Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6–8 år, gul antyder at boka passer for 8–10 år, og rød antyder at boka passer for 10–12 år.

Her finner du boklisten til mål 5, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Se på illustrasjonene av suffragettene som demonstrerer og blir arrestert i Emmeline Pankhurst. Hva tror du suffragettene tenker om at de blir satt i fengsel?
 • Hva tror du forfatterne mener med tittelen Nattafortellinger for rebelske jenter?
 • Trenger vi bøker som Nattafortellinger for rebelske jenter?
 • Er historiene om kvinnefrigjøring i Kvinner i kamp relevant for mennesker i dag?
 • Hva tror du mammaen til Edward mener med ordet «heksejakt» i Hekseskogen?
 • Hvorfor tror du mennesker før i tida trodde at kvinner var hekser, som i fortellingen om Karen og Ingeborg i Hekseskogen? Tror du slike ideer fortsatt finnes i dag?
 • Hva skjer på t-banen i Julian er en havfrue?
 • Hva kan det bety når Julian i Julian er en havfrue vil være en havfrue?
 • Se på illustrasjonene av pappaen, der Tore og Bo står i lekebutikken. Hva kan stripene fra øynene til Bo og Tore bety? Hva tror du pappaen til Nils føler?
 • Se på illustrasjonene på neste side i Barbie-Nils og pistolproblemet. Hva er forskjellen på det Nils føler inni seg, og det han gjør?
 • Hvorfor var det viktig for Malala og familien hennes at hun skulle gå på skole?
 • Hvorfor tror du det var viktig for Malala å skrive boka Jeg er Malala?
 • Malala ble skutt av Taliban, som er en islamsk fundamentalistisk terrorgruppe. Hva tror du Malala tenkte om at de brukte hennes egen religion til å forsvare vold?
 • Hvorfor tror du Faten i Du, jente! til slutt tenker at hun har større frihet enn Dalia, selv om Dalia kommer fra en rik familie og har fått gå på skole, og Faten måtte jobbe som hushjelp?
 • Hvorfor tror du Faten i Du, jente! er så glad i havet?

Spørsmål til mål 5 om likestillinger

 • Er det noe som jenter kan, som gutter ikke kan?
 • Er det noe gutter kan, som jenter ikke kan?
 • Er gutter og jenter forskjellige? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Finnes det grenser for hva en jente kan gjøre, eller hva en gutt kan gjøre?
 • Jenter leser ofte mer og raskere enn gutter. Hvorfor er jentene flinkere til å lese enn guttene?
 • Hva tror du er grunnen til at kvinner ikke fikk stemmerett samtidig som menn?
 • Hvorfor var p-piller så viktig for kvinnekampen?
 • Er kjønnet ditt viktig for hvem du er?
 • Er kvinner og menn er likestilte over hele verden i dag?
 • Hva er urettferdig i dag?

Aktiviteter

Her har vi presentert noen oppgaver og aktiviteter som du kan bruke i lesesirkelen for mål nummer 5 om likestilling mellom kjønnene

Skriveoppgaver

Rettferdighet

Når barna har lest boka si, kan de skrive ned fire setninger som begynner med: «Det er urettferdig at ...». Hva er det de synes er urettferdig? Har de skrevet like eller forskjellige tanker? Har de lest de samme bøkene, eller er det noe som går igjen på tvers av boklistene?

Eventyr med en vri

I eventyrene er det alltid Espen som vinner halve kongeriket og prinsessen. Kan barna ta utgangspunkt i et kjent eventyr, men skrive det om? Hva om han bare vant halve prinsessen og hele kongeriket. Eller kan man vinne en prinsesse, egentlig? Og hvorfor heter helten alltid Espen og er gutt? Kanskje prinsessen bare var sur og bortskjemt? Kanskje Espen og Eva sammen reddet kongeriket? Hva ville for eksempel skjedd i eventyr som heter «Gutten som ingen kunne målbinde» eller «Prinsen på erten»?

Lag din egen tegneserie

La barna forestille seg at historien om kvinners frigjøring var omvendt, slik at menn var det undertrykte kjønnet, og kvinner hadde makta opp gjennom historien. Hvordan tror de ting hadde sett ut da? La barna velge seg et av scenarioene nedenfor, og vise hva de tror hadde skjedd videre i form av en tegneseriestripe. De kan skrive, tegne, male eller klippe og lime. Les gjerne scenarioene høyt før de begynner:

 1. Hva hadde skjedd om det var menn som måtte kjempe seg til stemmerett og rettigheter på lik linje som kvinner, og ikke motsatt?
 2. Under heksejaktene på 1600-tallet ble kvinner brent på bålet fordi folk anklaget dem for å være hekser. Egentlig var de bare vanlige kvinner, som stakk seg ut fordi de for eksempel visste hvordan man kan bruke planter som medisin. Hva tror du hadde skjedd om det var kvinner som hadde makt til å anklage menn for å være trollmenn, og ikke motsatt?
 3. Hva hadde skjedd om du ikke fikk lov til å gå på skole, bare fordi du har det kjønnet du har (uavhengig av barnets kjønn)?

Sjekk din kommune

La barna undersøke kjønnsrepresentasjon der de bor, ved å finne ut hvor mange kvinner og menn som sitter i kommunestyret i den aktuelle hjemkommunen. Forklar hva kommunestyret gjør, hvordan de velges inn, hvem som har stemmerett, og at representantene blir valgt inn for fire år av gangen.

Hvor mange menn og kvinner er representert? Hvor stor prosentandel av representantene er kvinner? La barna fremstille resultatet i et diagram.

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, matematikk, kunst og håndverk, KRLE
Tid: 3 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 5

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kjerneelementer

Norsk Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språket som system og mulighet

Samfunnsfag Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Identitetsutvikling og fellesskap

Matematikk Matematiske kunnskapsområder

Kunst og håndverk Visuell kommunikasjon

KRLE Kjennskap til religioner og livssyn, Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787