Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklistene

Listene er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklistene da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6–8 år, gul antyder at boka passer for 8–10 år, og rød antyder at boka passer for 10–12 år.

Her finner du boklisten til mål 4, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Hvorfor tror du Ella i Skoleape ville være ape?
 • Se på illustrasjonene i Skoleape. Hva tenker du på når du ser på bildene?
 • Hvorfor tror du boka har tittelen Grevlingdager?
 • Se på illustrasjonene av Pim i Grevlingdager. Hva forandrer seg? Hvordan tror du Pim føler seg?
 • Hvorfor tror du det er bilder av så mange forskjellige skoler, klasserom og skolegårder i Hvordan begynner man på skolen?
 • Hvorfor var det viktig for Malala å gå på skole?
 • Hvorfor tror du det var viktig for Malala å skrive boka Jeg er Malala?
 • Malala ble skutt av Taliban, som er en islamsk fundamentalistisk terrorgruppe. Hvordan tror du det føles for Malala at de brukte hennes egen religion, Islam, til å forsvare vold?
 • Hva tenker du på når du ser bildene av barn over hele verden i Skoleveien?
 • Tror du barna i Skoleveien er glad for å gå på skolen, selv om skoleveien kan være skummel?
 • Hvem tror du det rammer når skoler blir ødelagt av flodbølger eller tropiske stormer, som i Japan eller Filippinene i Skoleveien? Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem?
 • Hvorfor tror du August i Mirakel hadde hjemmeundervisning før han begynte i 5. klasse?
 • I Mirakel får vi historien fortalt fra fem ulike personer. Hvorfor det, tror du? Hva får vi vite som vi ikke hadde fått vite om den bare var fortalt fra August sin side?

Spørsmål til bærekraftsmål 4

 • Hva sier boka du leste om det å gå på skolen?
 • Tror du alle får lov til å gå på skolen?
 • Hvordan tror du barn som ikke får gå på skolen har det?
 • Hva synes du det er viktig å lære om på skolen?
 • «Kunnskap er makt», sier vi ofte. Hva tror du det betyr?
 • Må man like alt som skjer på skolen?
 • Hva kan man gjøre hvis man synes noe på skolen er dumt?
 • Er det gratis å gå på skolen? Er det noen ting som alle ikke har råd til å være med på?
 • Hvorfor tror du noen barn har en lang og skummel skolevei for å komme seg til skolen?

Aktiviteter

Lag din egen tegneserie

La barna tegne og skrive sine egne tegneserier på fire ruter, om en morsom eller trist dag på skolen.

Skriveoppgaver

Skoleape: Kulturuke-dikt

La barna klippe opp ordet SKOLEAPE i bokstaver. Be dem lage egne ord (også tulleord) med bokstavene, som de skriver ned under hverandre på et ark (jf. «KUTURUKE» av Jan Erik Vold).

Trenger vi å lære?

La barna lage en liste på 10 ting de har lært på skolen. La de lage en ny liste over 5 ting de liker å gjøre på fritida si. Hvor mange av disse interessene krever kunnskap som de har lært på skolen?

Skoledikt

Hva forbinder barna med skole? Hva finnes på skolen? Hvordan føler de seg når de tenker på skole? Hva skulle de gjerne hatt på skolen? La barna få tid til å tenke og skrive ned noen stikkord om hva de forbinder med ordet «skole». Etterpå skriver de hvert sitt dikt med skole som tema, der de kan ta i bruk noen av ordene de har skrevet ned.

Drømme-timeplanen

La barna lage sin egen drømme-timeplan: Fyll alle ukas skoletimer med favorittfag og aktiviteter. De kan tegne, klippe-og-lime og/eller skrive. Heng gjerne opp barnas timeplaner, så de kan se på hverandres drømmeplan.

Høytlesning av Skoleape og forslag til samtaler rundt mål 4

I denne pdf-en finner du forslag til hvordan du kan gjennomføre en samtale og lesing av boka Skoleape i en lesesirkel for de yngste barna.

Høytlesning av Skoleape og samtale rundt mål 4

Skoletilpasning

Fag Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, KRLE

Estimert antall skoletimer 3 skoletimer (ekskl. lesetid)

Fra læreplanen om mål 4

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kjerneelementer

Norsk Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping, Språket som system og mulighet

Samfunnsfag Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag Jorda og livet på jorda

Kunst og håndverk Visuell kommunikasjon

KRLE Kjennskap til religioner og livssyn, Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787