Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten til mål 17, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • I Verden sa ja slutter boka med at verden sier ja, sånn som tittelen antyder. Hvem tror du det er som sier ja? Hvorfor? Hva fører det til?
 • Hvorfor tror du Henrik i En himmel full av skyer vil redde verden før han dør?
 • Hvorfor tror du boka har fått tittelen En himmel full av skyer?
 • Hvordan synes du Nagel i Nagel blir behandlet? Hvorfor er det slik?
 • Hva synes du om at soldaten brøt ordrene til admiralen og lot folk gå over til den andre sida, i Her kommer ingen forbi?
 • Hvorfor tror du Ben sin bestefar angrer på at han ikke gjorde som Rosa, i Rosas buss?
 • Hva var det som endra lovene som diskriminerte svarte borgere på bussene i USA? Tror du Rosa Parks kunne gjort det alene?

Spørsmål til bærekraftsmål 17

 • Hva er et samarbeid, egentlig?
 • Hvorfor bør man samarbeide?
 • Hva kan man samarbeide om?
 • Hvordan kan to som er veldig forskjellige og uenige, finne en måte å samarbeide på?
 • Hva burde Norge samarbeide med andre land om, for å nå målene om bærekraftig utvikling?
 • Hva kan vi samarbeide om på skolen, eller hjemme, for å få en mer bærekraftig hverdag?

Aktiviteter

Samarbeid om å dikte videre på fortellinga

La barna få dikte videre på historia, slik de ser for seg at den kan fortsette etter bokas slutt. Barna skal samarbeide, og må enten ha lest ei bok fra boklista i fellesskap, eller ved at de barna som har lest samme bok går sammen i mindre grupper, på eksempelvis fem barn. I stedet for å dikte fortellinga videre sammen, skal de imidlertid fortelle hver sin del av fortellinga, og bygge videre på hverandres dikting. Barna får hvert sitt tall, og nummer 1 begynner med å dikte videre på fortellinga (der boka slutta), før hen overlater sin dikting til barn nummer 2, og så videre. Terskelen for å dikte videre er lavere om barna får dikte spontant og muntlig i gruppa si, slik at fantasien får jobbe uten at de behøver å tenke på å skrive korrekt.

Tips: en voksen, eller ett av barna i gruppa, kan gjerne skrive ned fortellinga barna dikter fram underveis, slik at de kan få framføre sin historie for de andre gruppene til slutt.

Skriveoppgave

La barna skrive ei kort fortelling om en person som står opp om morgenen og er helt aleine hjemme. Tenk at personen syns alt er trist og fælt. Bare det å pusse tenner, eller smøre seg matpakke er tungt og dumt.

Skriv en ny versjon av den samme fortellinga, der personen ikke er aleine, men får hjelp til å gjøre det hun synes er vanskelig eller leit. Hvordan føler hun seg nå?

Ordsky

La barna sette en strek under det de synes er viktige ord i boka si under lesingen. Ordene bruker dere til å lage en felles ordsky for bøkene de har lest, for å visualisere hvilke ord som går igjen i deres lesning (enten om barna har lest den samme boka, eller forskjellige bøker fra boklista). Ordskyen kan enten lages digitalt eller på tavla.

Tips: Den ferdige ordskyen er et godt utgangspunkt for en litteratursamtale om boka barna har lest. Hvorfor tror de visse ord går igjen, og hvordan tolker de bokas tematikk ut ifra disse ordene?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE

Tid: 2 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 17

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språket som system og mulighet

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Jorda og livet på jorda

KRLE: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787