FNs russiske språkdag markeres 6. juni – bursdagen til den store russiske poeten Aleksandr Sergejevitsj Pusjkin (russisk: Александр Сергеевич Пушкин).

FNs språkdager skal støtte og utvikle flerspråklighet og kulturelt mangfold, og opprettholde like rettigheter for alle de seks offisielle språkene i FN: engelsk, arabisk, spansk, kinesisk, russisk og fransk. Beslutningen om å markere egne språkdager ble tatt av FNs avdeling for global kommunikasjon.

Språkdagene skal også øke bevisstheten om historien, kulturen og utviklingen til hvert av de seks offisielle FN-språkene, blant de ansatte i organisasjonen og i den globale offentligheten. 

Om russisk språk

Russisk er et slavisk språk i den indoeuropeiske språkfamilien. Russisk, ukrainsk og hviterussisk utgjør sammen den østslaviske grenen av de slaviske språkene. De tre språkene er ganske like og til dels innbyrdes forståelige.

Russisk er et av verdens mest utbredte språk, med omtrent 250 millioner talere. Det er vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor mange av disse som er morsmålsbrukere, men tallet er over 150 millioner.

Russisk er offisielt språk i Russland, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan, men det er også store russisktalende befolkninger i mange av de andre tidligere sovjetrepublikkene og i Israel.

Kilde: Store norske leksikon

Ulike markeringer

Hvert språk får muligheten til å finne sin egen unike tilnærming, og utvikle sitt eget program for dagen. Det være å invitere kjente poeter og forfattere, eller utvikle informasjon og tematisk materiale.

Språkdagene markeres ofte med kulturelle begivenheter, som fremføring av musikalske og litterære verk, konkurranser, utstillinger, foredrag, show og fremføringer av kulturpersonligheter, nasjonale matdager, filmvisninger, folkloregrupper eller språkundervisning.

Språkdagene for FNs seks offisielle språk:

Flerspråklighet og FN

Flerspråklighet er en viktig faktor for harmonisk kommunikasjon mellom mennesker, og er av spesiell betydning for FN. Flerspråkligheten i FN fremmer toleranse, sikrer effektivitet og økt deltakelse i organisasjonens arbeid og gir bedre resultater og mer involvering.

Balansen mellom de seks offisielle språkene i FN har vært en viktig prioritering for FNs generalsekretær. Fra 1946 til i dag har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å fremme bruken av de offisielle språkene, og for å sikre at FNs mål og handlinger blir forstått av et bredest mulig publikum.

I 1999 ba FNs generalforsamling om en utnevnelse av en senior sekretariatstjenestemann som skal fungere som en koordinator for spørsmål knyttet til flerspråklighet. Dette for å forme strategier som kan fremme bruken av ulike språk, og utvide organisasjonsidealene.

Siden 2003 har denne funksjonen vært ansvaret til undergeneralsekretæren ved FNs avdeling for global kommunikasjon, som har som mål å fremme større kunnskap og forståelse av FNs arbeid gjennom nye multimediaplattformer (tv, radio, skriftlig presse, videokonferanser, nettsider osv.) og allianser med interessegrupper.

I 2010 tok FN enda et skritt mot sin flerspråklige forpliktelse: De bestemte seg for å feire sitt kulturelle mangfold gjennom etableringen av egne språkdager for sine seks offisielle språk. Datoene ble valgt for deres symbolikk eller historiske betydning for hvert av språkene.

Ressurser 

Coordination of multilingualism (un.org)

Official Languages (un.org)

Language Learning at the United Nations (un.org)

Online language learning at the UN (un.org)