Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode:

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten til mål 11, med omtale

Spørsmål til boklisten

 • Hvorfor tror du José og mammaen hans må gå så langt midt på natta i Oi-oi?
 • Se på illustrasjonene i starten og slutten av boka. Hva er forskjellig? Hva tror du José føler i løpet av reisa?
 • Tror du Ulla alltid snakker sant i Ulla og Bendik? Hvis ikke, hvorfor tror du hun lyver?
 • Hva er forskjellene mellom det samfunnet som robotene har bygget opp i boka Det siste mennesket, og samfunnet vi mennesker har i dag? Hva er likt?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Det siste mennesket har valgt å ha roboten XR som hovedperson, og ikke for eksempel Emma? Hva tror du hadde vært annerledes i historien hvis det var Emma som fortalte historien? Hadde du tenkt annerledes om XR da?
 • Hvorfor tror du Før øya synker er delt inn slik at vi først møter barna på Svalbard, og så barna på Kiribati? Hvordan henger livene deres sammen?
 • Hvorfor tror du boka heter Før øya synker?
 • Se på illustrasjonene i Biene i New York. Hva er forskjellen mellom oasen på taket og byen New York, synes du?
 • Hva kjenner du igjen fra din egen by, eller nærmeste by, i Borte vekk i byen? Hva kjenner du ikke igjen?
 • Hva synes du om at alt i byen koster penger, slik at Otto ikke får gå på do for å tisse noe sted?
 • De to kaninene i Tunellen graver fordi de tror gresset er grønnere på den andre siden av veien. Hva kan det bety, tror du?

Spørsmål til bærekraftsmål 11

 • Hva tror du kan være bra med å bo i by?
 • Hva tror du kan være bra med å bo utenfor byen, der det ikke bor så mange mennesker på samme sted?
 • Hvordan kan vi legge til rette for at byen ikke skal ødelegge for dyrene i naturen?
 • Tror du store byer med mange folk kan gi bedre eller dårligere helse?
 • Hvem bør få bestemme hvordan byen skal være og se ut? De som bestemmer, bor i den, eller alle som kanskje vil bo i den senere?
 • Hvordan du økonomi og penger henger sammen med hvor i byen man kan bo, og hvilke tilbud som finnes der?
 • Er det forskjell på ulike deler av byer? Har alle lik tilgang på buss, bibliotek, parker og uteområder? Er det forskjeller på hvor god byen er å være i?

Aktiviteter

Skriveoppgave

Hvordan hadde byen vært hvis vi ikke hadde biler? La barna forestille seg hvordan byen hadde vært hvis det ikke fantes biler. De kan skrive to forskjellige fortellinger der de beskriver hvordan byen ville sett ut, både i fortida og i framtida, og hvordan den ville vært for menneskene som bor der. La den ene fortellingen være fra ei fortid før bilene, og den andre etter bilene. Hva er bedre uten bil, og hva er verre? Hvordan ville lufta, gatene, og plassen i byen vært annerledes? La gjerne barna tenke seg til ei virkelig fortid før bilene, med hest og kjerre, og ei ukjent framtid vi ikke kjenner til. Kanskje kan de tenke seg til helt ny teknologi, som kan erstatte bilen?

Eksperiment: Hvor mye søppel?

I Norge kaster hver person 411 kilo søppel i løpet av et år (i gjennomsnitt). La barna regne ut hvor mye avfall som må håndteres rundt dem i løpet av ett år. Hvor mye avfall kastes hjemme hos deg hvert år? Hvor mye avfall må håndteres i hjemkommunen din hvert år? Hvordan hadde det sett ut i en by om vi ikke hadde systemer for å håndtere avfall? Kan barna finne ut hvor søppelet blir av, etter søppelbilen har hentet det hjemme hos hver enkelt?

Lag din egen by – av søppel!

La barna tegne og beskrive sin egen miljøvennlige by, akkurat slik den skulle sett ut hvis de fikk bestemme. Hva savner de i sin by? Hva ville de beholdt? Hva hadde de bygget byen av, og hvor hadde byen vært? Hvordan hadde de kvitta seg med søppelet, og hvor fikk de elektrisitet fra? Hvordan skulle folk ha flytta på seg og kommet seg rundt omkring? Hvordan hadde folk bodd?

Tips: Dersom dere har tid, kan barna bygge en modell av byen de har planlagt. Greier de å bygge en modell av søppel – ting de finner hjemme, på skolen eller ute, som ikke brukes lenger?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk

Tid: 4 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 11

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor

betydning for folkehelsen.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig Tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn

Naturfag: Teknologi

Kunst og håndverk: Visuell kommunikasjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787