Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle de 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode:

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten for mål 7, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • Finner du noen eksempler på at hovedpersonen føler og tenker som en robot, og ikke et menneske, i boka Det siste mennesket?
 • Hvorfor tror du forfatteren av Det siste mennesket har valgt å ha en robot som hovedperson, og ikke for eksempel Emma? Hva tror du hadde vært annerledes i historien hvis det var Emma som fortalte historien?
 • Hvorfor tror du Før øya synker er delt inn slik at vi først møter barna på Svalbard, og så barna på Kiribati? Hvordan henger livene deres sammen?
 • Hvorfor tror du boka heter Før øya synker?
 • På Abaiang finnes det hverken strøm eller innlagt vann, og øya kommer til å bli ubeboelig på grunn av klimaendringer. Likevel har ikke Taruru, som du møtte i Før øya synker, lyst til å flytte fra øya si. Hvorfor det, tror du?
 • Hvorfor tror du Jenny og Ola i Grønne greier og Hva er greia med klima? synes det er viktig å forstå naturen for å være glad i den? Og hvorfor må vi være glade i naturen for å ha lyst til å redde den?
 • Hvorfor tror du Jenny og Ola har laget Grønne greier og Hva er greia med klima? som tegneserier, i stedet for ei bok med bare tekst eller tekst og bilder?
 • Se på illustrasjonene av Styrk og mammaen hans når de er ute i regnet, og så på illustrasjonene av pappa og mormor når de står i regnet i Senegal, i boka Når det regnar i Afrika. Hva kan du finne som er forskjellig i tegningene? Hvordan tror du de føler seg?
 • Hvorfor tror du Styrk drømmer om regn i begynnelsen av Når det regnar i Afrika? Kan du tenke deg forskjellige grunner?

Spørsmål til bærekraftsmål 7

 • Hva slags energi brukes eller blir nevnt i boka du har lest?
 • Finner du bærekraftig eller ikke-bærekraftig energi i boka du har lest?
 • Hvilke ord brukes om energi i boka du har lest?
 • Kan du tenke deg hvordan du kan bruke minst mulig forurensende energi til å lage mat?
 • Hvem er det du møter i boka du har lest? Hva tror du de føler om klimaendringene?
 • Hva synes du er rettferdig eller urettferdig i boka du har lest?
 • Hvorfor tror du det er så mange barn og ungdom som har valgt å saksøke landet og politikerne sine, fordi de gjør for lite for å stoppe klimaendringene?
 • Synes du barn og ungdom bør få vite om klimaendringer?
 • Hva kan vi gjøre for å dempe klimaendringene der du bor?

Aktiviteter

Her har vi presentert noen oppgaver og aktiviteter som du kan bruke i lesesirkelen for mål nummer 7

Ordbingo

Lesesirkellederen skriver ut ordene i ordbingoen (pdf), som er delt inn slik at hvert ord utgjør ett «spillkort». Klipp ut kortene og del dem ut til barna, som godt kan sitte i en sirkel for denne aktiviteten. La barna lese opp ordet som står på kortet de har fått. Noen ord må du kanskje forklare for at alle deltakerne skal forstå betydningen av kortet de har fått.

Synes barna at ordet de har fått utdelt passer til boka de har lest? Hvorfor/hvorfor ikke? Har noen andre barn i gruppa lest ei bok som det oppleste kortet passer til? Mange ord vil passe til mange bøker, slik at flere barn gjenkjenner boka si i ett og samme kort. Noen barn synes kanskje ikke kortet de har fått passer med boka de har lest. Da kan spillkortet gå på rundgang, slik at andre barn som synes ordet er aktuelt for sin bok, kan få holde spillkortet i hånda.

Tips: Ordbingoen kan tilpasses ulike alderstrinn, ved at kortene med avanserte ord tas ut av bunken. Aktiviteten kan tilpasses mindre grupper eller individuelt arbeid, ved at barna setter ring rundt de kortene de synes passer til sin bok. Ordbingoen kan brukes som inngang til en litterær samtale om boka barna har lest, for å knytte litteraturen opp mot bærekraftsmålet.

Ordbingo- spillkort med ord - mål 7

Skriveoppgave

La barna forestille seg at de kommer fra framtida, året 2050, og be dem om å skrive et brev til oss som bor i Norge akkurat nå. Hvor får de energien fra i framtida? Hva gjør de for eksempel når de skal lage mat eller holde seg varme? Kanskje de ikke en gang trenger mat i framtida? Hva vil de fortelle oss?
Start gjerne brevet med: Kjære venn. Det jeg kommer til å fortelle deg nå, kan kanskje sjokkere ...

Energi-dagbok

La barna føre en dagbok over en hel dag, der de skriver ned alt de gjør som benytter seg av energiforsyning, både fornybare og ikke-fornybare energiressurser. De kan skrive ned hva de gjør eller benytter seg av, eller de kan lage et bilde ved hjelp av tegning, maling, klipp- og lim-kollasjer, eller kanskje en kombinasjon.

Kanskje har de en vekkerklokke med batterier i, som ringer når de må stå opp? Og går de til skolen, eller tar de bil, buss eller trikk? Kjører den på bensin, bio-drivstoff – eller er den kanskje elektrisk? Spiser de kald brødskive til lunsj, eller må de varme matpakka i mikroen? Har de mobil, PC – eller et gammeldags ur som viser hva klokka er? Og hva er det siste de slår av før de sovner på kvelden?

Hvor mange ganger i løpet av en dag benytter de seg av strøm? Klarer de å finne ut av hvilke av aktivitetene deres som krever fornybare og ikke-fornybare energiressurser? Og er det noen av aktivitetene de kunne klart seg uten, eller ikke?

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk

Tid: ca 2 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 7

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Teknologi, Energi og materie, Jorda og livet på jorda

Kunst og håndverk: Visuell kommunikasjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787