Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten til mål 16, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Hvorfor tror du Papa Gøye tuller og tøyser så mye under reisa i Papelina?
 • Hvor tror du Papelina og de andre fuglene har kommet, når de er i Papegøyepalasset i slutten av Papelina?
 • Hva synes du om at soldaten brøt ordrene til admiralen og lot folk gå over til den andre sida, i Her kommer ingen forbi?
 • Se på illustrasjonene i Hvorfor er jeg her? Hva får du vite om stedene hovedpersonene reiser til, og menneskene som bor der, ut fra bildene? Hvordan tror du menneskene der har det? (Denne boka er enklest å få tak i via biblioteket.)
 • Hvilke kjennetegn fra eventyr finner du i boka Sølvmånen?
 • Hvorfor tror du ikke de andre barna hos Hvithode prøvde å samarbeide i Ishavspirater?
 • Hvordan tror du det føltes for Siri i Ishavspirater at hun måtte dra ut for å redde Miki, og ikke pappaen sin? Hvordan tror du det føltes for pappaen?
 • Hvorfor tror du Ilias og Amira rømte fra mottaket i Polarnatt? Tror du det er flere grunner til at folk vil reise fra mottak når de har flykta?
 • Hva tror du skiftene i fargepalett betyr i Zenobia?
 • Hvem tror du Amina snakker til, når hun hvisker «Finn meg!» i slutten av Zenobia?
 • Hvorfor tror du Noah er så opptatt av at Ville Kanin er redd, i Når kaniner blir redde?
 • Hva tror du er bakgrunnen for tittelen på boka Øverst på nazistenes liste?

Spørsmål til bærekraftsmål 16

 • Hvorfor kan det bli mer krig og konflikt av klimaendringer?
 • Er det forskjell på å flytte fra hjemmet sitt og å flykte? Hvorfor?
 • Er det urettferdig at noen bruker mer enn andre?
 • Hvorfor tror du vi har organisasjoner som FN, når alle land kan bestemme over seg selv?
 • Hvem synes du skal få bestemme over framtida vår?
 • Hvorfor er det viktig at land samarbeider med hverandre?

Aktiviteter

Tolk hovedpersonen din i farger

La barna tolke hovedpersonen, eller flere av personene, i boka de har lest gjennom en fargekollasj. Hvilke farger representerer ulike sinnsstemninger og følelser? Hvordan føler personen seg, hvordan oppfører hen seg og blir behandlet av andre? Skriv eller presenter kollasjen de har laget for de andre barna i gruppa: hva betyr fargene de har valgt, når i boka føler personen seg slik og hvorfor?

Hva om barna fikk bestemme?

I mange av bøkene på boklista, er det barna som er handlekraftige, og ikke de voksne. Men hvordan hadde fortellingen sett ut hvis det var barna som fikk bestemme, og de voksne hørte på hva barna hadde å si? La barna ta utgangspunkt i en episode eller hendelse i boka de merka seg ved, som de synes er urettferdig. Hvordan hadde hendelsen utspilt seg hvis rollene var snudd, og de voksne hørte på barna?

La barna gå sammen i mindre grupper, og jobbe med å lage en ny versjon av fortellinga si, der de voksne hører på barna med én gang. Hvis de har tid, kan fortellingen dramatiseres og framføres for resten av gruppa.

Skriveoppgaver

Hva synes du er urettferdig?

Etter at de har lest boka si, kan barna skrive fire setninger som begynner med: «Det er urettferdig at ...» . La barna lese setningene sine høyt for hverandre. Har de funnet like eller forskjellige ting de synes er urettferdig? Hva er felles?

Tegneserie: En hendelse, to versjoner

La barna ta utgangspunkt i en episode, hendelse eller lov som de synes er urettferdig i boka de nettopp leste. La de lage to korte tegneseriestriper, der de forteller en rettferdig og en urettferdig versjon av den samme fortellingen, episoden eller hendelsen. Be barna bruke tekst og bilde for å vise hvordan de tror personene i tegneserien føler seg i de to fortellingene. Hvordan er det å bli behandla urettferdig og hvordan er det å bli behandla rettferdig?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk, KRLE

Tid: 4 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 16

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Kunst og håndverk: Visuell kommunikasjon

KRLE: Kjennskap til religioner og livssyn, Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787