Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Riga
Befolkning: Latviere 62 %, russere 25,2 %, hviterussere 3,3 %, ukrainere 2,2 %, polakker 2,1 %, litauere 1,2 %, andre 3,8 % (2017)
Språk: Latvisk (offisielt) 56,3 %, russisk 33,8 %, andre 10 % (inkluderer polsk, ukrainsk og hviterussisk) (2011)
Religion: Protestanter 36,2 %, romersk-katolske 19,5 %, ortodokse 19,1 %, annen kristen 1,6 %, andre 0,1 %, uspesifisert/ingen 23,5 % (2017)
Innbyggertall: 1 830 211 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 64 480 km2
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 39 956 PPP$
Nasjonaldag: 18. november

Geografi

Latvia er et lavtliggende sletteland – mer enn halvparten av landet ligger under 100 meter over havet. I vest har Latvia en 50 km lang kystlinje langs Østersjøen, mens lengre nord i landet finner man Rigabukten. Den største elven, Daugava, renner fra Valdaj i Russland og munner ut i Rigabukten.

Klima i Latvia endrer seg mye. I øst er det store temperaturforskjeller mellom sommer og vinter, mens i nærheten av Østersjøen, i vest, er klimaet mer stabilt. Somrene er varme og vinteren er ikke veldig kalde. Østersjøen skaper også høy luftfuktighet og derfor også mye regn.

Industrien fra sovjettiden og de sovjetiske militærbasene ga alvorlig forurensning av vann og jordsmonn. Landet jobber stadig med forbedring av drikkevannskvalitet, søppelhåndtering og reduksjon av luftforurensing.

Historie

Det nåværende Latvia var bebodd flere årtusener f.Kr. Østersjøkystens rikdom på rav skapte handelsmuligheter for det baltiske folket, kalt Aists. Fram til 1200-tallet var dagens Latvia selvstendig, men tyske korsfarere marsjerte langs Østersjøkysten og underkastet seg området. Innen 1282 var området underlagt hanseatene.

Etter reformasjonen på 1500-tallet mistet tyskerne kontroll over Latvia. Landet først ble underlagt Litauen-Polen og deretter Sverige, samtidig som Russland jevnlig forsøkte å erobre området. Etter Russlands seier i den svensk-russiske krigen måtte Sverige gi fra seg Latvia til Russland i 1721. På 1860-tallet, etter flere århundrer med okkupasjon, oppsto en nasjonal bevegelse. Russerne slo hardt ned på bevegelsen og undertrykte den latviske befolkningen. Til tross for undertrykkelse var denne perioden stort sett preget av fred og god økonomisk utvikling.

En politisk bevegelse som ønsket uavhengighet oppstod igjen på 1900-tallet, og et krav om dette ble reist etter den russiske revolusjonen i 1917. I 1920 anerkjente det russiske keiserriket kravet. Selvstendigheten varte ikke lenge, for etter utbruddet av andre verdenskrig ble Latvia okkupert av Sovjetunionen på bakgrunn av ikkeangrepspakten mellom Tyskland og Sovjetunionen. Perioden under Sovjet var preget av alvorlig politisk undertrykkelse. I 1953 hadde rundt 120 000 mennesker blitt deportert, fengslet eller drept. Den politiske organisasjonen Popular Front ble dannet i 1988, og i 1991 ble landet selvstendig igjen. Samme år ble Latvia medlem av FN og 13 år senere ble de også medlem av EU og NATO.

Økologiske fotavtrykk

9 9 9 8

3,8

jordkloder i Latvia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Latvia ville vi trenge 3,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Latvia er en demokratisk republikk der presidenten er landets statsoverhode, mens statsministeren leder regjeringen. Presidenten velges for fire år av gangen og kan maksimalt sitte to perioder på rad. Statsministeren og regjeringen må bli godkjent av nasjonalforsamlingen. Politikken etter Latvias selvstendighet har vært preget av uro. Mange av de politiske partiene er orientert rundt personer snarere enn politiske ideologier, noe som skaper konflikt innad i partiene. Regjeringen har i stor grad vært okkupert av høyreorienterte og sentrumsorienterte partier. De mange koalisjonsregjeringene har vært ustabile, kortvarige og utsatt for korrupsjonsskandaler.

Menneskerettighetene er i stor grad ivaretatt av grunnloven, og valgene anses som frie, rettferdige og representative. Landet har blitt kritisert av en rekke menneskerettighetsorganisasjoner for måten de russiske minoriteten blir behandlet på. Under sovjettiden bosatte mange russere seg i Latvia, og i dag er rundt 240 000 mennesker i Latvia russere. Rettighetene deres er svært innskrenket, deriblant har de ikke rett til å stemme, starte politiske partier eller jobbe innad i staten. De blir også ansett som statsløse, fordi Latvias' krav for statsborgerskap har i senere tid blitt veldig strengt. Kvinner og LGBTQ medlemmer blir også diskriminert, utsatt for vold og trakassert.

Menneskelig utvikling

17

38 / 188

Human Develompent Index for Latvia

Latvia er nummer 38 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Etter selvstendigheten fra Sovjetunionen har overgangen fra den kommunistiske planøkonomien til den liberalistiske markedsøkonomien vært tøff. Fram til 1991 ble industrien og jordbruket holdt i gang av statlige subsidier, og Latvia var avhengige av sovjetiske råvarer og tilgang til det russiske markedet. Bare året etter selvstendigheten var industriproduksjonen halvert. Jordbruket ble hardt rammet, og arbeidsløsheten vokste, særlig på landsbygda. Pengeverdien sank dramatisk på grunn av fri prissetting. Latvia fikk innvilget lån fra International Monetary Fund (IMF), og ble tvunget til kraftige nedskjæringer for å få orden på økonomien.

På midten av 1990-tallet økte produksjonen, og fram til den globale finanskrisen som startet i 2007 var det stor økonomisk vekst i landet. Finanskrisen satte en midlertidig stopper for dette, og landet fikk kriselån fra blant annet IMF og EU. I 2011 kunne regjeringen avslutte låneprogrammet fra IMF.

De senere årene har Latvia hatt en av Europas høyeste vekstrater, noe som har ført til økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og rask modernisering av landet. Latvia har fortsatt sterke økonomiske bånd med Russland og de andre tidligere sovjetstatene. EU-landene er Latvias viktigste handelspartnere. Tømmer, trevarer, metall, tekstil og fiske er blant landets viktigste eksportvarer. Økonomien er sterkt avhengig av investeringer fra utlandet, og er derfor svært utsatt for svingninger på det internasjonale markedet.

Statistikk

Statistikk for Latvia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Latvia

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

1 830 211

mennesker i Latvia

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 6

1,6

barn per kvinne i Latvia

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Latvia

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10

39 956

BNP per innbygger i PPP-dollar i Latvia

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

17

38 / 188

Human Develompent Index for Latvia

Latvia er nummer 38 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Latvia

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Latvia

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 9 8

3,8

jordkloder i Latvia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Latvia ville vi trenge 3,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 6

3,65

tonn CO2-utslipp per person i Latvia

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,151

GII-indeksen i Latvia

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Latvia

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Latvia

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Latvia