Noe av det mest skremmende vi kan se i naturen, er bølgende mørke skyer av sand og støv som sluker alt på sin vei. Dette er et fenomen som forvandler dag til natt, og som skaper kaos overalt fra Nord-Kina til Afrika sør for Sahara.

Sand- og støvstormer og bærekraftsmålene

Sand- og støvstormer utgjør en betydelig utfordring for oppnå de økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjonene i bærekraftsmålene. På grunn av stormenes innvirkning på blant annet helse, miljø, landbruk og matsikkerhet, er de blitt en alvorlig global bekymring de siste tiårene.

Sand- og støvstormer er del av jordens naturlige biogeokjemiske kretsløp, men er også delvis forårsaket av menneskeskapte påvirkninger som klimaendringer, ikke-bærekraftig arealforvaltning og vannbruk. I sin tur bidrar også sand- og støvstormer til klimaendringer og luftforurensning. 

Innvirkningen av sand- og støvstormer merkes i alle regioner i hele verden, både i industriland og det globale sør, og de utgjør store utfordringer for å nå 11 av de 17 bærekraftsmålene, spesielt:

Minst 25 prosent av de globale støvutslippene stammer fra menneskelige aktiviteter, og i noen områder har ørkenstøv doblet seg i det 20. århundret. Virkningen av dette fenomenet er vanskelig å kontrollere, ettersom menneskelige aktiviteter i én del av verden kan forårsake sand- og støvstormer i en annen del av verden. Men på samme måte som sand- og støvstormer har økt på grunn av menneskelige aktiviteter, kan disse stormene også reduseres gjennom menneskelige handlinger. 

Hva gjør FN?

FNs generalforsamling erkjenner at sand- og støvstormer har negative virkinger i ulike skalaer, og at temaet er av internasjonal interesse. De har derfor utpekt 12. juli til Den internasjonale dagen for bekjempelse av sand- og støvstormer, gjennom resolusjon A/RES/77/294

FN understreker videre behovet for samarbeid på globalt og regionalt nivå, med sikte på å forebygge, håndtere og dempe virkningene av sand- og støvstormer. Dette gjennom tidlig varsling og bedre informasjon om stormene.

FN mener også at kampen for å redusere sand- og støvstormer krever en bedre forståelse av de alvorlige flerdimensjonale virkingene stormene gir, inkludert hvordan de påvirker helse, levebrød, matsikkerhet og økonomisk vekst, samt ørkenspredning, landforringelse, avskoging og tap av biologisk mangfold.

Se filmen Protecting People from Sand and Dust Storms fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO):

Lær mer

FNs side om dagen (Engelsk)

Temaside om klimaendringer

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO)