Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Leselisten for mål 8, med omtale

Spørsmål til boklista

 • Hvordan tror du det var for robotene i Det siste mennesket å være programmert til å bare gjøre arbeidsoppgavene sine?
 • Hvorfor ble det viktig for robotene å ha mer fri fra jobb, etter at de ble kjent med Emma og de andre menneskene i Det siste mennesket?
 • Finner du noen eksempler på at hovedpersonen føler og tenker som en robot, og ikke et menneske, i boka Det siste mennesket?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Det siste mennesket har valgt å ha roboten XR som hovedperson, og ikke for eksempel Emma? Hva tror du hadde vært annerledes i historien hvis det var Emma som fortalte historien? Hadde du tenkt annerledes om XR da?
 • Hvorfor tror du Faten i Du, jente! til slutt tenker at hun har større frihet enn Dalia, selv om Dalia kommer fra en rik familie, og Faten er fattig?
 • Hvorfor tror du Faten i Du, jente! er så glad i havet?
 • Kommer du på noen jobber som blir sett på som ekle i dag, som i Nattmannen? Hvorfor tenker vi på noen jobber som ekle eller dårligere enn andre?
 • Hvorfor tror du ikke de andre barna hos Hvithode prøvde å samarbeide i Ishavspirater?
 • Hvordan tror du det føltes for Siri i Ishavspirater at hun måtte dra ut for å redde Miki, og ikke pappaen hennes? Hvordan tror du det føltes for pappaen?
 • Hvorfor er det galt å utnytte andre når det hjelper deg eller ditt land, slik Norge gjorde i Den norske slavehandelen?
 • Hvordan tror du afrikanere så på nordmenn og andre hvite, som kom til Afrika for å gjøre folk til slaver, som i Den norske slavehandelen? Tror du de tenkte at hvite mennesker var like eller forskjellige fra dem selv?
 • Tror du slaveriet fortsatt har konsekvenser i dag? Synes du land som tjente på slavehandelen, sånn som Norge gjorde, er forplikta til å hjelpe de menneskene og landene som vi utnyttet før?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Den norske slavehandelen trekker inn slaveri i dag i slutten av boka?
 • Hvorfor tror du det var så vanskelig for Kjell å skulle slutte å være tjuv, i Pølsetjuven?

Spørsmål til bærekraftsmål 8

 • Er det noe i boka du har lest du syntes var urettferdig?
 • Hva sier boka du har lest om urettferdig arbeid?
 • Sier boka di noe om hvorfor voksne jobber? Er det fordi de har lyst, eller fordi de må? Eller jobber de kanskje ikke i det hele tatt?
 • Hvorfor tror du voksne har jobb?
 • Tror du jobben er en viktig del av hvem voksne tenker at de er? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva sier boka di om at noen barn må jobbe?
 • Er det noen barn som må jobbe der du bor?
 • Hva synes du er en trygg jobb?
 • Hva synes du er en rettferdig jobb?
 • Hva sier boka du har lest om arbeidernes rettigheter?
 • Hvorfor tror du samarbeid og organisering har vært viktig for at arbeidere skal få rettigheter?
 • Hva slags rettigheter ønsker du deg på din arbeidsplass når du blir voksen?

Skriveoppgave

Tenk om robotene tok over?

Tenk om robotene overtok styringen av verden? La barna forestille seg hvordan de tror hverdagen hadde blitt, hvis menneskene ikke lenger bestemte og datamaskinene var sjefene. Hadde de fortsatt gått på skole og jobb? Be barna skrive en fortelling om hvordan en slik verden hadde sett ut.

Hva gjør de egentlig på jobben?

Be barna om å si navnet på ulike yrker de vet av, uavhengig om de vet hva arbeidet handler om eller ikke. Skriv opp alle svarene på tavla. La barna velge seg et eller to yrker fra tavla, og skriv en kort historie der de beskriver hva jobben går ut på – hvis fantasien deres får bestemme. Kanskje forbinder de noe helt annet enn den faktiske jobben med yrkestittelen, eller er det kanskje et yrke de synes høres rart ut? Er kanskje en jordmor mammaen til jordkloden, en enda større mamma-planet? Kan en hundepasser være en hund som passer på menneskene når de voksne er borte? Og hva gjør egentlig en søppelmann – er det en mann laget av søppel? La de slippe fantasien løs, og finne på sine egne beskrivelser av hva jobbene går ut på. La gjerne klassen dele svarene sine med hverandre etterpå. Kanskje har noen valgt samme yrke, men gitt det ulik betydning?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE

Tid: 2 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 8

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag:Teknologi

KRLE: Kjennskap til religioner og livssyn, Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787