Anne Grethe L. Bientie – Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (sør-samisk):
Anne Grethe L. Bientie - En skikkelig flink liten reingjeter – (bokmål):

Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om Leselisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten til mål 15, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Hvem tenker du er hovedpersonen i Dovendyret og sommerfuglen? Hvorfor?
 • I Verden sa ja slutter boka med at verden sier ja, sånn som tittelen antyder. Hvem tror du det er som sier ja? Hvorfor? Hva fører det til?
 • Hvorfor tror du diktene i Eg er eg er eg er følger årstidene, fra vår til vinter?
 • Hvorfor tror du forfatteren ville skrive boka Dyrene som forsvant? Synes du den er viktig? Hvorfor?
 • Hvorfor tror du forfatteren ville gjøre boka og forskinga til Charles Darwin lettere å forstå, i Charles Darwins Om artenes opprinnelse?
 • Hvorfor tror du Den store boka om bier er så stor?
 • Hvorfor tror du Jakob lot være å fortelle pappaen sin at han hadde vært redd da han var alene på fjellet i En skikkelig flink liten reingjeter?
 • Se på tegningene av insekt i Insektenes hemmeligheter. Hvordan synes du illustratøren får de til å se ut? Er de skumle, ekle, søte? Store eller små? Hvorfor, tror du?
 • Hvorfor tror du lemen kalles fjellets hjerte, som i boka Lemen – fjellets hjerte?
 • Hvorfor tror du naturen er så viktig i diktene i Amulettspeilet?

Spørsmål til bærekraftsmål 15

 • Hvilke liv tror du vi snakker om når vi sier at det er viktig å ta vare på livet på land?
 • Hvordan kan regnskogen henge sammen med menneskenes helse?
 • Hvorfor er det viktig å ta vare på skogen?
 • Hvor tror du det er best for dyr å leve?
 • Hvor tror du det er best for dyr som er utrydningstruet å leve?
 • Hva tror du det å spre «fremmede arter» kan bety? Hvem kan spre fremmede arter?
 • Hvorfor tror du noen utrydningstruede dyr er så populære å skyte og selge?

Aktiviteter

Søte, ekle og utrydningstruede dyr?

La barna lage en liste over dyr, fugler og insekter de syns er ekle eller skumle. La de lage en tilsvarende liste over dyr de synes er søte og koselige. La hver liste inneholde minst 5 dyr. Når de har skrevet ferdig begge listene, skal de undersøke hvilke av dyrene som er utrydningstruet. Hva fant de ut? La barna sammenligne sine lister og svar. Ser de en sammenheng mellom utrydningstruede dyr, og hvilken av de to listene de tilhører?

Tegn et kart over drømmebyen din!

La barna tegne et kart over byen eller stedet de bor i, slik det hadde sett ut om de fikk bestemme. Hva består byen av, og hvordan bor folk der? Hva slags natur finnes i drømmebyen din? Er det kanskje vill natur som skog, elv eller hav der? Eller er det kanskje parker, blomsterbed og grønnsakshager på taket i stedet? Hva slags dyr, fugler og insekter lever i byen, og hvor bor de? Hvor i byen bor akkurat du? La barna tegne et kart over byen, der de plasserer både dyrene og seg selv der de hører hjemme.

Skriveoppgave

Hvis dyr kunne skrive brev

La barna ta utgangspunkt i ett av dyrene de har lest om i boka si, og skriv et brev til menneskene (for eksempel til barnet selv, familien, klassen eller landet hennes). Det kan være et landdyr, fugl eller fisk. Barna kan ta utgangspunkt i boka de har lest, men la dyret fortelle sitt syn på fortellinga. Hva tenker dyret om menneskene, og måten vi behandler naturen der det bor på? Har dyret oppfatta handlinga i boka annerledes enn oss? Hva vil det fortelle, og hva lurer det på?

Ordbingo

Lesesirkellederen skriver ut ordene i ordbingoen, som er delt inn slik at hvert ord utgjør ett «spillkort». Klipp ut kortene og del dem ut til barna, som godt kan sitte i en sirkel for denne aktiviteten. La barna lese opp ordet som står på kortet de har fått. Noen ord må du kanskje forklare for at alle deltakerne skal forstå betydningen av kortet de har fått.

Synes barna at ordet de har fått utdelt passer til boka de har lest? Hvorfor/hvorfor ikke? Har noen andre barn i gruppa lest ei bok som det oppleste kortet passer til? Mange ord vil passe til mange bøker, slik at flere barn gjenkjenner boka si i ett og samme kort. Noen barn synes kanskje ikke kortet de har fått passer med boka de har lest. Da kan spillkortet gå på rundgang, slik at andre barn som synes ordet er aktuelt for sin bok, kan få holde spillkortet i hånda.

Tips: Ordbingoen kan tilpasses ulike alderstrinn, ved at kortene med avanserte ord tas ut av bunken. Aktiviteten kan tilpasses mindre grupper eller individuelt arbeid, ved at barna setter ring rundt de kortene de synes passer til sin bok. Ordbingoen kan brukes som inngang til en litterær samtale om boka barna har lest, for å knytte litteraturen opp mot bærekraftsmålet.

Ordbingo – spillkort med ord – mål 15 (pdf)

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, KRLE

Tid: 4 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 15

Tverrfaglige temaer

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Jorda og livet på jorda

Kunst og håndverk: Håndverksferdigheter, Kunst- og designprosesser, Visuell kommunikasjon

KRLE : Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787