Verdens bomullsdag markeres for å øke synligheten av bomullssektoren og bevisstheten om den kritiske rollen sektoren spiller i økonomisk utvikling, internasjonal handel og fattigdomsbekjempelse.

Markeringen har også som mål å fremheve viktigheten av vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hva er bomull?

Bomull er et av stoffene du sannsynligvis finner mest av i klesskapet ditt. Bomull er behagelig, hypoallergenisk, pustende og slitesterkt. Stoffet er laget av de hvite, luftige fibrene rundt frøene til bomullsplanter.

Bomullsplantene dekker hele 27 % av verdens tekstilbehov og det opptar samtidig kun 2,1 % av verdens dyrkbare land. Bomullsavlingene er motstandsdyktige mot klimatiske endringer, og kan dermed plantes i tørre soner. Mye kunstgjødsel og vann blir brukt når man lager bomull.

Nesten hele bomullsplanten kan tas i bruk. I tillegg til tekstilproduksjon kan avlingene brukes til dyrefôr, papir, matoljer, kosmetikk eller drivstoff.

Bomull er mer enn bare en vare. Nesten 29 millioner bønder har bomull som sitt levebrød, og over 100 millioner familier i 75 forskjellige land tjener på produksjonen.

Bomullsproduksjon er et viktig verktøy i å bekjempe fattigdom, fordi industrien gir arbeid og inntekt til mennesker i fattige og avsidesliggende områder. Spesielt viktig er industrien for kvinner på landsbygda, hvor arbeidsmulighetene er få.

Bomull og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bomullsektoren er viktig for økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Sektoren skaper arbeidsplasser og er spesielt viktig i områder der arbeidsmulighetene er få. Produksjonen er derfor med på løfte mange ut av fattigdom.

Industrien er derfor viktig for å oppnå bærekraftsmål 1 som sikter på å utrydde fattigdom og bærekraftsmål 8 som handler om å oppnå full sysselsetting og økonomisk vekst.

Gjennom å gjøre selve produksjonen mer bærekraftig kan vi også jobbe for å nå flere av de andre målene.

Bomullsavlinger dyrkes i tørre og varme områder, hvor jorda er sårbar for erosjon fra vind og vann. Derfor bruker bøndene mye kunstgjødsel. Bomullsproduksjonen forbruker også mye vann, da planten krever mye fuktighet. Når det er dårlig drenering blir saltnivået i jorda for høyt, og man risikerer at jorda blir ubrukelig. Bomull er også utsatt for skadedyr, og dermed bruker bøndene sprøytemidler på avlingene. Disse sprøytemidlene kan forurense grunnvannet.

Det er dermed viktig å jobbe for en mer bærekraftig bomullsproduksjon, som er i tråd med bærekraftsmål 6; sikre rent vann til alle og skape bærekraftig vannforvaltning, bærekraftsmål 15; skape bærekraftig bruk av økosystemer og hindre landforringelse, og bærekraftsmål 12; sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Historie

I 2019 la fire afrikanske bomullsprodusenter frem et forslag til Verdens handelsorganisasjon (WTO) om at det bør være en egen merkedag for bomull.

WTO var vertskap for feiringen i to år, før FNs generalforsamling erklærte dagen som en offisiell FN-dag i august 2021.

FN-resolusjonen (A/RES/75/318) som proklamerer Verdens bomullsdag anerkjenner bomull som levebrødet til millioner av mennesker, og anerkjenner bomullens bredere økonomiske og sosiale innvirkning rundt om i verden.

Lær mer:

FNs bærekraftsmål

Undervisningsopplegg: Mitt bærekraftige klesskap