Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her er boklisten for mål 9, med omtale

Spørsmål til boklista

 • I Hallo jorda! kan du følge livene til folk over hele jordkloden. Hvorfor tror du forfatteren har tatt med folk fra så mange forskjellige steder på jorda?
 • Finner du noe menneskene i Hallo jorda! har til felles?
 • Hvilken vei i To veier tror du er best? Hvorfor det?
 • Hvordan får illustrasjonene i Flommen fram at veiene og broene og demningene, alt det som menneskene har bygd opp for å kunne bo der, raser sammen? Hva skjer når det forsvinner?
 • Hva slags stemning får du av å se på illustrasjonene i Flommen? Hvorfor tror du kunstneren har valgt de fargene han bruker i boka?
 • De to kaninene i Tunellen graver fordi de tror gresset er grønnere på den andre siden av veien. Hva kan det bety, tror du?
 • Kommer du på noen jobber som blir sett på som ekle i dag, sånn som i Nattmannen?
 • Tror du nattmannen eller andre folk kan ha fått bedre helse, etter at vi bygde kloakk som erstatta jobben du leste om i Nattmannen?
 • Hvordan tror du det var for robotene i Det siste mennesket å være programmert til å bare gjøre arbeidsoppgavene sine?
 • Hvorfor ble det viktig for robotene å ha mer fri fra jobb, etter at de ble kjent med Emma og de andre menneskene i Det siste mennesket?
 • Finner du noen eksempler på at hovedpersonen føler og tenker som en robot, og ikke som et menneske, i boka Det siste mennesket?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Det siste mennesket har valgt å ha roboten XR som hovedperson, og ikke for eksempel Emma? Hva tror du hadde vært annerledes i historien hvis det var Emma som fortalte historien? Hadde du tenkt annerledes om XR da?
 • Hvorfor er det viktigere for noen folk at vi finner opp nye ting, slik bestefar og hjelperne hans har gjort i Oliver?
 • Tror du Ulla alltid snakker sant i Ulla og Bendik? Hvis ikke, hvorfor tror du hun lyver?

Spørsmål til bærekraftsmål 9

 • I Norge bygger vi mange hus av tre. Vi har også mange ferger, og vi har veier overalt selv der det ikke bor så mange mennesker. Hvorfor det, tror du? Er det annerledes i andre land?
 • Kan ny teknologi være dumt, eller er nye oppfinnelser alltid bra?
 • Hva slags naturressurser er det der hvor du bor? Hvordan blir de utnyttet?
 • Hva forteller boka du har lest om framkomstmidler? Hvilke framkomstmidler bruker du i hverdagen?
 • Hvorfor er do og sanitæranlegg en viktig del av infrastruktur i alle byer?
 • Tenk deg at du blir oppfinner når du blir stor. Hva vil du forsøke å finne opp? Hva tenker du at samfunnet der du bor trenger aller mest at blir funnet opp, noe som ikke finnes i dag?

Aktiviteter

Finn opp din egen oppfinnelse!

Hvis barna kunne funnet opp sin helt egen oppfinnelse, hva ville de laget? Er det kanskje en maskin for å våkne om morgenen, eller et system som gjør at de aldri trenger å stoppe for biler på vei til skolen? Eller noe som stanser all forurensing av lufta og jorda? La barna fantasere fram sin egen drømme-oppfinnelse, som de beskriver og forklarer. Hva gjør den? Hvordan fungerer den, og hva heter den? De kan tegne oppfinnelsen, beskrive den i en tekst, snekre, sy eller lage en modell i leire, plastelina eller kanskje i ting de finner i hagen eller hjemme?

Lag din egen by!

La barna tegne og beskrive sin egen by, akkurat slik den skulle sett ut hvis de fikk bestemme. Hva savner de i sin by? Hva ville de beholdt? Hva hadde de bygget byen av, og hvor skulle den vært?

For at mange mennesker skal kunne bo sammen i en by, er det noen helt grunnleggende strukturer som må være på plass, sånn som systemer for vann, kloakk, internett, strøm og veier. Hvordan ville de løst infrastrukturen i sin egen by?

Skriveoppgave

Innovasjon: Kulturuke-dikt
La barna klippe opp ordet innovasjon i bokstaver. Be dem lage egne ord (også tulleord) med bokstavene, som de skriver ned under hverandre på et ark (jf. «KULTURUKE» av Jan Erik Vold). Les opp diktene for hverandre.

Eksperiment: Hvor mye bæsj?

Et voksent menneske som veier 80 kilo bæsjer ca. ett badekar i løpet av et år (150 liter). La barna regne ut hvor mye avfall som må håndteres rundt dem i løpet av ett år. Hvor mange liter bæsj produseres hjemme hos deg hvert år? Hvor mange liter bæsj må håndteres på skolen din hvert år? Hva med i hjemkommunen din?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, kunst og håndverk

Tid: 4 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 9

Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språket som system og mulighet

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Bærekraftige samfunn

Naturfag: Teknologi, Jorda og livet på jorda

Kunst og håndverk: Kunst- og designprosesser

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787