Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6-8 år, gul antyder at boka passer for 8–10 år, og rød antyder at boka passer for 10–12 år.

Boklisten til mål 3, med omtale av bøkene

Spørsmål til bøkene

 • Hvorfor tror du det er viktig for Akkie i Kule kidz gråter ikke å fortsette å gå på skolen, selv om hun er syk?
 • Hvorfor tror du Oda sier til Milad at hun har falt av sykkelen, i Smadra?
 • Tror du pappaen til Oda skjønner hva som skjer? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvorfor tror du Oda og Milad svømmer sammen på slutten av Smadra?
 • Hva tror du blomsterrommet som Iben og Skalla-Malla besøkte på sykehuset i Skalla var for noe? Tror du det skjedde på ekte? Hvorfor tror du det skjedde?
 • Se på illustrasjonene av Iben når hun har håret sitt, når hun får parykken sin, og når hun ikke bruker parykk på slutten av boka. Når tror du hun føler seg best? Hvorfor?
 • Hvorfor tror du hovedpersonen i Lucas Jackson prøvde å skjule for Ravioli at pappaen hans var syk?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Stamceller har valgt å skrive boka som en tegneserie?
 • Undertittelen på Stamceller sier at de er kroppens superhelter. Finner du bilder av stamceller i illustrasjonene som minner om at de er superhelter?
 • Lepra er en sakprosabok, som betyr at historien er sann, og at det finnes kilder på den. Men selv om vi har mange kilder på det legene skrev og tenkte om lepra, har vi nesten ingen kilder fra pasientene selv. Hvorfor tror du forfatteren dikter fram de syke pasientene sine opplevelser likevel?
 • Se på bildene på side 49 og 50 i Lepra, der Kari blir tvangssmitta av overlegen i et eksperiment. Hva tror du Kari føler? Tror du illustratøren synes det var rett eller galt av legen å smitte henne? Hva synes du?
 • Mange av fordommene mot spedalske i Norge kom fra Det gamle testamentet. Hvorfor tror du folk har brukt religion til å forklare sykdom?
 • Hvor mange babyer finner du i illustrasjonene i Hvordan lager man en baby? Er de like eller forskjellige? Hvorfor det, tror du?
 • Hvorfor tror du boka har tittelen Respekt?
 • Hvorfor tror du boka har tittelen Jenteboka?
 • Tror du jenter kan få bedre helse av å lese Jenteboka? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til bærekraftsmål 3 om god helse

 • Hvordan forteller boka du har lest noe om god helse?
 • Hvilke ord brukes om sykdom og folk som er syke i boka du har lest? Er ordene positive eller negative?
 • Handler boka di mest om fysisk helse eller psykisk helse? Hva er forskjellen?
 • Hva kan være smittsomt? Finnes det gode ting som kan være smittsomt?
 • Hva er god livskvalitet?
 • Hva er god helse?
 • Hva trenger du for å føle deg trygg?
 • Hva kan du gjøre for din egen helse?
 • Tror du alle barn i alle land kommer på sykehus når de er veldig syke?
 • Hvordan tror du krig kan gjøre mennesker syke?
 • Synes du kunnskap om reproduksjon handler om god helse? Hvorfor det?

Aktiviteter

Lag din egen kollasj

La barna ta med hvert sitt gamle magasin eller avis, som de kan klippe ut tekst og bilder fra. Ved å sette sammen utklipp som de synes handler om god eller dårlig helse, får de lage egne kollasjer. La barna presentere kollasjene til hverandre etterpå. Hva er god helse, og hva er dårlig helse? Er det noen ting på kollasjene de synes kan være relatert til både god og dårlig helse?

Skriveoppgaver

Skriv et brev fra sykesenga

Be barna forestille seg at de må bli liggende på sykehuset i to lange måneder. La de skrive et brev til resten av klassen, skrevet fra sykesenga, der de forteller om hvordan de har det. Hva savner de mest? Hva er greit å slippe? Er det noe de går glipp av, og hvordan får de tida til å gå?

Har du tatt sprøyte?

Har barna tatt vaksine før? La de skrive en kort tekst om hvordan de opplevde det å ta sprøyte. Hva følte de før og imens de tok sprøyta? Var det verdt det? Hvorfor?

Eksperiment: «Virus»-vann

Alle vet at det er viktig å vaske og skylle hendene godt under rennende vann, men hvorfor er det så viktig å bruke såpe? La barna gjøre et eksperiment for å illustrere hvordan såpe reagerer i møte med virus og bakterier, representert av pepperkorn.

Du trenger: skål, vann, malte pepperkorn og håndsåpe.

Finn fram en skål fylt med vann, og strø malt pepper i vannet. La barna raskt stikke en finger i «virus»-vannet, og se på den etterpå. Har de fått «virus» på fingeren?

La barna gjøre det samme forsøket igjen, men denne gangen gnir de litt såpe på fingeren før den dyppes i vannet. Hva skjer med «viruset» nå?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, kunst og håndverk, KRLE
Tid: 2 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 3

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språklig mangfold

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Kropp og helse

Kunst og håndverk: Håndverksferdigheter, Kunst- og designprosesser, Visuell kommunikasjon

KRLE: Kjennskap til religioner og livssyn, Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787