Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om Leselisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

 • Blom, Kirsti og Geir Winge Gabrielsen. 2016. Søppelplasten i havet. Cappelen Damm
 • Osvoll, Lise I. 2019. Supertorsken. Fisken som bygde Norge. Cappelen Damm
 • Nyhus, Kaia Dahle. 2018. Verden sa ja. Cappelen Damm
 • Horst, Jørn Lier. 2018. Operasjon skipsvrak. Gyldendal
 • Tjernshaugen, Andreas. 2020. Blåhvalen. Kagge
 • Løken, Marianne P. 2015. Nysgjerrig på havdypet. Mangschou
 • Borge, Synnøve og Lise Myhre. 2019. Salamander. Gyldendal
 • Fiske, Anna. 2014. Hallo havet! Cappelen Damm

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten for mål 14, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • I begynnelsen av Søppelplasten i havet ser vi forurensinga i havet gjennom havhesten sine øyne. Finner du tegn på forurensning? Hva tenker du når du leser om dette?
 • Hvor mange torsker finner du tegna i Supetorsken? Hvorfor tror du det er så mange?
 • Synes du Supertorsken handler om livet i vann eller livet på land? Hvorfor?
 • I Verden sa ja slutter boka med at verden sier ja, sånn som tittelen antyder. Hvorfor tror du verden sier ja til at vi mennesker vil ha mer og mer? Hvem tror du det er som sier ja? Hva betyr det for de som bor i havet?
 • Mange fortellinger og skattejakt er lagt til havdypet, som i Operasjon skipsvrak. Hvorfor synes mange det er så spennende, tror du?
 • Se på dyrene som lever i havet, i illustrasjonene i Operasjon skipsvrak. Hvordan reagerer de når menneskene kommer ned i havet? Hva tror du de tenker?
 • Hvorfor tror du det er en tegning av et menneske sammen med hvalen på forsida av Blåhvalen?
 • Hvorfor tror du boka heter Nysgjerrig på havdypet, og ikke bare nysgjerrig på havet?
 • Ifølge Salamander er salamanderen det nærmeste vi kommer en drage i Norge. Synes du den ligner en drage i illustrasjonene? Hvordan blir salamanderen fremstilt?
 • Se på illustrasjonene av det som skjer over og under vannskorpa i Hallo havet!. Kan du finne noen tegn på at det som skjer på land og under vann henger sammen?

Spørsmål til bærekraftsmål 14

 • Hvorfor tror du mennesker har forma livet på land etter hvor det er vann og hav?
 • Hvem er det som eier havet?
 • Hva betyr hav og land for hverandre?
 • Hvordan har endringer i havet noe å si for maten vi spiser?
 • Hva får vi mennesker av havet?
 • Hvorfor tror du mange synes havet er spennende?
 • Hvem tror du synes havet er skummelt?

Aktiviteter

Skumle, ekle og klima-påvirka havdyr?

La barna lage en liste over fisk og havdyr de synes er ubehagelige. La de lage en tilsvarende liste over fisk og havdyr de synes er spennende eller fascinerende. La hver liste inneholde minst 3 fisk eller havdyr. Når alle har skrevet ferdig sin liste, kan barna sammenligne listene sine. Er det noen fisker som går igjen? Hvilke av de to listene inneholder fisk de kjenner til, og hvilke fisker kan de lite om? På hvilken liste finner de fremmede fisker, og hvor finner de fisk som er vanlig å ha som kjæledyr, eller fisk vi spiser som mat?

La barna velge seg én av de skumle og ekle fiskene eller havdyrene, og finn informasjon om fisken i fagbøker eller på internett. I tillegg til generell informasjon om fisken, skal de finne ut om fisken er påvirka av menneskenes forurensning og forsøpling. La barna presentere informasjonen de fant for de andre i gruppa. Når alle har presentert sin fisk, finner de frem listene de lagde over ekle og fine dyr. Ville de plassert fiskene annerledes nå, når de har mer kunnskap om fisken? Hvorfor/hvorfor ikke?

Skriveoppgave

Hvis fisk kunne skrive brev

La barna ta utgangspunkt i ett av havdyrene de har lest om i boka si, og skriv et brev til menneskene (for eksempel til barnet selv, familien, klassen eller landet hennes). Barna kan ta utgangspunkt i boka de akkurat har lest, men la fisken eller blåhvalen de skriver fra, få fortelle sitt syn på fortellinga. Hva tenker havdyret om menneskene, og måten vi behandler havet på? Har fisken i havet oppfatta handlinga i boka annerledes enn oss? Hva vil det fortelle, og hva lurer det på?

Ordsky

La barna sette en strek under det de synes er viktige ord i boka si under lesingen. Ordene bruker dere til å lage en felles ordsky for bøkene de har lest, for å visualisere hvilke ord som går igjen i deres lesning (enten om barna har lest den samme boka, eller forskjellige bøker fra boklista). Ordskyen kan enten lages digitalt eller på tavla.

Tips: Den ferdige ordskyen er et godt utgangspunkt for en litteratursamtale om boka barna har lest. Hvorfor tror de visse ord går igjen, og hvordan tolker de bokas tematikk ut ifra disse ordene?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag,

Tid: 2 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 14

Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforskning, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Bærekraftige samfunn

Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Jorda og livet på jorda

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787