Pandemien til tross, antallet mennesker som er på flukt fra krig, vold, forfølgelse og menneskerettsbrudd i 2020 steg til nærmere 82,4 millioner, ifølge UNHCRs årlige Global Trends Report som ble offentliggjort i Genève i dag. Dette er en ytterligere fire prosents økning fra det allerede rekordhøye antallet på 79,5 millioner ved utgangen av 2019.

Konflikter tvinger folk på flukt

Rapporten viser at ved utgangen av 2020 var det 20,7 millioner flyktninger under UNHCRs mandat, 5,7 millioner palestinske flyktninger og 3,9 millioner venezuelanere som var fordrevet fra landet sitt. Ytterligere 48 millioner mennesker var internt fordrevet i sitt eget hjemland. 4,1 millioner asylsøkere tilkommer også. Tallene indikerer at til tross for pandemien og oppfordringer om våpenhvile, så fortsetter konflikter drive mennesker vekk fra deres hjem.

— Bak hvert tall finnes en person som har blitt tvunget på flukt fra sitt hjem, og en historie om flukt, tap og lidelse. De fortjener vår oppmerksomhet og støtte – ikke bare for å motta humanitær hjelp, men også for å finne løsninger på deres situasjon.

— Flyktningkonvensjonen av 1951 og Global Compact on Refugees inneholder det juridiske rammeverket og verktøyene for å hjelpe de som tvinges på flukt, men vi behøver mye større politisk vilje til å gjøre noe med konfliktene og forfølgelsen som tvinger folk på flukt i utgangspunktet, sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Konglolesiske asylsøkere
Konglolesiske asylsøkere står i kø for helse- og sikkerhetsklarering i Zombo ved grensen mellom Uganda og den demokratiske republikken kongo. ©UNHCR/Rocco Nuri

Barn og unge utsatt

Jenter og gutter under 18 år står for 42 prosent av de som er tvunget på flukt. De er spesielt utsatte, særlig når kriser pågår i årevis. Nye beregninger fra UNHCR anslår at nesten en million barn ble født som flyktninger mellom 2018 og 2020. Mange av dem vil fortsette å være flyktninger i årene som kommer.

— Tragedien med så mange barn som fødes inn i en eksiltilværelse burde være nok til å gjøre en langt større innsats for å hindre og stanse konflikter og vold, sa Grandi.

Rapporten peker også på at da pandemien var som verst i 2020, stengte mer enn 160 land sine grenser, og 99 av dem gjorde ikke noe unntak for mennesker som ville søke asyl. Med forbedrede rutiner, som for eksempel screening ved landegrenser, sertifikater og midlertidige karantener ved ankomst, forenklede registreringsprosedyrer og fjernintervjuer, har flere og flere land funnet ordninger som sikrer muligheten til å søke om asyl samtidig som spredningen av pandemien begrenses.

Flere internt fordrevne

Samtidig som mennesker flyktet fra sine hjemland, var millionvis flere internt fordrevne i hjemlandet. Økningen i antallet internflyktninger var på mer enn 2,3 millioner mennesker, særlig drevet av krisene i Etiopia, Sudan, Sahel-regionen, Mosambik, Jemen, Afghanistan og Colombia.

I løpet av 2020 kunne omlag 3,2 millioner internfordrevne og bare 251 000 returnere til sine hjem, en nedgang på henholdsvis 40 og 21 prosent fra 2019. Ytterligere 33 800 flyktninger fikk statsborgerskap i landet der de har fått asylopphold. Kvoteprogrammet registrerte en markant nedgang – kun 34 400 kvoteflyktninger fikk kommer til et nytt land i fjor, det laveste tallet på 20 år – en konsekvens av færre kvoteplasser og Covid-19.

— Løsninger krever at globale ledere og de med innflytelse legger ulikhetene til side, setter en stopper for egoisme i politikken og i stedet fokuserer på å unngå konflikter, løse konflikter og sørger for respekt for menneskerettighetene, sa Grandi.

Shaker Ali
52 år gamle Shaker Ali sitter foran det som var et marked i Aden. "Jeg har bodd her i over 15 år, og å se nabolaget mitt slik gjør meg trist. Krigen tvang oss til å flykte", sier han. ©UNHCR/Saleh Bahulais

UNHCR 2020 Global Trends – nøkkeltall:

  • 82,4 millioner mennesker i verden var tvunget på flukt (79,5 millioner i 2019) – 4 prosent økning
  • 26,4 millioner flyktninger (26,0 millioner i 2019) inkludert:
  • 20,7 millioner flyktninger under UNHCRs mandat (20,4 millioner i 2019)
  • 5,7 millioner palestinske flyktninger under UNRWAs mandat (5,6 millioner i 2019)
  • 48,0 millioner internt fordrevne (45,7 millioner i 2019)
  • 4,1 millioner asylsøkere (4,1 millioner i 2019)
  • 3,9 millioner venezuelanere fordrevet fra deres hjemland (3,6 millioner i 2019)

2020 var det niende året på rad hvor antallet mennesker på flukt har økt. I dag er én prosent av verdens befolkning på flukt. Det er dobbelt så mange mennesker på flukt sammenlignet med år 2011, der antallet var i underkant av 40 millioner.

Mer enn to tredjedeler av alle mennesker på flukt kom fra kun fem land: Syria (6,7 millioner), Venezuela (4,0 millioner), Afghanistan (2,6 millioner), Sør-Sudan (2,2 millioner) og Myanmar (1,1 millioner). Flertallet av verdens flyktninger – omtrent ni av ti flyktninger (86 prosent) – ble tatt imot av naboland som befinner seg i kriseområder og er lav- og mellominntektsland. Av det totale antallet mennesker på flukt, ble 27 prosent innvilget asyl i de minst utviklede landene i verden.

For det sjuende år på rad er Tyrkia det landet som har tatt imot flest av verdens flyktninger (3,7 millioner flyktninger), etterfulgt av Colombia (1,7 millioner, inkludert venezuelanere fordrevet fra deres hjemland), Pakistan (1,4 millioner), Uganda (1,4 millioner) og Tyskland (1,2 millioner).