Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år.

Her finner du boklisten til mål 6, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Kommer du på noen jobber som blir sett på som ekle i dag, sånn som i Nattmannen?
 • Tror du noen av doene du finner i Do kan være farlige?
 • Hva slags stemning får du av å se på illustrasjonene i Flommen? Hvorfor tror du kunstneren har valgt de fargene han bruker i boka?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Før øya synker har valgt å besøke barn og ungdom, og ikke voksne?
 • Hvorfor tror du Jenny og Ola i Grønne greier og Hva er greia med klima? synes det er viktig å forstå naturen for å være glad i den? Og hvorfor må vi være glade i naturen for å ha lyst til å redde den?
 • Hvorfor tror du Jenny og Ola har laget Grønne greier og Hva er greia med klima? som tegneserier, og ikke for eksempel en bok med verbaltekst eller tekst og illustrasjoner?
 • Se på illustrasjonene av Styrk og mammaen hans når de er ute i regnet, og så på illustrasjonene av pappa og mormor når de står i regnet i Senegal, i boka Når det regnar i Afrika. Hva kan du finne som er forskjellig i tegningene? Hvordan tror du de føler seg?
 • Hvorfor tror du Styrk drømmer om regn i begynnelsen av Når det regnar i Afrika? Kan du tenke deg forskjellige grunner?

Spørsmål til bærekraftsmål 6

 • Hvordan handler boka du leste om vann?
 • Hvor får du tak i drikkevann? Er det på samme måte som de i boka du leste, eller har dere ulik tilgang på vann?
 • Hvorfor er det viktig med rent vann?
 • Hva synes du det er viktig å lære om behovet for vann rundt om på kloden?
 • Hvordan tror du det er å måtte gå langt for å hente vann å drikke?
 • Hva er sammenhengen mellom å gå på do og å ha rent vann?
 • Hva ville du ha gjort dersom vannet der du bor blir forurenset?
 • Hvorfor er det viktig med gode toalettsystemer?
 • Tror du det kan være farlig å gå på do?
 • Hvorfor må vi vaske hendene?
 • Hvor lenge kan du leve uten vann?
 • Hva skjer med drikkevannet når det blir flom og oversvømmelser?
 • Burde vi betalt for rent drikkevann?

Aktiviteter

Skriveoppgaver

Advarsel!

Hva tror barna at «trygge toaletter» betyr? La de skrive en kort historie med tittelen: «ADVARSEL! DETTE ER ET UTRYGT TOALETT!»

Konkurranse

Hvor mange morsomme og ekle ord som bæsj kan barna egentlig? Gi alle i klassen 10 minutter til å skrive ned ord som har med toalett og avføring å gjøre. La de lese opp svarene sine høyt for klassen. Hvem har flest ord?

Velg de 20 beste ordene fra klassen, og skriv de opp på tavla. Klarer de å skrive en fortelling hver med disse ordene?

Eksperiment: Hvor mye bæsj?

Et voksent menneske som veier 80 kilo bæsjer ca. ett badekar i løpet av et år (150 liter). La barna regne ut hvor mye avfall som må håndteres rundt dem i løpet av ett år. Hvor mange liter bæsj produseres hjemme hos deg hvert år? Hvor mange liter bæsj må håndteres på skolen din hvert år? Hva med i hjemkommunen din?

Smittefarlig vann

Hva er det som kan gjøre vann farlig? Hva kan vi gjøre for at vann skal være trygt? Hjelp barna med å finne eksempler på sykdommer som smitter gjennom skittent vann, enten i Norge eller i andre land. Bruk gjerne læreboka eller la barna lete etter kilder på internett. La gjerne barna undersøke forskjellige sykdommer, og dele hvilke tiltak de fant mot vannbåren smitte med hverandre.

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, matematikk, kunst og håndverk, KRLE
Tid: 3 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 6

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.

Kjerneelementer

Norsk Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språket som system og mulighet, Språklig mangfold

Samfunnsfag Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Jorda og livet på jorda, Kropp og helse

Matematikk Utforsking og problemløsning, Matematiske kunnskapsområder

Kunst og håndverk Visuell kommunikasjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787