FNs kinesiske språkdag (kinesisk: 联合国中文日) markeres årlig i FN den 20. april. Kinesisk er ett av de seks offisielle språkene i FN (arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk) – som hvert har sin egen språkdag.

Datoen for den kinesiske språkdagen markerer også Guyu, som er den sjette av de 24 soltermene i den tradisjonelle kinesiske lunisolar-kalenderen. Det er også dagen for å hedre Cangjie, en mytologisk figur i antikkens Kina som antas å ha oppfunnet kinesiske tegn for rundt 5000 år siden. Legenden forteller at han hadde fire øyne og fire pupiller, og at gudene og spøkelser gråt og himmelen regnet hirse da han fant opp tegnene.

Om det kinesiske språket

Kinesisk er en fellesbetegnelse på en rekke dialekter som utgjør den sinitiske grenen av den sino-tibetanske språkfamilien. Den andre hovedgrenen av denne språkfamilien er tibeto-burmanske språk.

Standard kinesisk, som bygger på mandarin-dialektene, er offisielt språk i Kina og Taiwan og ett av fire offisielle språk i Singapore. Det er også i utstrakt bruk blant kinesere i andre land, især i Sørøst-Asia, men også i USA, Australia og Europa.

På verdensbasis snakker rundt 1,2 milliarder mennesker kinesisk. 955 millioner mennesker har kinesisk (mandarin) som morsmål.

Kilde: Store norske leksikon

Kinesisk i FN

Kinesisk ble etablert som et offisielt språk i FN i 1946, men i de første årene ble det vanligvis ikke brukt i organisasjonens arbeid. Situasjonen forbedret seg i 1971, da Folkerepublikken Kina overtok Republikken Kinas plass i FN og FNs sikkerhetsråd. I 1973 inkluderte Generalforsamlingen kinesisk som arbeidsspråk i FN, noe Sikkerhetsrådet tok til følge fra 1974. Stadig flere FN-kontorer og ansatte i FN bruker nå kinesisk språk i sitt arbeid.

Språkdagene for FNs seks offisielle språk:

Flerspråklighet og FN

Flerspråklighet er en viktig faktor for harmonisk kommunikasjon mellom mennesker, og er av spesiell betydning for FN. Flerspråkligheten i FN fremmer toleranse, sikrer effektivitet og økt deltakelse i organisasjonens arbeid og gir bedre resultater og mer involvering.

Balansen mellom de seks offisielle språkene i FN har vært en viktig prioritering for FNs generalsekretær. Fra 1946 til i dag har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å fremme bruken av de offisielle språkene, og for å sikre at FNs mål og handlinger blir forstått av et bredest mulig publikum.

I 1999 ba FNs generalforsamling om en utnevnelse av en senior sekretariatstjenestemann som skal fungere som en koordinator for spørsmål knyttet til flerspråklighet. Dette for å forme strategier som kan fremme bruken av ulike språk, og utvide organisasjonsidealene.

Siden 2003 har denne funksjonen vært ansvaret til undergeneralsekretæren ved FNs avdeling for global kommunikasjon, som har som mål å fremme større kunnskap og forståelse av FNs arbeid gjennom nye multimediaplattformer (tv, radio, skriftlig presse, videokonferanser, nettsider osv.) og allianser med interessegrupper.

I 2010 tok FN enda et skritt mot sin flerspråklige forpliktelse: De bestemte seg for å feire sitt kulturelle mangfold gjennom etableringen av egne språkdager for sine seks offisielle språk. Datoene ble valgt for deres symbolikk eller historiske betydning for hvert av språkene.

Ressurser

FNs egne sider om dagen på engelsk

Coordination of multilingualism (un.org)

Official Languages (un.org)

Language Learning at the United Nations (un.org)

Online language learning at the UN (un.org)