Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre rettigheter i arbeidslivet, sosial rettferdighet og anstendige arbeidsforhold for alle.

En gruppe kvinner feirer konvensjon om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem – ILO-konvensjon nr. 189.
Foto: ILO
 • ILO-konvensjoner

  Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra organisasjonsfrihet og arbeidstid til anstendig arbeid.

  Les mer
 • ILO-erklæringer

  Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har vedtatt en rekke viktige erklæringer som skisserer konteksten og retningen for ILOs arbeid.

  Les mer
 • Den internasjonale arbeidskonferansen 2024

  Den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen, som i år ble holdt fra 3. til 14. juni ved FNs hovedkontor i Genève, er «verdens parlament» for arbeidslivsspørsmål. Se høydepunktene fra konferansen her.

  Les mer her
 • Om ILO

  Anstendig arbeid for alle er ILOs hovedmålsetning. Med anstendig arbeid menes produktivt arbeid der sosial beskyttelse, dialog mellom partene i arbeidslivet og rettigheter på arbeidsplassen er ivaretatt.

  Les mer