Språkdagene i FN ble introdusert i 2010 for å feire flerspråklighet og kulturelt mangfold. FN feirer seks språkdager hvert år, dedikert til de seks offisielle språkene i FN; arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk. 

Språkdagene er en mulighet til å øke bevisstheten blant det internasjonale samfunnet om historien, kulturen og bruken av hvert av disse språkene. 

Datoen for den franske språkdagen ble valgt symbolsk med henvisning til 20. mars 1970, som markerer opprettelsen av Agency for Cultural and Technical Cooperation (ACCT), som senere ble den internasjonale organisasjonen Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Om fransk språk

Fransk er offisielt språk i 29 land. Man antar at det er et sted rundt 220 millioner mennesker i verden som daglig bruker fransk, mens omtrent 80 millioner har det som morsmål.

I Europa er fransk morsmål for over 70 millioner mennesker: i Frankrike (65 millioner), Belgia (4,3 millioner), Sveits (1,5 millioner) og Luxembourg (400 000), dessuten i Valle d'Aosta i Italia og på Kanaløyene.

En rekke internasjonale organisasjoner har fransk som ett av sine offisielle språk, blant dem FN, NATO, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Den internasjonale olympiske komité (IOC), Europarådet, Den europeiske union (EU), Den afrikanske union (AU) og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

Fransk, sammen med engelsk, er også FN-sekretariatets arbeidsspråk.

Kilde: Store norske leksikon

Flerspråklighet og FN

Flerspråklighet er en viktig faktor for harmonisk kommunikasjon mellom mennesker, og er av spesiell betydning for FN. Flerspråkligheten i FN fremmer toleranse, sikrer effektivitet og økt deltakelse i organisasjonens arbeid og gir bedre resultater og mer involvering.

Balansen mellom de seks offisielle språkene i FN har vært en viktig prioritering for FNs generalsekretær. Fra 1946 til i dag har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å fremme bruken av de offisielle språkene, og for å sikre at FNs mål og handlinger blir forstått av et bredest mulig publikum.

I 1999 ba FNs generalforsamling om en utnevnelse av en senior sekretariatstjenestemann som skal fungere som en koordinator for spørsmål knyttet til flerspråklighet. Dette for å forme strategier som kan fremme bruken av ulike språk, og utvide organisasjonsidealene.

Siden 2003 har denne funksjonen vært ansvaret til undergeneralsekretæren ved FNs avdeling for global kommunikasjon, som har som mål å fremme større kunnskap og forståelse av FNs arbeid gjennom nye multimediaplattformer (tv, radio, skriftlig presse, videokonferanser, nettsider osv.) og allianser med interessegrupper.

I 2010 tok FN enda et skritt mot sin flerspråklige forpliktelse: De bestemte seg for å feire sitt kulturelle mangfold gjennom etableringen av egne språkdager for sine seks offisielle språk. Datoene ble valgt for deres symbolikk eller historiske betydning for hvert av språkene.

Språkdagene for FNs seks offisielle språk:

La Francophonie

Datoen 20. mars er anerkjent av Organisation internationale de la Francophonie (OIF) som «International Francophonie Day». OIF er en internasjonal organisasjon bestående av over 80 stater og regioner som benytter fransk språk eller der fransk språk og kultur har særlig betydning. 

OIF arbeider for å fremme fredelig sameksistens, samarbeid, solidaritet, demokrati, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling gjennom multilaterale prosjekter og programmer. FN samarbeider regelmessig med OIF og dets medlemsland, slik det også er bestemt i flere FN-resolusjoner.

Ressurser

Coordination of multilingualism (un.org)

Official Languages (un.org)

Language Learning at the United Nations (un.org)

Online language learning at the UN (un.org)