Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre rettigheter i arbeidslivet, sosial rettferdighet og anstendige arbeidsforhold for alle.

En gruppe kvinner feirer konvensjon om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem – ILO-konvensjon nr. 189.
Foto: ILO
 • ILO-konvensjoner

  Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra organisasjonsfrihet og arbeidstid til anstendig arbeid.

  Les mer
 • ILO-erklæringer

  Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har vedtatt en rekke viktige erklæringer som skisserer konteksten og retningen for ILOs arbeid.

  Les mer
 • Om ILO

  Anstendig arbeid for alle er ILOs hovedmålsetning. Med anstendig arbeid menes produktivt arbeid der sosial beskyttelse, dialog mellom partene i arbeidslivet og rettigheter på arbeidsplassen er ivaretatt.

  Les mer
 • ILOs arbeidskonferanse 2023. Foto: ILO/Crozet-Puteau

  Den internasjonale arbeidskonferansen i Genève

  Den 111. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen, årsmøtet for alle medlemmer av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), ble holdt ved FNs hovedkontor i Genève fra 5.–16. juni 2023.

  Se høydepunkter fra konferansen her