Lærerveiledning

Bærekraftig utvikling er som kjent et av læreplanens tre tverrfaglige temaer. Skolen skal både utdanne og danne elevene i en stadig mer sammenvevd verden som står overfor store, komplekse og felles utfordringer. Utdanningsdirektoratet er tydelige på at det er viktigere enn noen gang å vise elevene at verden ikke er delt opp i fag, og at man skal ha en undervisning som bidrar til både håp og handlekraft hos elevene. For det er elevene som i framtiden skal finne de gode løsningene på de store utfordringene vi står ovenfor.

FNs bærekraftsmål skal være nådd innen år 2030. Det haster med å finne gode løsninger på de store og komplekse utfordringene. Det gjør en tverrfaglig undervisning om bærekraft viktigere enn noen gang for dersom samfunnet skal endre seg, krever det at også skolen endrer seg. Derfor er det viktig å lære av hverandre og dele de gode ideene.

Tverrfaglige undervisningsopplegg og metodikk

Vi i FN-sambandet har utviklet et sett med fire tverrfaglige undervisningsopplegg basert på undervisning og praksiserfaringer fra Risør videregående skole. Hver av de fire oppleggene kan i sin helhet brukes som et større eller mindre periodetema i undervisningen. Aktuelle kompetansemål er beskrevet i hvert enkelt opplegg:

Gjør en endring!

Gjør din skole mer bærekraftig!

Rydd nærmiljøet!

FN-avis på Risør vgs


Risør videregående skole, med tips og hjelp fra Universitet i Agder, Ungt Entreprenørskap, CoLAB og FN-sambandet, har også utviklet et eget didaktisk verktøy, inspirert av Design Thinking, kalt BærekraftLab. Denne metoden egner seg godt for å få til en god undervisning for bærekraftig utvikling.

Samarbeidet med FN-skolen Risør videregående skole og BærekraftLAB

Risør videregående skole

En undervisning som stimulerer til håp og handlekraft hos elevene har vært fokuset til Risør videregående skole de siste årene siden LK20 ble lansert. Risør vgs, som også er en FN-skole, har engasjert alle lærere i mange fag, oppløst timeplanen og samarbeidet med eksterne aktører. Risør vgs har hatt mye prøving og feiling, men det har også resultert i et fremragende elevengasjement som har fått nyhetsdekkende oppmerksomhet. I 2021 vant også Risør vgs Utdanningsforbundets klimapris for sin undervisning for bærekraftig utvikling. Undervisningsoppleggene med kompetansemål, detaljer rundt gjennomføring, og lærernes egne praksiserfaringer har vært et viktig grunnlag for de fem undervisningsoppleggene du finner på denne siden.

Dagsrevyen – 2. oktober 2021 · Flom skaper problemer – NRK TV (fra 29.50-36.00 i filmen)

BærekraftLAB

Formålet med undervisningsoppleggene til Risør vgs er å inspirere til en undervisning som kan fremme håp og handlekraft for en mer bærekraftig framtid. Risør videregående skole, med tips og hjelp fra Universitet i Agder, Ungt Entreprenørskap, CoLAB og FN-sambandet, har også utviklet et eget didaktisk verktøy, inspirert av Design Thinking, kalt BærekraftLAB. Det er en brukerorientert, tverrfaglig tilnærming til problemløsning og gir elevene praktiske erfaringer av sammensatte problemstillinger og utfordringer. 

Les mer om BærekraftLAB her →

BærekraftLAB hjelper elevene å identifisere riktig problem og velge riktig løsning.

En spesiell takk til alle ved Risør videregående skole og andre eksterne aktører som har utviklet oppleggene, vært med på samarbeidet og bistått med uvurderlige praksiserfaringer.

Ressurser til læreren

Denne siden er en samleside om alt du trenger å vite for å komme godt i gang når du skal jobbe tverrfaglig og mer inngående med bærekraft på din skole.

I tillegg har FN-sambandet andre og mer forenklede undervisningsopplegg om bærekraft:

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Stian Olsen

Regionleder Øst

Stian.olsen@fn.no

+47 415 26 223

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark)

knut.straume@fn.no

+47 959 17 468