner og partnere innen nødkommunikasjon fortsetter sette på plass det som trengs. Sammen med UNDSS og OCHA vurderes en plan for internettforbindelse ved det nylig foreslåtte Joint Humanitarian Operations Centre (JHOC) i Deir al Balah, inkludert forberedelser for å tette hullene i datatilkoblingen og gjennomføre nødvendige IKT-vurderinger.

Ifølge informasjon fra de to nasjonale teletjenesteleverandørene var det per 30. april mer enn 1,35 millioner aktive mobiltelefonbrukere i Gaza, en økning fra 1,3 millioner i uken før. Reparasjon av nettverksanleggene har ført til bedre samtalekvalitet. Fasttelefon- og internettdekningen har økt og er sterkere etter hvert som man beveger seg fra nord til sør i Gaza.

LÆR MER

Du kan lese mer om Israel-Palestina-konflikten her.

Du kan lese mer om FNs respons her.

Du kan lese mer om hva FN har prioritert under konflikten her.

Du kan lese mer om hva FN har sagt om etnisk rensing, folkemord og apartheid i konflikten her.