Fem fakta om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Forestill deg en hverdag uten syn, hørsel eller en kroppsdel, eller et liv med utfordringer knyttet til nevrodiversitet eller lammelser. Det er virkeligheten for mange. WHO anslår at én av seks av oss – eller 16 prosent – hadde en funksjonsnedsettelse i 2023. Og mange er avhengige av at FNs konvensjon bidrar til å beskytte deres grunnleggende friheter og verdighet. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

Generalforsamlingen har valgt fem nye ikke-faste medlemmer av Sikkerhetsrådet for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2026. Bildet viser Danmarks delegasjon og Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen (til høyre ved bordenden), som deltar på møtet i Generalforsamlingssalen. Foto: UN Photo/Manuel Elías.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet

I juni har Sør-Korea presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Mandag: Sikkerhetsrådet vil orienteres om generalsekretærens halvårlige rapport om FNs regionale kontor for Sentral-Afrika (UNOCA) og gjennomføringen av FNs regionale strategi for å bekjempe «the Lord’s Resistance Army» (LRA), etterfulgt av konsultasjoner. Rådet vil også stemme over et utkast til en resolusjon om sanksjonsregimet mot Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL/Da'esh) og Al-Qaida.

Tirsdag: Rådet vil holde sin halvårlige debatt om Den internasjonale restmekanismen for straffedomstoler (IRMCT), og diskutere det kjemiske våpensporet i Syria.

Onsdag: Sikkerhetsrådet skal holde en orientering om menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea.

Torsdag: Rådet skal holde en åpen orientering, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om Jemen og om arbeidet til sanksjonskomiteen for Sudan. Undergeneralsekretær for fredsoperasjoner, Jean-Pierre Lacroix, vil også orientere rådsmedlemmene om aktivitetene til FNs fredsbevarende styrke på Golanhøydene (UNDOF).

Fredag: Det er ventet at Sikkerhetsrådet vil få en orientering om gjennomføringen av resolusjonen om «toleranse og internasjonal fred og sikkerhet», og diskutere tillatelsen vestlige land har gitt Ukraina til å bruke vestlig leverte våpen til å angripe mål i Russland, under dagsordenpunktet «Trusler mot internasjonal fred og sikkerhet». Dette møtet har Russland bedt om.

Ellers denne uken er det ventet at Rådet vil fortsette å følge nøye med på utviklingen i Gaza, etter at en operasjon ledet av israelske sikkerhetsstyrker den 8. juni for å frigjøre fire israelske gisler i Nuseirat-flyktningleiren i det sentrale Gaza angivelig førte til at mer enn 200 palestinere ble drept. Det kan bli aktuelt å avholde et møte om saken. Det er også sannsynlig at Rådsmedlemmene vil fortsette å overvåke situasjonen i DR Kongo. I et brev av 8. mai ba landet om et møte i Rådet for å diskutere bombingen av to leirer for internt fordrevne i nærheten av Goma i Nord-Kivu-provinsen den 3. mai, der minst 35 mennesker skal ha blitt drept. Det forventes at Sikkerhetsrådet vil fortsette å forhandle om et resolusjonsutkast om krigen mellom Israel og Hamas, som USA har lagt frem. Det er også sannsynlig at de vil fortsette å diskutere et resolusjonsforslag fra Storbritannia som oppfordrer til nedtrapping i og rundt El-Fasher, hovedstaden i delstaten Nord-Darfur, Sudan. Forhandlingene kan fortsette om et resolusjonsutkast som Malta og USA har skrevet sammen, om kontaktpunktet for strykning fra FNs sanksjonsliste.

Danmark, Pakistan, Somalia, Panama, og Hellas valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Les saken på UN News.

Gaza: Barn må jobbe for at familier skal kunne overleve, advarer ILO

Åtte måneder etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut i Gaza, advarer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, om at familier i Gaza nå sender barna sine ut i arbeid for å overleve, og at arbeidsledigheten nærmer seg svimlende 80 prosent. Les saken på UN News.

Gaza: Dødsfall og ødeleggelser under gisselredningsaksjon viser «seismiske traumer» i den pågående krigen. Les saken på UN News.

Gaza: FN-sjefen er «knust» over manglende evne til å beskytte FN-ansatte til tross for tiltak. Les saken på UN News.

Jemen: FN-ansatte tatt til fange. Les saken på UN News.

Sudan: «Ufattelige traumer» hjemsøker Sudans fordrevne mens vold og hungersnød truer millioner av mennesker. Les saken på UN News.

Myanmar: FN-sjefen fordømmer den økende volden og angrepene på sivile. Les saken på UN News.

Ukraina: FNs assisterende nødhjelpssjef oppfordrer Sikkerhetsrådet til å arbeide for fred. Les saken på OCHAs sider.

Menneskerettigheter

I år er det 50 år siden den første pride-markeringen i Oslo. Siden den markeringen ble gjennomført har rettighetsvernet i Norge for homofile, bifile, lesbiske, transpersoner og andre som bryter med tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet gjennomgått en enorm utvikling. Foto: Flickr/Morten F.

Skeives rettigheter i Norge gjennom 50 år

Vern mot hatytringer, likekjønnet ekteskap, og adgang til å endre ens juridiske kjønn. Skeives rettighetsvern har gjennomgått en enorm utvikling de siste 50 årene. Les saken på NIMs sider.

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året. Les saken på NIMs sider.

Guatemala: Demokratiske framskritt

— Valget i 2023 og innsetningen av ny president i år markerte et historisk skifte og en ny mulighet for Guatemala, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Jeg er imponert over viljen til å stå opp for demokrati og menneskerettigheter som jeg møtte i landet, la hun til. Les saken på regjeringens sider.

Ekspertgruppe skal se på hvordan kunstig intelligens kan påvirke demokratiske valg

2024 er et historisk valgår. Aldri før har så mange velgere gått til valgurnene over hele verden. Samtidig står vi midt i en rask utvikling innen kunstig intelligens (KI), som kan øke omfanget av desinformasjon og uønsket påvirkning ved valg. Les saken på regjeringens sider.

Ny sak i Høyesterett: Snapchat-forbud ikke i strid med menneskerettighetene. Les saken på NIMs sider.

Senegal: Valget er et «løft» i en kupputsatt region. Les saken på OHCHRs sider.

Arbeidsliv

På fredag 7. juni ble det norske innlegget under ILO-konferansen holdt av statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø. — ILOs mandat og arbeid er mer nødvendig enn noensinne, understreket han. Foto: FN-sambandet.

— ILOs mandat og arbeid er mer nødvendig enn noensinne, sier statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø

Det norske innlegget under den 112. sesjonen av ILO-konferansen ble holdt på fredag 7. juni. — Vi må styrke sosial dialog og sikre anstendig arbeid over hele verden, understreket Hopsø. Les saken på fn.no.

LO klager inn Saudi-Arabia til FN før fotball-VM: — Grove brudd på menneskerettighetene

Saudi-Arabia har søkt om å være vertskap for fotball-VM 2034, samtidig som grove menneskerettighetsbrudd er dokumentert i landet. LO har nå klaget inn landet til FNs arbeidsorganisasjon og ber om at landet slutter med tvangsarbeid. Les saken på LOs sider.

Steinar Krogstad viste sin støtte til Palestina

— Situasjonen har aldri vært verre i Palestina. En våpenhvile må på plass umiddelbart, og Israel må holdes ansvarlig av det internasjonale samfunnet, sa LOs nestleder. Les saken på LOs sider.

Den internasjonale arbeidskonferansen 2024: Høydepunkter. Les saken på fn.no.

Arbeidslivsnytt - mai 2024. Les saken på fn.no.

Matsikkerhet

For første gang analyserer UNICEF-rapporten «Child Food Poverty: Nutrition Deprivation in Early Childhood» konsekvensene av og årsakene til næringsfattigdom blant verdens yngste i nesten 100 land, og på tvers av inntektsgrupper. Rapporten advarer at millioner av barn under fem år ikke har tilgang til et næringsrikt og variert kosthold som sikrer best mulig vekst og utvikling i tidlig barndom, men også senere. Foto: UNOCHA/Adedeji Ademigbuji.

UNICEF advarer: Ett av fire barn under fem år lever i matfattigdom

På verdensbasis lever ett av fire barn - omtrent 181 millioner barn under fem år - i alvorlig matfattigdom, noe som defineres som at de ikke får i seg mer enn to av åtte matvaregrupper i den tidlige barndommen. Disse barna har opptil 50 prosent større risiko for å lide av livstruende underernæring. Les saken på UNICEFs sider.

WFPs sultkatastroferapport: Hungersnød truer Gaza, mens risikoen for sult vedvarer i Sudan, Haiti, Mali og Sør-Sudan

Den siste Hunger Hotspots-rapporten oppfordrer til umiddelbar handling for å forhindre hungersnød og advarer mot ekstreme klimaendringer knyttet til La Niña. Les saken på WFPs sider.

Sudan: WFP utvider nødhjelpsinnsatsen for å avverge hungersnød. Les saken på WFPs sider.

Lytt til jorda! Kronikk av utviklingsministeren. Les mer på regjeringens sider.

Klima og miljø

Denne måneden møtes representanter fra verdens land i Bonn i Tyskland til en viktig konferanse om klimaendringer. FNs miljøprogram (UNEP) bruker anledningen til å se nærmere på noen vanlige klimarelaterte myter. Foto: Unsplash/Lukas Wobecky.

UNEP «knuser» åtte vanlige myter om klimaendringene

Mange tror – eller sier i det minste at de tror – at klimaendringer ikke er en realitet og bruker en rekke velkjente myter for å få gjennomslag for sine synspunkter. Les saken på UNEPs sider.

En exit fra «motorveien til klimahelvete» finnes, insisterer Guterres. Les saken på UN News.

Verden er på vei mot nye temperaturrekorder, advarer FNs «værvaktbikkje» WMO. Les saken på UN News.

UNESCO: Havoppvarmingen har doblet seg på 20 år, havnivåstigningen har doblet seg på 30 år

Med bidrag fra mer enn 100 forskere fra nesten 30 land avslører UNESCOs State of the Ocean Report 2024 alarmerende nye data om truslene havet står overfor. Les saken på UNESCOs sider.

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2023

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 4,7 prosent, eller om lag 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2022 til 2023. Les saken på regjeringens sider.

Havdata: Å forstå havet er avgjørende for vår fremtid

Verden er avhengig av et livskraftig hav. For å kunne utnytte havet på en forsvarlig måte må vi forstå det. Og selv om Norge kaller seg en havnasjon - om lag 70 prosent av våre eksportinntekter kommer fra varer og tjenester knyttet til havet - så trenger også vi mer kunnskap. Les saken på NHOs sider.

Norge bidrar med 10 millioner kroner til å redusere metanutslipp

Norge bidrar til et nytt fond i Verdensbanken for å motvirke utslepp av metan og fakling, sammen med USA, Tyskland, De forente arabiske emirater og seks energiselskaper. Les saken på regjeringens sider.

Utvikling

Det første møtet i ledergruppen for bærekraftsmålene («SDG Stimulus Leaders Group»), som består av ti medlemmer, fant sted på et tidspunkt der mange utviklingsland fortsatt sliter med gjentatte økonomiske sjokk og en gjeldsbyrde som langt overgår deres betalingsevne. Gruppen tar til orde på høyeste nivå for å utstyre fattigere land med de økonomiske ressursene de trenger for å investere i de 17 bærekraftsmålene, som danner grunnlaget for en mer rettferdig og likeverdig fremtid for alle mennesker og hele planeten innen 2030. FN-sjefen Guterres understreket behovet for «en kraftig økning i handling nå» for bærekraftsmålene. Foto: UN Photo/Laura Jarriel.

Verdens ledere krever «en kraftig økning i handling» for bærekraftig utvikling

FNs generalsekretær samlet stats- og regjeringssjefer i New York for å fremme arbeidet med å få landene tilbake på rett kurs for å nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030. Les saken på UN News.

Kunstig intelligens: En «game-changer for bærekraftig utvikling. Les saken på OHCHRs sider.

FNs generalforsamling (UNGA79)

Generalforsamlingen har valgt Philemon Yang fra Kamerun til president for den 79. sesjonen av FNs generalforsamling. Foto: UN Photo/Evan Schneider.

Philemon Yang fra Kamerun blir presidenten av den kommende sesjonen i Generalforsamlingen

FNs generalforsamling har valgt Philemon Yang, tidligere statsminister i Kamerun, til president for den 79. sesjonen som starter i september. Les saken på UN News.

Merk deg! Kommende arrangementer

3.13. juni: FNs klimamøter i juni (SB 60). Les mer her.

3.14. juni: Den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen. Les mer her, og få med deg FN-sambandets høydepunkter her.

10.13. juni: Den tredje konferansen i Dusjanbe om tiåret for vannhandling. Les mer her.

10.–14. juni: Den 8. internasjonale konferansen om «Big Data» og datavitenskap for offisiell statistikk. Les mer her.

11. juni: Toppmøte om de humanitære behovene i Gaza. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar. Les mer her.

11. juni: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter Ulrika Richardson, Resident Coordinator (RC) og spesialrepresentant (DSRSG) for FN på Haiti. Les mer her.

11.–12. juni: Oslo Forum 2024: Fredsmegling mot alle odds. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide deltar. Les mer her.

11.–13. juni: Den 17. sesjonen i Konferansen for statsparter til konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (COSP17). Les mer her.

14. juni: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik har et møte med FN sitt Fredsbyggingsfond. Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik har også, sammen med statssekretær Bjørg Sandkjær, et møte med Stortinget og sivilt samfunn om prioriteringene for FN sin generalforsamling. Les mer her.

14. juni: Statssekretær Bjørg Sandkjær har, sammen med statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik, et møte med Bruno Lemarquis, spesialrepresentant (DSRSG) for FN i Den demokratiske republikken Kongo. Les mer her.

15.–16. juni: «Summit of Peace in Ukraine». Statsminister Jonas Gahr Støre, Utenriksminister Espen Barth Eide og Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik deltar. Les mer her.

18. juni: PRIO-seminar om «UNRWA Under Attack – Saving the UN’s Palestine Refugee Agency». Les mer her.

Fra FN-kalenderen: