Nyheter

Her finner du aktuelt fra FN og FN-sambandet. Hold deg oppdatert, meld deg på nyhetsbrevet. Pressemeldinger finner du på denne lenken.

FNs naturpanel: Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter

– Bevisene er krystallklare: naturen er i trøbbel. Derfor er vi i trøbbel, sa Naturpanelets Sandra Díaz da organisasjonens første Global Assessment Report ble presentert i Paris mandag 6. mai.

Se mer

UNHCR: I 2018 døde seks personer hver eneste dag på flukt over Middelhavet

Svært mange flyktninger mistet livet på flukt over Middelhavet i 2018. Samtidig kuttes midler til søk- og redningsoperasjoner.

Se mer

Dette er FNs migrasjonsplattform

10. og 11. desember møtes verdens land til konferanse i Marrakech, Marokko. Der skal FNs migrasjonsplattform vedtas. Men hva er det egentlig som skal vedtas?

Se mer
Overlevende og redningsmannskap går gjennom restene av en landsby etter at en storm utløste et jordskred i Bicol, Filippinene i 2007. Foto: Jason Gutierrez/IRIN

FN-rapport: 91 prosent av alle naturkatastrofer siden 1998 skyldes ekstremvær

De fleste naturkatastrofer skyldes ekstremvær, men flest dødsfall skyldes geofysiske hendelser.

Se mer
Foto: Flickr / John Cook / CC 2.0 BY-NC-ND

Klimaendringer truer europeiske urfolks tradisjoner

Rekordhøye sommertemperaturer truer samenes tradisjonelle livsstil i Sverige, Norge og Finland: - Vi er veldig bekymret for klimaendringer, sier den finske sametingspresidenten til UNRIC.

Se mer
14 år gamle Mulenga og hennes datter Felicity på 5 uker, Zambia. Dette bildet i er hentet fra fotoutstillingen #childmothers som vil henge i Dokkveien på Aker Brygge fram til 2019, og er lansert i samarbeid med Utenriksdepartementet, Plan Norge og FN-sambandet. Foto: Pieter ten Hoopen

KRONIKK: Når barn føder barn

MENINGER: Når ei jente blir mor byttes barndommen ut med voksenlivet. Det byttes ut med et liv hvor ansvaret for et barn svekker jentenes muligheter til å fullføre skolegangen. Samtidig øker risikoen for å forbli i fattigdom.

Se mer
Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Alle verdens land, bortsett fra USA, har ratifisert FNs barnekonvensjon.

Norge høres i FNs barnekomité

23. og 24. mai skal Norge møte FNs barnekomité i Genève. Komiteen har bedt Norge svare på 22 spørsmål om hvordan barns rettigheter blir overholdt.

Se mer
Bildet viser Tore Myhre, direktør for NHOs internasjonale avdeling. Han holder her åpningstalen ved lanseringen av NHOs rapport "Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål", 23. april. Foto: FN-sambandet/Eivind Oskarson

NHO om FNs bærekraftsmål: — Norske bedrifter er en del av løsningen

NHOs anbefaling er at norske myndigheter må ta rollen som tilretteleggere for å gjøre bedriftene til en del av løsningen.

Se mer
Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal etterforske angrepet i Douma i Syria. Dette bildet er fra en treningsleir i Tsjekkia. Foto: Flickr / OPCW / CC BY-NC 2.0

Spørsmål og svar: Var USA, Storbritannia og Frankrikes angrep på Syria i strid med folkeretten?

14. april sendte USA, Storbritannia og Frankrike raketter inn i Syria. I Norge går nå debatten om hvorvidt rakettangrepet var et brudd på folkeretten. Her kommer noen oppklaringer.

Se mer
Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Alle verdens land, bortsett fra USA, har ratifisert FNs barnekonvensjon.

Norge høres i FNs menneskerettighetskomité

14. og 15. mars skal Norge møte FNs menneskerettighetskomité i Genève. Komiteen har bedt Norge svare på 27 spørsmål om hvordan sivile og politiske menneskerettigheter blir overholdt i landet.

Se mer

55 prosent av verdens befolkning dekkes ikke av noen former for sosial sikkerhet, ifølge ny ILO-rapport

En ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser viktigheten av å satse på sosial sikkerhet for å nå FNs bærekraftsmål.

Se mer

Dette gjør ILO og andre FN-organisasjoner med den humanitære krisen i Jemen

FN har erklært Jemen som den største humanitære krisen i verden i dag. Nær 17 millioner mennesker sulter. Her er en oversikt over FNs pågående arbeid i Jemen.

Se mer

40 millioner offer for slaveri – 152 millioner i barnearbeid

To nye ILO-rapporter viser omfanget av moderne slaveri og barnearbeid.

Se mer

FN reagerer på volden mot Rohingya-folket

Myndighetene i Myanmars brutale behandling av Rohingya-folket har fått verden til å reagere. Her er en oversikt over kritikken fra FN.

Se mer

Ungdom må inkluderes i fredsarbeid, ifølge LNU

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) lanserte 4. april en rapport om ungdom, fred og sikkerhet. Unge må tas med i fredsarbeidet, mener organisasjonen.

Se mer