Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Khartoum
Befolkning: Sudansk arabere (omtrent 70 %), fur, beja, nuba, fallata
Språk: Arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), nubisk, ta bedawie, fur
Religion: Sunnimuslimer, en liten kristen minoritet
Innbyggertall: 48 109 006 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 1 861 484 km2
Myntenhet: Sudanske pund
BNI pr innbygger: 4 216 PPP$
Nasjonaldag: 1. januar

Geografi

Sudan er det tredje største landet i Afrika målt i areal, etter Algerie og DR Kongo. Sudan var Afrikas største land før 2011, da Sør-Sudan løsrev seg og ble en selvstendig stat.

I nord består Sudan av store golde ørkenområder, og i sør går ørkenen over i halvørken og sletteland. Små fjellkjeder skjærer gjennom slettene flere steder, og danner en naturlig grense mot det etiopiske høylandet i sørøst og Tsjad i sørvest. Den blå og den hvite Nilen møtes midt i landet, og renner videre nordover mot Egypt. Nilen er med sine fruktbare elvebredder veldig viktig for befolkningens levegrunnlag.

Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fuktig i sørøst. Temperaturene er høye, og kan komme opp mot 50 grader på det varmeste. Det kommer nedbør i korte regntider i sør, men lite til ingen nedbør i nord. Sandstormer kan forekomme spesielt mellom april og juni.

Sudan er svært utsatt for tørke. Landet er helt avhengig av den lille nedbøren som kommer, og ved avvik kan konsekvensene bli store. Landet største miljøutfordringer er mangel på ferskvann, jorderosjon og ørkenspredning. Omfattende jakt truer landets naturmangfold og dyreliv.

Historie

Rundt 2500 fvt. ble kongedømmet Kusj etablert i dagens Sudan. I perioder av rikets storhetstid fra 1000 fvt. hersket sudanske konger og faraoer over både Sudan og Egypt. Utover 400 tallet ble området inndelt i flere mindre kristne kongedømmer, men fra slutten av 600-tallet tvang invaderende herskere de kristne statene til å konvertere til Islam. Utover 1800-tallet ble så kongedømmene underlagt osmansk-egyptisk kontroll med militær støtte fra Storbritannia, og fra 1898 og fram til landet ble selvstendig, ble det styrt av et egyptisk-britisk samarbeid.

Siden selvstendigheten i 1956 har Sudan vært preget av borgerkrig. Etter årtusener med forskjellige innflytelser, kongedømmer og religioner var det store forskjeller mellom landets regioner og folk. Sør i landet brøt det ut borgerkrig mellom den muslimske (nordlige) regjeringsmakten, og den hovedsakelig kristne og animistiske befolkningen i sør. Med unntak av noen avbrekk, varte krigen fram til 2005. I 2011 ble Sudan delt i to, Sudan og Sør-Sudan.

Du kan lese mer om konflikten i Sør-Sudan her

Siden 2003 har Sudan også vært preget av en borgerkrig i provinsen Darfur. Krigen har i likhet med den i Sør-Sudan røtter i de etniske, kulturelle og religiøse forskjellene innad i landet.

Du kan lese mer om konflikten i Darfur her

Økologiske fotavtrykk

9

0,9

jordkloder i Sudan

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sudan ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Konfliktene preger landet og har resultert i flere millioner mennesker på flukt både internt i landet, og i nabolandene. Sudan mangler infrastruktur som veier og strømforsyning, og de sanitære forholdende er svært dårlige. I tillegg fungerer rettsvesenet, politiet, utdanningssektoren og helsevesenet meget dårlig.

Formelt har Sudan vært en republikk og blitt ledet av en president, som er statsoverhode og regjeringssjef for fem år. Sudan har lenge vært preget av udemokratiske tilstander. President Omar al-Bashir styrte landet som et diktatur fra han kuppet makten i 1989, til han 30 år senere ble avsatt av militæret i 2019.

En overgangsregjering skulle styre landet frem til 2022, men ble avsatt av et militærkupp høsten 2021. I april 2023 brøt det ut kamper mellom regjeringsstyrkene og den paramilitære gruppen RSF. Det har fått katastrofale følger for befolkningen. (Les mer om den konflikten her.)

Menneskelig utvikling

10

169 / 188

Human Develompent Index for Sudan

Sudan er nummer 169 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Sudan var lenge et av de fattigste og minst utviklede landene i Afrika. Omfattende tørke på 1980-tallet forverret situasjonen, og skadet det allerede sårbare jordbruket. Etter at landet begynte å eksportere olje i 1999 begynte økonomien å vokse, og levestandarden blant befolkningen økte.

Veksten stoppet imidlertid opp i 2011, da Sør-Sudan løsrev seg, ettersom størstedelen av oljeforekomstene lå i sør. Konflikten mellom nord og sør har kostet Sudan enorme ressurser. Nedgangen førte til høy inflasjon, og kraftige innstramninger til store protester fra befolkningen. Landets oljeinntekter er ujevnt fordelt. Jordbruk er den næringen som sysselsetter flest, og som livnærer størstedelen av befolkningen. Korrupsjon og skattesvindel er utbredt.

Det er høyarbeidsledighet og mye fattigdom, hele en av seks er arbeidsledige. Regjeringen har forvaltet inntektene fra oljen uforsvarlig, og landet forblir avhengig av internasjonal bistand.

Statistikk

Statistikk for Sudan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 1 10 10 10 10 10 10 10 10

1,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Sudan

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

48 109 006

mennesker i Sudan

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 10 3

4,3

barn per kvinne i Sudan

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

55

barn dør per 1000 levendefødte i Sudan

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 216

BNP per innbygger i PPP-dollar i Sudan

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

10

169 / 188

Human Develompent Index for Sudan

Sudan er nummer 169 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

0 8 10 10 10 10 10 10 10 10

1,2

av 10 personer er underernærte i Sudan

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 1 0

8,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Sudan

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9

0,9

jordkloder i Sudan

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sudan ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5

0,47

tonn CO2-utslipp per person i Sudan

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,553

GII-indeksen i Sudan

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7

7

er forventet antall år i skolen i Sudan

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 1 0 0 0

6,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Sudan

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Sudan