Arabisk er blant de mest brukte språkene i verden, og er ett av de seks offisielle språkene i FN (arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk). Klassisk arabisk er religiøst språk for nærmere en milliard muslimer over hele verden.

Den arabiske språkdagen markeres 18. desember, fordi det var på denne datoen FNs generalforsamling vedtok å inkludere arabisk i de offisielle FN-språkene, gjennom resolusjon A/RES/3190 (XXVIII).

Om det arabiske språket

Det arabiske språket er et av de mest utbredte og mest brukte språkene i verden, og snakkes daglig av mer enn 400 millioner mennesker. Arabisk er felles skrift- og kulturspråk for rundt 180 millioner mennesker i den arabiske verden, samt mange naboregioner.

Arabisk er av særlig stor betydning for muslimer, siden det er et religiøst språk (språket i Koranen, bønn og andre religiøse ritualer i islam). Arabisk er også et viktig rituelt språk for en rekke kristne i den arabiske regionen, ettersom mange av de viktigste jødiske religiøse og intellektuelle verkene fra middelalderen ble skrevet på arabisk.

I mange århundrer av sin historie har arabisk vært et av de herskende språkene innen politikk, vitenskap og litteratur. Arabisk har direkte eller indirekte påvirket mange andre språk, for eksempel; tyrkisk, persisk, kurdisk, urdu, malaysisk, indonesisk, albansk og noen afrikanske språk som Hausa og Swahili.

Det arabiske språket har også lenge vært kjent for sitt bidrag til kunst, poesi og filosofi.

Kilde: FN

Visste du at?

  • Arabisk er et språk som hører til de semittiske språkene i den afroasiatiske språkfamilien. 
  • Arabisk er førstespråket til rundt 350 millioner mennesker i blant annet Algerie, Bahrain, Djibouti, Egypt, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordan, Kamerun, Kuwait, Libanon, Libya, Mali, Marokko, Mauritania, Nigeria, Oman, Palestina, Qatar, De forente arabiske emiratene, Saudi-Arabia, Sudan, Syria, Tanzania, Tsjad, Tunisia og Tyrkia. Det er andrespråket til rundt 50 millioner mennesker.
  • Arabisk er kjent for å være ordrikt, noe som henger sammen med den kontinuerlige skriftspråktradisjonen og respekten for den språklige kulturarven, slik at ordtilfanget fra den tidligste litteraturen blir bevart.

Kilde: Store norske leksikon

Språkdagene for FNs seks offisielle språk:

Flerspråklighet og FN

Flerspråklighet er en viktig faktor for harmonisk kommunikasjon mellom mennesker, og er av spesiell betydning for FN. Flerspråkligheten i FN fremmer toleranse, sikrer effektivitet og økt deltakelse i organisasjonens arbeid og gir bedre resultater og mer involvering.

Balansen mellom de seks offisielle språkene i FN har vært en viktig prioritering for FNs generalsekretær. Fra 1946 til i dag har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å fremme bruken av de offisielle språkene, og for å sikre at FNs mål og handlinger blir forstått av et bredest mulig publikum.

I 1999 ba FNs generalforsamling om en utnevnelse av en senior sekretariatstjenestemann som skal fungere som en koordinator for spørsmål knyttet til flerspråklighet. Dette for å forme strategier som kan fremme bruken av ulike språk, og utvide organisasjonsidealene.

Siden 2003 har denne funksjonen vært ansvaret til undergeneralsekretæren ved FNs avdeling for global kommunikasjon, som har som mål å fremme større kunnskap og forståelse av FNs arbeid gjennom nye multimediaplattformer (tv, radio, skriftlig presse, videokonferanser, nettsider osv.) og allianser med interessegrupper.

I 2010 tok FN enda et skritt mot sin flerspråklige forpliktelse: De bestemte seg for å feire sitt kulturelle mangfold gjennom etableringen av egne språkdager for sine seks offisielle språk. Datoene ble valgt for deres symbolikk eller historiske betydning for hvert av språkene.

Ressurser

Coordination of multilingualism (un.org)

Official Languages (un.org)

Language Learning at the United Nations (un.org)

Online language learning at the UN (un.org)