Norge står opp for menneskerettighetene i FNs landhøringer

For snaue to måneder siden feiret vi 75-årsdagen til Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Men hva gjør FN for å styrke respekten for lands forpliktelser, og hva anbefaler Norge? FN-sambandet forklarer. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

— De siste dagene har tusenvis av palestinere flyktet sørover til Rafah, som allerede huser over halvparten av Gazas befolkning på rundt 2,3 millioner mennesker, sa OCHA-talsperson Jens Laerke. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I februar har Guyana presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her, og du kan lese mer om landets håp for en våpenhvile i Gaza her.

Mandag: Rådet vil holde et lukket møte om situasjonen i Myanmar. Rådet vil også diskutere de amerikanske angrepene mot iransk-tilknyttede mål i Irak og Syria på 2. februar.

Tirsdag: Rådet vil holde en orientering, etterfulgt av konsultasjoner, om situasjonen i Irak.

Onsdag–søndag: Medlemmene av Sikkerhetsrådet vil besøke Colombia.

Ellers denne uken, forventes det at Rådet vil fortsette å forhandle om et utkast til en resolusjon om Israel-Hamas-krigen foreslått av Algerie. Rådet vil sannsynligvis også fortsette å følge nøye med på eskalerende regionale ringvirkninger fra krigen, inkludert utviklingen knyttet til Houthi-angrep i Rødehavet.

Gaza: Rafah er en «trykkoker av fortvilelse» mens utvandringen sørover fortsetter

Tusenvis av mennesker i Gaza har fortsatt å flykte fra intense kamper i Khan Younis mot den massivt overfylte byen Rafah i sør, beskrevet av FNs humanitære arbeidere som en «trykkoker av fortvilelse». Les saken på UN News.

Gaza: — Vi kan ikke forlate menneskene: FN-topper forenes i appell for UNRWA. Les saken på UN News.

Gaza: Utenriksministerens svar på spørsmål om Den internasjonale straffedomstolen og konflikten mellom Israel og Hamas. Les saken på regjeringens sider.

Jemen: FN og partnere lanserer 2,7 milliarder dollar humanitær appell. Les saken på UN News.

Armenia sier at ikke de får nok FN-støtte mot Aserbajdsjans aggresjon. Les saken på PassBlues sider.

Ukraina: Norsk støtte har stor betydning, mener regjeringen. Les saken på regjeringens sider.

FNs fredsbevarende operasjoner under lupen. Les saken på NUPIs sider.

Menneskerettigheter

I 1946 hadde åtte land avskaffet dødsstraff. I 2023, mer enn syv tiår senere, hadde dette tallet steget til 170 land. Den siste tiden har bruk av dødsstraff i land fra USA, til Mali og Kina vært i søkelyset. Foto: Unsplash/Maria Oswalt.

Dødsstraff uforenlig med retten til liv, understreker FNs menneskerettighetssjef

— Det er ufattelig vanskelig å forene bruken av dødsstraff med menneskeverd, den grunnleggende retten til liv og retten til å leve fritt fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, sa FNs menneskerettighetssjef, Volker Türk. Les saken på OHCHRs sider.

Afghanistan: Talibans angrep på kvinner på grunn av «dårlig hijabbruk» må ta slutt, sier FN-eksperter. Les saken på UN News.

Gaza: Drap, trusler og sensur av journalister fordømmes av FN-eksperter. Les saken på UN News.

Mali: FNs menneskerettighetssjef forferdet over angivelige summariske henrettelser. Les saken på OHCHRs sider.

Peru: Endringer i skogbruksloven vil true urfolks overlevelse, advarer FN-ekspert. Les saken på OHCHRs sider.

Arbeidsliv

En ny UNESCO-rapport avslører at vannmangel utgjør en mye større risiko for sysselsettingen i lavinntektsland, der 80 prosent av jobbene er vannavhengige – sammenlignet med bare 50 prosent i høyinntektsland. Foto: ILO/Francisco Castillo.

Vann og arbeidslivet

En fersk rapport avslører hvordan vannmangel utgjør mye større risiko for sysselsettingen i lavinntektsland, der 80 prosent av jobbene er vannavhengige. Les saken på UNESCOs sider.

Myanmar: ILO oppfordrer til løslatelse av fagforeningsledere og alle de urettmessig arresterte

Nå er det tre år siden militærkuppet i Myanmar. ILO er dypt bekymret over store tilbakeskritt i borger- og fagforeningsrettigheter i landet. Les saken på ILOs sider.

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikt mellom NHO Luftfart og Parat. Les saken på regjeringens sider.

Ny rapport om plattformøkonomien: Første skritt mot en ny internasjonal arbeidsstandard. Les saken på ILOs sider.

Ny ILO-forskning: Rollen til kunstig intelligens i å evaluere jobbprestisje og -verdi i søkelyset. Les saken på ILOs sider.

Arbeidslivsnytt – januar 2024. Les vårt nyhetsbrev på fn.no.

Matsikkerhet

De siste årene har Madagaskar blitt rammet av sykloner som aldri før, og landet har opplevd den mest alvorlige tørken på fire tiår, noe som har forårsaket utbredt sult og presset tusenvis inn i forhold som nesten utgjør hungersnød. Foto: ILO/M. Crozet.

Madagaskar: El Niño og klimakrisen vekker frykten for tørke

El Niño-klimamønsteret, et naturlig forekommende fenomen, kan i betydelig grad forstyrre værsystemer rundt om i verden, men den menneskeskapte klimakrisen forverrer de skadelige effektene på mennesker og planeten. Les saken på UN News.

Oppslutning om FNs bærekraftsmål

FNs koordineringsenhet for matsystem berømmer Norge for aktiv oppslutning om FNs bærekraftsarbeid. Les saken på regjeringens sider.

Rapport om tilpasning til WTO-avtalen om målprissystemet for melk eller korn. Les saken på regjeringens sider.

Helse

Kampen mot transfett: Hvem er «best i klassen»?

Fem land har blitt belønnet av Verdens helseorganisasjon (WHO) for innsatsen mot mattransfett. Les saken på fn.no.

Krefttilfeller vil stige med 77 prosent innen 2050. Les saken på UN News.

Klima og miljø

Klimakrisen påvirker barn overalt – deres liv, deres lokalsamfunn og deres helse. Bangladesh – tett befolket og med stort sett flatt og lavtliggende terreng – er ett av landene som er mest sårbare for virkningene av klimaendringer, inkludert ekstremvær, stigende havnivåer og ødeleggende flom. Foto: OCHA/Vincent Tremeau.

Bangladesh: Barn tegner fremtiden midt i klimakrisen

Rohingya-flyktninger er svært sårbare for de ødeleggende konsekvensene av klimaendringer. Det hindrer dem ikke i å drømme. Les saken på UNICEFs sider.

WMO bekrefter europeisk varmerekord

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har offisielt bekreftet en ny rekordtemperatur i Europa på 48,8 grader. Dette opplevde Italia 11. august 2021. Les saken på WMOs sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

22. januar–27. mars: Del I av nedrustningskonferansen. Les mer her.

29. januar–9. februar: Den 61. sesjonen av FNs vitenskapelige og tekniske underkomité om fredelig bruk av det ytre rom. Les mer her.

29. januar–16. mars: Den 87. sesjonen av FNs kvinnekomité, som vil gjennomgå rapporter fra Niger, Tadsjikistan, Italia, Turkmenistan, Hellas, Oman, Djibouti og Den sentralafrikanske republikk. Les mer her.

5.–6. februar: Globalt forum om etikk for kunstig intelligens 2024. Les mer her.

5.–14. februar: Den 62. sesjonen av Kommisjonen for sosial utvikling (CSocD62), organisert av FNs departement for økonomiske og sosiale saker (DESA). Les mer her.

5.–15. februar: Den 10. sesjonen av partskonferansen (COP10) til WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll (WHO FTCT), og den tredje sesjonen av partsmøtet (MOP3) til protokollen for å eliminere ulovlig handel av tobakksprodukter. Les mer her.

7. februar: NUPI-seminar om ideen «multiplisitet». Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

6. februar: Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse

6. februar: Samenes nasjonaldag

10. februar: Verdens dag for belgfrukter

11. februar: Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

13. februar: Verdens radiodag

20. februar: Verdens dag for sosial rettferdighet

21. februar: Den internasjonale morsmålsdagen