Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år.

Boklisten til mål 2, med omtale av bøkene

Spørsmål til bøkene

 • Se på illustrasjonene av Anda i Sulten. Hva tror du anda føler når hun blir spurt om å dele? Hva med de andre dyrene i skogen?
 • Hvorfor tror du det er mange av mauren, men bare én av anda i Sulten?
 • Hvor mange torsker finner du tegna i Supetorsken? Hvorfor tror du det er så mange?
 • Supertorsken handler om torsk som Norge eksporterer til andre land. Vet du av noen matvarer som vi importerer fra andre land?
 • Er Piken med svovelstikkene annerledes enn andre eventyr du kjenner til? Hvorfor det, tror du?
 • I Verdens beste mat finner du mange oppskrifter fra Storbritannia. Hvorfor tror du det er så vanlig med mange matretter fra mange forskjellige land der?
 • Hvorfor tror du fortellingen om Elizabeth Fedde har fått tittelen En engel i Brooklyn? Hvordan tror det det føltes å reise fra hjemlandet sitt og til USA, slik mange nordmenn i En engel i Brooklyn måtte gjøre?

Spørsmål til mål 2 om sult

 • Tror dere noen sulter i dag? Hvorfor er det slik?
 • Hvordan kan vi fordele mat mer rettferdig?
 • Hvordan har klimaet der du bor noe å si for maten du spiser?
 • Hvordan har endringer i klima noe å si for mat?
 • Antall mennesker på kloden øker. Tror dere det har innvirkning på matressurser?
 • Tror dere at menneskers tilgang på mat kan være årsak til konflikter og krig?

Aktiviteter

Her har vi presentert noen oppgaver og aktiviteter som du kan bruke i lesesirkelen for mål nummer 2 om å utrydde sult.

Ordsky

La barna sette en strek under det de synes er viktige ord i boka si under lesingen. Ordene bruker dere til å lage en felles ordsky for bøkene de har lest, for å visualisere hvilke ord som går igjen i deres lesning (enten om barna har lest den samme boka, eller forskjellige bøker fra boklista). Ordskyen kan enten lages digitalt eller på tavla.

Tips: Den ferdige ordskyen er et godt utgangspunkt for en litteratursamtale om boka barna har lest. Hvorfor tror de visse ord går igjen, og hvordan tolker de bokas tematikk ut ifra disse ordene? (Se informasjon om litterære samtaler)

Finn uttrykk for sult i «Sulten»

I bøkene du finner i boklista, møter vi personer som har lite eller mye mat – som anda i Sulten, og de sultne maurene i samme bok. La barna lese boka på nytt, men denne gangen på leiting etter uttrykk for personene i teksten sitt forhold til mat. Det kan komme til uttrykk både gjennom den verbale og den visuelle teksten. Hva slags tegn finner de på sult? Hvordan uttrykkes de ulike personenes forskjellige forhold til mat i boka, for eksempel anda og maurene? Hva slags forhold er det mellom anda som har mat, og de andre personene i boka?

Tips: Denne oppgaven kan også gjøres med andre bøker fra boklista.

Matproduksjon der du bor

Hva slags matproduksjon finnes i kommunen der du bor? Dyrkes det frukt og grønnsaker, eller produseres fisk og kjøtt, eller korn- og meieri-produkter lokalt? La barna gå sammen i grupper, og prøve å finne ut hva slags matproduksjon som finnes i deres nærområder. Hvorfor blir akkurat denne maten dyrka der de bor? Hvordan henger matproduksjon sammen med lokale naturressurser?

La barna finne en oppskrift som bruker ingredienser som produseres i deres hjemkommune. Hvis dere har et skolekjøkken tilgjengelig, kan barna få i oppgave å lage matretten de har funnet fram til, med ingredienser som gjerne kan være handla inn på lokale gårdsutsalg, om det er tilgjengelig.

Hva slags mat produseres ikke der dere bor? La barna velge seg én matvare de selv er glad i, og spore opp hvor denne varen dyrkes eller produseres. Hvorfor lages den ikke i din kommune? Får du kjøpt varen i din lokale matbutikk? Hva er det nærmeste stedet hvor matvaren produseres?

Tips: De ulike deloppgavene kan justeres etter hvilke ressurser, og hvor lang tid, dere har tilgjengelig. Det er for eksempel mulig å spore opp mat lokalt, eller varer som ikke dyrkes lokalt, uten å tilberede en matrett etterpå.

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse
Tid: 2 skoletimer (utenom lesetid) Oppgave om matproduksjon der du bor kan ta 2-6 skoletimer

Fra læreplanen om mål 2

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.

Kjerneelementer

Norsk Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet, Språklig mangfold

Samfunnsfag Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Jorda og livet på jorda, Kropp og helse

Kroppsøving : Bevegelse og kroppslig læring, Uteaktiviteter og naturferdsel

Kunst og håndverk Visuell kommunikasjon, Kulturforståelse

Mat og helse Helsefremmende kosthold, Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk, Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787