Fag: KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn
Tema: Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk: Varierende

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre tverrfaglige temaene i skolens læreplaner. Opplegget inneholder animasjonsfilmer, rollespill, quiz og prosjektoppgaver tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE.

Målet med oppgavene

  • vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer
  • vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
  • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Oppgaver

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Les mer

Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

Les mer

Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

Les mer

Fire bilder, ett skiller seg ut. Hvilket?

Les mer

En enkel ordlek hvor elevene skal beskrive ord og begreper uten å bruke de forbudte ordene på kortet.

Les mer

En gruppeøvelse hvor elevene skal bruke bilder til å reflektere rundt og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

Les mer

Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, fattigdom, forbruk, klima og miljø.

Les mer

En prosjektoppgave hvor elevene i grupper på 2-3 elever fordyper seg i ett eller flere av FNs bærekraftsmål, for så å presentere det til andre elever gjennom stasjonsundervisning

Les mer

En øvelse hvor ungdomsskoleelever skal undervise barneskoleelever om bærekraftig utvikling.

Les mer

Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?

Les mer

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37