Danmark

Sist oppdatert: 10.02.2022

Danmark er et land i Nord-Europa. Visste du at Danmarks høyeste bakke når bare 172 meter over havet? Her finner du alt du trenger å vite om landet.

Foto: Unsplash/Febiyan

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: København
Befolkning: Skandinaver 86,3 %, tyrkiske 1,1 %, andre 12,6 % (de største gruppene er polske, syriske, tyske) (2018)
Språk: Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (liten minoritet)
Religion: Kristne 74,7 %, muslimer 5,5 %, andre 19,8 % (2019)
Innbyggertall: 5 910 913 (2023)
Styreform: Monarki
Areal: 43 090 km²
Myntenhet: Dansk krone
BNI pr innbygger: 74 005 PPP$
Nasjonaldag: 5. juni

Geografi

Danmark er det sørligste landet i Skandinavia. Landet består av den store halvøya Jylland og øygruppen østenfor, med om lag 443 øyer, hvorav 79 er bebodde. Grønland og Færøyene inngår også i riksfellesskapet. Danmark har kystlinje langs alle kanter bortsett fra i sør hvor landet grenser til Tyskland. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia.

Danmark har kystklima med kjølige sommere, milde vintre og nedbør året rundt. Været er preget av mye vind og skarpe endringer. Landet er usedvanlig flatt, og det høyeste fjellet er Møllehøj, som strekker seg knappe 170 moh. Danmark er et av de mest tettbebygde landene i Europa, og cirka 30 prosent av innbyggerne bor i København-regionen.

Skogene og kystområdene har et rikt artsmangfold, og bevaringstiltak har ført til at skogarealet i Danmark vokser. Samtidig er isdekte Grønland særlig utsatt for klimaendringer, som kan gi oppvarming mange ganger høyere enn i sørligere deler av verden.

Historie

I begynnelsen av vikingtiden bestod Danmark av flere mindre kongedømmer, men for drøyt 1000 år siden samlet kong Harald Blåtann Danmark i ett kongerike. I ettertid har landet i flere perioder vært en nordisk stormakt. På 1300-tallet samlet dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinavias tre land i en union, kalt Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brøt ut og på ny opprettet den svenske kronen i 1523.

Etter middelalderen mistet Danmark flere store landområder. Landet var på Frankrikes side under Napoleonskrigene. Napoleon tapte, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige i fredsoppgjøret i 1814. Danmark fikk imidlertid beholde Island, Grønland og Færøyene. Landet mistet flere hertugdømmer til Tyskland etter den dansk-tyske krigen. Under første verdenskrig var Danmark nøytralt, men under andre verdenskrig ble landet invadert og okkupert av Tyskland. Den 5. mai 1945 kapitulerte de tyske styrkene i Danmark, og landet har siden det vært fritt. Unionen med Island ble avsluttet i 1944.

Samfunn og politikk

Danmark er i likhet med Norge et demokratisk konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke har reell makt. Danmarks kongehus består av monarken og dennes barn og familie. Den danske monarken er for tiden Kong Frederik X. Kongens mor, Margrethe II, satt som dronning på den danske tronen og var landets statsoverhode fra 1972. Hun abdiserte og overlot tronen til sin sønn 14. januar 2024, på dagen 52 år etter at hun overtok tronen etter sin far. Kong Frederik X er også konge av Færøyene og Grønland, men foruten dette har landene selvstyre. 

Styreformen er parlamentarisk, som betyr at regjeringen (utøvende makt) er ansvarlig overfor parlamentet (lovgivende makt). Regjeringen ledes av statsministeren, som velges ut fra parlamentet (Folketinget). Det er partiene med mest støtte i Folketinget som danner regjering, og dette skjer etter et Folketingsvalg.

Danmark har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945, av NATO siden opprettelsen i 1949 og av EU siden 1973. Medlemskapet i EU er viktig for Danmark, og landet har vært en pådriver for EUs utvidelse. Landet har en godt utbygd velferdsstat, og er et av verdens minst korrupte og mest likestilte land. Innvandrings- og asylpolitikk har i de siste årene vært et viktig politisk tema, og det har blitt vedtatt flere strengere lover for å redusere flyktningstrømmen.

Økonomi og handel

Danmark er et av verdens rikeste land, og har verdens høyeste skattetrykk. Landet har en blandingsøkonomi, og nyter godt av frihandelen innad i EU. Landet har et lite hjemmemarked, og økonomien er derfor i stor grad basert på utenrikshandel.

Danmarks økonomi baserer seg på offentlig og private tjenester, en moderne og godt utviklet industri, og landbruk. Landbruk er ikke lenger en hovednæring slik det en gang var, men Danmark eksporterer blant annet svinekjøtt, ost, minkskinn, syltetøy og øl. Fiske er også relativt viktig for landet. Siden 1970-årene har landet utvinnet olje og gass fra Nordsjøen, og er EUs største oljeprodusent. I 2020 ble det imidlertid vedtatt at Danmark skal stanse letingen etter olje, i tillegg til at oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

Kart over Danmark