Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år.

Boklisten til mål 1, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Buffy By har undertittelen "En selvbiografi". Hva tror du forfatteren mener med det? Kan undertittelen bety flere ting?
 • Hva tror du Buffy synes er urettferdig?
 • Hvorfor tror du José og mammaen hans må gå så langt midt på natta i Oi-oi?
 • Se på illustrasjonene i starten og slutten av boka Oi-oi. Hva er forskjellig? Hva tror du José føler i løpet av reisa?
 • Hvorfor tror du Faten i Du, jente! til slutt tenker at hun har større frihet en Dalia, selv om Dalia kommer fra en rik familie, og Faten er fattig?
 • Hvorfor tror du Faten i Du, jente! er så glad i havet?
 • Hva tror du de voksne i byen tenkte da de fant den lille jenta i Piken med svovelstikkene dagen etter nyttårsaften?
 • Hvorfor tror du Ina lyver om hva hun skal gjøre i sommerferien i Syden?
 • Tror du Bart i Sangen om en brukket nese er så positiv som han gir uttrykk for?
 • Hva tror du han syns er vanskelig?
 • Hvorfor tror du fortellingen om Elizabeth Fedde har fått tittelen En engel i Brooklyn?
 • Hvordan tror det det føltes å reise fra hjemlandet sitt og til USA, slik mange nordmenn i En engel i Brooklyn måtte gjøre?

Spørsmål til mål 1 om fattigdom

 • Hva tror du tittelen på boka di betyr?
 • Hva forteller boka du har lest om det å være fattig?
 • Hva tenker du er grunnen til at noen er fattige og noen er rike?
 • Hvordan tror du det er å være fattig i Norge i dag?
 • Hvordan tror du det er å være rik i Norge i dag?
 • Hvilke forskjeller tror du det er på å være fattig i Norge og i andre land?

Aktiviteter

Her har vi presentert noen oppgaver og aktiviteter som du kan bruke i lesesirkelen for mål nummer 1 om å utrydde fattigdom.

Ordbingo

Her finner du en pdf med ord som er valgt ut for bøkene om mål nummer 1. Skriv ut ordene i ordbingoen, og klipp ut kortene og del dem ut til barna, som godt kan sitte i en sirkel for denne aktiviteten. La barna lese opp ordet som står på kortet de har fått. Noen ord må du kanskje forklare for at alle deltakerne skal forstå betydningen av kortet de har fått.

Synes barna at ordet de har fått utdelt passer til boka de har lest? Hvorfor/hvorfor ikke? Har noen andre barn i gruppa lest ei bok som det oppleste kortet passer til? Mange ord vil passe til mange bøker, slik at flere barn gjenkjenner boka si i ett og samme kort. Noen barn synes kanskje ikke kortet de har fått passer med boka de har lest. Da kan spillkortet gå på rundgang, slik at andre barn som synes ordet er aktuelt for sin bok, kan få holde spillkortet i hånda.

Tips: Ordbingoen kan tilpasses ulike alderstrinn, ved at kortene med avanserte ord tas ut av bunken. Aktiviteten kan tilpasses mindre grupper eller individuelt arbeid, ved at barna setter ring rundt de kortene de synes passer til sin bok. Ordbingoen kan brukes som inngang til en litterær samtale om boka barna har lest, for å knytte litteraturen opp mot bærekraftsmålet. (Se informasjon om litterære samtaler)

Diktoppgave

La barna velge ut fem av ordene fra ordbingoen, gjerne ordene de syntes passet til sin bok. La barna skrive sine egne dikt hvor de forsøker å ta i bruk alle de utvalgte ordene.

Sammenligning – Hvor mye er iPaden din verdt i forskjellige deler av verden?

Apple-produkter, som en iPad eller en MacBook, koster omtrent det samme verden over. De nyeste modellene selges for nesten samme pris i Norge, Italia og Filippinene (https://themacindex.com/), hvor den norske prisen tilsvarer medianprisen (9790,- for en iPad, 12.790,- for en MacBook). La barna sammenligne prisen på produktet ut ifra hva mennesker tjener i de tre landene.

Hva er den gjennomsnittlige inntekten i henholdsvis Norge, Italia og Filippinene? Hva ligger den gjennomsnittlige månedslønnen på? Hvor stor prosent av lønnen koster et Apple-produkt i hvert land? Hvor mange iPader har en nordmann råd til i måneden? Hvor mange måneder må en Filippiner spare for å kjøpe én iPad? Resultatet kan gjerne fremstilles i kakediagrammer.

Hvis barna har lest boka Oi-oi! av Bjørn Sortland og Hilde Kramer, kjenner de til José som bor i favelaen i Brasil. Hvor mange måneder må José spare for å kjøpe ett Apple-produkt, hvis han får en gjennomsnittlig brasiliansk lønn? Mens resten av verden har nokså like priser, ligger nemlig Brasils pris på Apple-utstyr langt over gjennomsnittet på verdensbasis. Her koster en iPad 18.216 NOK, og en MacBook 21.662 NOK.

Tips: Begynn med å la barna finne landene på kartet. La barna ta utgangspunkt i det produktet de er vant med fra før av, for eksempel en iPad, om de bruker dette i undervisning eller i hjemmet. Levekostnader henger sammen med et lands rikdom, men siden denne oppgaven tar utgangspunkt i en relativt konstant produktpris på tvers av landegrenser, er det mulig å forenkle ved å sammenligne inntekter på tvers av land. For enkelthetens skyld, ser vi også bort fra skatt, moms og ulikheter i velferdstjenester mellom landene. Bruk for eksempel CNNs globale inntekstkalkulator (https://money.cnn.com/interactive/news/economy/davos/global-wage-calculator/index.html) for å finne den gjennomsnittlige årsinntekten i de ulike landene. La barna bruke valutakalkulator for å oversette summene til norske kroner.

Ifølge CNNs kalkulator, ligger gjennomsnittlig årsinntekt på 520.800 NOK i Norge, 307.031 NOK i Italia, 25.839 NOK i Filippinene og 54.217 NOK i Brasil.

NB. CNNs inntektskalkulator tar utgangspunkt i gjennomsnittlig lønn, og ikke medianlønn, noe som gir en mangelfull representasjon i land med store forskjeller mellom innbygger.

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, kunst og håndverk, matematikk

Tid: 4 timer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 1

Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.

Kjerneelementer

Norsk Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språket som system og mulighet, Språklig mangfold

Samfunnsfag Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Matematikk Utforsking og problemløsning, Modellering og anvendelse, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon, Matematiske kunnskapsområder

Kunst og håndverk Visuell kommunikasjon, Kulturforståelse

KRLE Kjennskap til religioner og livssyn, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Engelsk Kommunikasjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787