Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten for mål 12, med omtale

Spørsmål til boklista

 • Hvorfor tror du Spinnvill i Stormen har fått navnet sitt?
 • I Verden sa ja slutter boka med at verden sier ja, sånn som tittelen antyder. Hvem tror du det er som sier ja? Hvorfor? Hva fører det til?
 • Hvem sitt blikk er det du ser gjennom i Søppelplasten i havet? Mennesket eller havhesten? Hva gjør det med deg når du leser, synes du?
 • Hvorfor tror du ikke de andre barna hos Hvithode prøvde å samarbeide i Ishavspirater?
 • Hvordan tror du det føltes for Siri i Ishavspirater at hun måtte dra ut for å redde Miki, og ikke pappaen sin? Hvordan tror du det føltes for pappaen?
 • I Det gavmilde treet møter du et tre som gir hele seg selv til gutten. Hvordan tror du det føles for treet?
 • Kommer du på noen situasjoner der vi oppfører oss litt som gutten i Det gavmilde treet?
 • Hvorfor tror du det var så vanskelig for Kurt å være snill etter at han hadde fått mange penger i Kurt blir grusom?
 • Hvorfor tror du det var viktig å bli statsminister for Kurt i Kurt blir grusom? Er penger og makt forskjellige ting?
 • Hvorfor tror du Bud i Kurt blir grusom også ble grusom, som pappaen sin?

Spørsmål til bærekraftsmål 12

 • Er det noe i boka du har lest du syntes var urettferdig?
 • Hvem er det klimaendringene går utover? Oss mennesker, eller jorda? Klarer jorda seg uten oss?
 • Hvem bør få bestemme over jorda og framtida vår?
 • Har det vi gjør hjemme konsekvenser for mennesker andre steder på jorda? Tror du land som forurenser lite, har lyst til å samarbeide og hjelpe land som forurenser mye?
 • Hvordan er det hvis ting du er glad i, blir ødelagt av andre?
 • Hva betyr det å være egoistisk?

Aktiviteter

Før du leser: Hvorfor blir Kurt grusom?

La barna høre tittelen Kurt blir grusom, før de leser boka eller ser filmen. De skal ikke få kjennskap til hva boka handler om, men de skal ha blitt gjort kjent med bærekraftsmålet og hva det handler om. La barna dikte sin egen fortelling om Kurt ut ifra bærekraftsmålet. Hvem er Kurt, og hva skjer med ham? Hvorfor blir han grusom? Var han snill før? Blir han snill igjen? La barna dikte en fortelling om Kurt og hvordan han blir grusom. De kan også tegne sin egen versjon av hvordan Kurt ser ut.

Tips: Denne oppgaven kan også gjøres med andre bøker i boklista.

Skriveoppgaver

Hvor mye har du?

La barna skrive en liten liste over saker og ting de er glade og takknemlige for å ha. Be de om å også skrive litt om hvorfor de er glad for nettopp dette.

Hvis de skulle ta bort en av tingene de har skrevet på lista, hva ville de tatt bort? Hva ville det kostet dem mest å ta bort? La barna diskutere sine svar i fellesskap.

Hva synes du er urettferdig?

Etter at barna har lest boka si, kan de skrive fire setninger som begynner med: «Det er urettferdig at ...». La barna lese setningene sine høyt for hverandre. Har de funnet like eller forskjellige ting de synes er urettferdig? Hva er felles?

Lag din egen by – av søppel!

La barna tegne og beskrive sin egen miljøvennlige by, akkurat slik den skulle sett ut hvis de fikk bestemme. Hva savner de i sin by? Hva ville de beholdt? Hva hadde de bygget byen av, og hvor hadde byen vært? Hvordan hadde de kvitta seg med søppelet, og hvor fikk de elektrisitet fra? Hvordan skulle folk ha flytta på seg og kommet seg rundt omkring? Hvordan hadde folk bodd?

Tips: Dersom dere har tid, kan barna bygge en modell av byen de har planlagt. Greier de å bygge en modell av søppel – ting de finner hjemme, på skolen eller ute, som ikke brukes lenger?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk , KRLE

Tid: 4 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 12

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag: Jorda og livet på jorda

Kunst og håndverk: Håndverksferdigheter, Kunst- og designprosesser

KRLE: Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787