Resolusjonsteksten, skrevet av USA, krever at Hamas godtar et forslag om våpenhvile som ble kunngjort 31. mai av president Joe Biden, og som allerede er akseptert av Israel.

Resolusjon 2735 (2024) ble vedtatt med stort flertall med 14 stemmer for, mens Russland avsto fra å stemme – men, de valgte å ikke bruke sin vetorett – og oppfordrer også begge partene til å iverksette vilkårene i forslaget «uten forsinkelse og uten betingelser». Dette melder UN News.

Russlands faste representant sa til Rådet etter avstemningen at klarhet i hva Israel egentlig hadde skrevet under på i resolusjonen manglet, og at Moskva hadde for mange ubesvarte spørsmål til å kunne gi sin støtte.

«Varig slutt» på krigen i sikte

President Biden beskrev avtalen som «ikke bare en våpenhvile som uunngåelig ville være skjør og midlertidig», men en avtale som ville gi en «varig slutt på krigen».

Han la til at Qatar hadde overlevert vilkårene i avtalen til Hamas-ledelsen.

Det USA-ledede initiativet signaliserte et håpefullt skifte i den diplomatiske verden, og fikk med seg både Israel og den palestinske FN-delegasjonen, og unngikk vetoene fra de permanente medlemmene – også fra USA selv – som har hindret handling i flere av resolusjonene som ikke har blitt vedtatt siden terrorangrepene og kidnappingen den 7. oktober innledet den nåværende voldsspiralen.

Tre faser

Forslaget legger opp til en trefaset tilnærming for å sikre en varig og omfattende slutt på kampene.

Fase én omfatter en «umiddelbar, fullstendig våpenhvile med løslatelse av gisler, inkludert kvinner, eldre og sårede, tilbakelevering av levningene av noen av de drepte gislene og utveksling av palestinske fanger».

Den krever tilbaketrekking av israelske styrker fra «befolkede områder» i Gaza, at palestinerne vender tilbake til sine hjem og nabolag i hele enklaven, også i nord, samt en sikker og effektiv distribusjon av humanitær bistand i stor skala.

Permanent slutt på fiendtlighetene

I fase to skal, ifølge avtalen, fiendtlighetene opphøre permanent «i bytte mot løslatelse av alle andre gisler som fortsatt befant seg i Gaza, og en fullstendig tilbaketrekning av israelske styrker fra Gaza».

I fase tre skal «en omfattende flerårig gjenoppbyggingsplan for Gaza» settes i gang, og likene til mulig avdøde gisler som fortsatt befant seg på Gazastripen, skal gis til Israel.

Rådet understreket også forslagets bestemmelse om at dersom forhandlingene tar lengre tid enn seks uker i fase én, vil våpenhvilen fortsette så lenge forhandlingene pågår.

Ingen endring i territoriet

I resolusjonen avviser Sikkerhetsrådet ethvert forsøk på demografiske eller territorielle endringer på Gazastripen, inkludert handlinger som minsker størrelsen på enklaven.

Teksten gjentar også Sikkerhetsrådets «urokkelige forpliktelse» til visjonen om en tostatsløsning der to demokratiske stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og anerkjente grenser som er i samsvar med folkeretten og relevante FN-resolusjoner.

— I denne forbindelse understrekes viktigheten av å forene Gazastripen med Vestbredden under de palestinske selvstyremyndighetene, står det i resolusjonen.

Hamas må akseptere avtalen, sier USA

Kampene kan opphøre med en gang – dersom Hamas godtar avtalen som nå er godkjent av Sikkerhetsrådet, sier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Hamas bør nå se klart at det internasjonale samfunnet står: —Samlet bak en avtale som vil redde liv og hjelpe de sivile palestinerne i Gaza med å gjenoppbygge og helbrede. Og forent bak en avtale som vil gjenforene gislene med familiene deres etter åtte måneder i fangenskap, sa hun.

FN-ambassadør Thomas-Greenfield sa at nå er det mulig å stake ut en ny kurs, og at USA vil bidra til å sikre at Israel lever opp til sine forpliktelser, «forutsatt at Hamas aksepterer avtalen».

— Dette er den fjerde resolusjonen fra Sikkerhetsrådet som gjør det klart at den eneste måten å få slutt på voldsspiralen på er gjennom en politisk løsning, la hun til.

Algerie: — Palestinske liv betyr noe

Algeries FN-ambassadør Amar Bendjama sa at hans landsmenn- og kvinner «føler dypt» for palestinernes lidelser, og at de med sin egen historie av kamp mot kolonial okkupasjon «fullt ut forstår og støtter» det palestinske folkets legitime og rettferdige krav.

— Som et fritt og verdig folk vil palestinerne aldri akseptere å leve under okkupasjon. De vil aldri gi opp sin kamp for frigjøring, sa han.

Han understreket at Algeries eneste ledende prinsipp har vært å redde palestinske liv, og sa at landet ikke kan forholde seg taust i møte med kollektiv avstraffelse mot det palestinske folket.

— Palestinske liv betyr noe, understreket han.

Han sa at Algerie stemte for utkastet fordi det representerer et skritt i retning av en umiddelbar og varig våpenhvile. 

— Denne teksten er ikke perfekt, men den gir palestinerne et glimt av håp, ettersom alternativet er fortsatt drap og lidelse ... Vi stemte for denne teksten for å gi diplomatiet en sjanse, la han til.

— Det er på tide å stanse drapene. Og en permanent våpenhvile er nøkkelen, sier Kina

Kinas FN-ambassadør Fu Cong sa at de har stemt for resolusjonen, men at det nå må inngås en permanent våpenhvile, noe som har vært kjernen i det internasjonale samfunnets bekymringer.

Å få slutt på bombeangrepene og offensiven er også det mest presserende behovet for de sivile som er under beskytning i Gaza. Han understreket at alle Sikkerhetsrådets resolusjoner er bindende, og at dagens resolusjon ikke må være noe unntak. Alle resolusjoner må iverksettes på en effektiv og konstruktiv måte, la han til.

Russland skeptisk: Ingen klarhet i «avtale»

Russlands ambassadør og faste representant Vassily Nebenzia sa at landet hans hadde avstått fra å stemme på grunn av flere utestående bekymringer.

— Helt fra begynnelsen av den militære opptrappingen har vi konsekvent og urokkelig tatt til orde for at en permanent våpenhvile er helt nødvendig, blant annet for å frigjøre gislene og lette den humanitære situasjonen på Gazastripen», sa han. Vi har en hel rekke spørsmål om det amerikanske resolusjonsutkastet, der Rådet ønsker en eller annen avtale velkommen – som ingen kjenner de endelige konturene av, kanskje bortsett fra meklerne, understrekte Russlands FN-ambassadør.

Selv om resolusjonen oppfordrer Hamas til å akseptere den «såkalte avtalen», finnes det ingen klarhet rundt Israels offisielle samtykke «slik det står skrevet i resolusjonen».

Han viste til de offentlige uttalelsene fra israelske ledere som antyder at krigen vil fortsette til Hamas er fullstendig nedkjempet, og spurte:

— Hva er det Israel spesifikt har gått med på? Rammene for denne avtalen er «vage», og Rådet bør ikke skrive under på den, la han til.

Israel: Krigsmålene er uforandret

Israels representant Reut Shapir Ben Naftaly sa at landets mål har vært «veldig klare» siden de første dagene etter 7. oktober: «Å få alle gislene våre hjem igjen og å demontere Hamas' kapasitet ... og sørge for at Gaza ikke utgjør noen trussel mot Israel i fremtiden».

— Som vi har gjentatt flere ganger i denne salen, vil krigen ta slutt når disse målene er nådd, la hun til, og viste til at 120 gisler fortsatt er i fangenskap og at Hamas fortsetter å avfyre raketter mot israelske byer og tettsteder.

Hun etterlyste mer press på Hamas, og påpekte at selv om Sikkerhetsrådet har vedtatt tre resolusjoner som krever at gislene skal løslates, har ingen av resolusjonene ført til det.

— Presset på terroristene burde ha begynt for lenge siden, men det er fortsatt ikke for sent, det må begynne nå, la hun til. Vi vil fortsette til alle gislene er tilbake, og til Hamas' militære og styringsmessige kapasitet er revet, sa hun.

Hun understreket at «Israel vil ikke delta i meningsløse og endeløse forhandlinger som kan utnyttes av Hamas for å vinne tid».

Lær mer

Les mer om denne resolusjonen

Les mer om Israel-Palestina-konflikten

Les mer om Gaza-krisen: De siste tallene og FNs respons

Les mer om FNs respons

Les mer om hva FN har prioritert under konflikten

Les mer om hva FN har sagt om etnisk rensing, folkemord og apartheid i konflikten