Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Paramaribo
Befolkning: Hindustani (også kjent som «øst-indiere») 27,4 %, maroons (etterkommere av rømte slaver) 21,7 %, kreol (europeisk-afrikansk mix) 15,1 %, javaneser 13,7 %, blandet 13,4 %, andre 7,6 %, uspesifisert 0,6 % (2012)
Språk: Nederlands (offisielt), engelsk (svært utbredt), sranan togo (også kalt surinamesisk eller taki-taki), karibisk hindustani (en hindi-dialekt) og javanesisk
Religion: Protestanter 23,6 %, hinduister 22,3 %, katolikker 21,6 %, muslimer 13,8 %, andre kristne 3,2 %, winti 1,8 %, jehovas vitner 1,2 %, andre/ingen/uspesifisert 12,4 %, (2012)
Innbyggertall: 623 236 (2023)
Styreform: Demokratisk republikk
Areal: 163 820 km2
Myntenhet: Surinamsk dollar
BNI pr innbygger: 17 620 PPP$
Nasjonaldag: 25. november

Geografi

Naturen i Surinam kan deles inn i tre forskjellige soner. I nord ligger en frodig kystslette med sandstrender, sump og mangroveskog. Innenfor kystsletten ligger et bredt og relativt flatt savanneområde, og sør i landet er naturen preget av tett tropisk regnskog og kupert terreng.

Høylandet i sør er en del av Guyana-platået som har nesten 25 prosent av verdens regnskog. Guyana-platået omfatter et område av det nordøstlige Amazonas (som deles mellom landene Brasil, Surinam, Fransk Guyana og Guyana). Rundt 90 prosent av landets areal er dekket av tropisk regnskog. I øst ligger landets største innsjø, Brokopondo-reservoaret. Fra sør mot nord renner flere store elver. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året, med små døgn- og årstidsvariasjoner.

Surinam har relativt få miljømessige problemer sammenlignet med andre land i regionen. Landets regnskog har i stor grad forblitt urørt, og nesten 30 prosent av landets areal består av nasjonalparker og beskyttede naturreservater. Avskoging og ulovlig hogst har imidlertid blitt mer vanlig i de senere årene. Gruveaktivitet har også ført til forurensning av grunnvannet og elvevannet i flere områder.

Historie

Fra rundt år 1000 fvt. drev urbefolkningen i Surinam med jordbruk, jakt og fiske, og var ikke etablert i noen samlet stat. Da spanjolene ankom Surinam i 1498 var området tynt befolket. Storbritannia etablerte den første kolonien i Surinam i 1651. Britene etablerte kakao, kaffe, bomull og sukkerplantasjer, og tvang den karib- og arawak-talende urbefolkningen inn i slaveri. For å utvikle plantasjene ble også flere tusen nye slaver fra Afrika hentet til landet.

I 1667 byttet Storbritannia bort landet til Nederland, mot at Nederland sa fra seg retten over Nieuw Amsterdam (New York). Regelmessige slaveopprør førte til at nederlenderne investerte lite i Surinam. Da slaveriet ble ulovlig i 1863, ble nye arbeidere hentet fra India, Java og Kina.

I 1954 fikk Surinam indre selvstyre, og landet ble en selvstendig republikk i 1975. Etniske konflikter, ustabil økonomi og politiske uroligheter førte til at nesten halve befolkningen utvandret til Nederland i forbindelse med selvstendigheten. Uroen i befolkningen og økonomien utløste et statskupp i 1980, med følgende borgerkrig, og frem til 1993 var landet preget av militærkupp og økonomisk nedgang. Siden 1993 har landet hatt et svakt, men varende demokrati.

Økologiske fotavtrykk

9 8

1,8

jordkloder i Surinam

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Surinam ville vi trenge 1,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Surinam er en demokratisk republikk der presidenten har mye makt. Presidenten og visepresidenten velges av nasjonalforsamlingen for fem år av gangen. Presidenten er landets statsoverhode, og utnevner og leder regjeringen. I tillegg leder presidenten statsrådet, sikkerhetsrådet og er militærets øverstkommanderende. Visepresidenten er også statsministeren i landet. . I 2019 ble Desi Bouterse, som var president fra 2010 til 2020, dømt til 20 års fengsel for drap begått da han var militærdiktator på 1980-tallet.

Til tross for at Surinam er et demokrati, er landet preget av korrupsjon og en svak rettsstat. Politikken er splittet, og er i stor grad preget av den multikulturelle og multietniske befolkningen. De etniske og politiske urolighetene som utløste borgerkrigen på 1980-tallet har etterlatt dype spor i samfunnet.

Landets sosiale velferdssystem har flere mangler og brister, men holder en betydelig høyere standard enn i nabolandene fransk Guyana og Guyana. Over 90 prosent av befolkningen bor i hovedstaden, eller i andre mindre byer ved kysten. I de nærmest ubefolkede sentrale og sørlige delene av landet er helsevesen, infrastruktur og utdanningssektoren svært dårlig utbygd. Surinam er et av få land der abort er totalt forbudt, også om morens eller barnets liv er i fare.

Menneskelig utvikling

14

98 / 188

Human Develompent Index for Surinam

Surinam er nummer 98 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Industrien i Surinam domineres av mineralutvinning. Landets viktigste eksportinntekter kommer fra gull og olje. I over 100 år var bauxitt til utvinning av aluminium hovednæringen, men reservene tok slutt i 2015, noe som skapte en liten kollaps i økonomien. Det er flere ubenyttede mineralforekomster sentralt i landet, men den tette regnskogen og manglende infrastruktur gjør utvinningen av ressursene lite lønnsomt. Fiske, og hovedsakelig rekefiske, er en betydelig næring. De viktigste mottakerlandene for eksporten er USA, Norge og Nederland. Bare 0,5 prosent av landet er dyrket mark. Servicesektoren er den viktigste næringen, og står for rundt 55 prosent av landets samlede bruttonasjonalprodukt.

Surinam sliter med utbredt fattigdom og liten økonomisk utvikling. De politiske ustabile forholdene gjør utvikling vanskelig. Rundt 23 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Landet sliter også med høy arbeidsledighet, og andelen unge arbeidsledige er spesielt høy. Narkotikasmugling og annen svart eller uformell økonomi er utbredt, og staten mangler rutiner på å håndtere dette. Surinams økonomi forblir avhengig av bistand fra utlandet, der Nederland er det viktigste giverlandet.

Statistikk

Statistikk for Surinam på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Surinam

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

623 236

mennesker i Surinam

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 3

2,3

barn per kvinne i Surinam

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17

barn dør per 1000 levendefødte i Surinam

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

17 620

BNP per innbygger i PPP-dollar i Surinam

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

14

98 / 188

Human Develompent Index for Surinam

Surinam er nummer 98 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Surinam

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 6 0 0 0 0

5,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Surinam

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 8 0 0 0 0

5,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Surinam

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 8

1,8

jordkloder i Surinam

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Surinam ville vi trenge 1,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 3

4,29

tonn CO2-utslipp per person i Surinam

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,427

GII-indeksen i Surinam

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

9,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Surinam

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Surinam