Bærekraftsbiblioteket består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Om boklisten

Listen er tilpasset barn fra 6 til 12 år. Barna på samme alderstrinn kan ha ulik lesekompetanse.

Vi har med vilje ikke satt alder på selve boklisten da vi tenker at også barna kan gå inn på den siden og lese bokpresentasjonene og selv velge hvilken bok de vil lese. Derimot har vi merket bøkene med veiledende alder etter en fargekode: 

Grønn antyder at boka passer for 6 – 8 år, gul antyder at boka passer for 8 – 10 år, og rød antyder at boka passer for 10 – 12 år

Her finner du boklisten for mål 13, med omtale

Spørsmål til bøkene

 • I Verden sa ja slutter boka med at verden sier ja, sånn som tittelen antyder. Hvem tror du det er som sier ja? Hvorfor? Hva fører det til?
 • Hva tenkte du på da du først leste tittelen Palmer på Nordpolen? Hva tenkte du på etter å ha lest i boka?
 • Hvorfor tror du Henrik i En himmel full av skyer vil redde verden før han dør?
 • Hvorfor tror du boka har fått tittelen En himmel full av skyer?
 • Hvordan synes du Nagel i Nagel blir behandlet? Hvorfor er det slik?
 • I Vinterkrigen er klimaendringene faktisk menneskeskapte, med en teknologi som holder på varmen, styrt av kontrollbokser. Hvorfor tror du forfatteren har valgt det?
 • Hvorfor tror du Før øya synker er delt inn slik at vi først møter barna på Svalbard, og så barna på Kiribati? Hvordan henger livene deres sammen?
 • Hvorfor tror du boka heter Før øya synker?
 • Hva slags stemning får du av å se på illustrasjonene i Flommen? Hvorfor tror du kunstneren har valgt de fargene han bruker i boka?
 • Hvorfor tror du Jenny og Ola i Hva er greia med klima? synes det er viktig å forstå naturen for å være glad i den? Og hvorfor må vi være glade i naturen for å ha lyst til å redde den?
 • Se på illustrasjonene av Styrk og mammaen hans når de er ute i regnet, og så på illustrasjonene av pappa og mormor når de står i regnet i Senegal, i boka Når det regnar i Afrika. Hva kan du finne som er forskjellig i tegningene? Hvordan tror du de føler seg?
 • Hvorfor tror du Styrk drømmer om regn i begynnelsen av Når det regnar i Afrika? Kan du tenke deg forskjellige grunner?

Spørsmål til bærekraftsmål 13

 • Hvorfor rammer klimaendringer minoriteter ekstra hardt?
 • Hvem kan gjøre noe for å stoppe klimaendringene? Hvem sitt ansvar er det? Tror du én person kan skape endring?
 • Kan vi gjøre noe hjemme og på skolen for å stoppe klimaendringene?
 • Klimaendringene er menneskeskapte. Men hvem er det vi ødelegger for? Tror du vi ødelegger mest for jorda, eller for oss selv?
 • Hvordan kan teknologi påvirke klimaendringene?
 • Hvordan kan klimaendringene påvirke helsa til mennesker?

Aktiviteter

Skriveoppgaver

Hva om barna fikk bestemme?

I mange av bøkene på boklista, er det barna som er handlekraftige, og ikke de voksne. Men hvordan hadde fortellingen sett ut hvis barna bare hørte på de voksne, og ikke handla selv? Hvordan hadde det gått med livet på jorda for mennesker og dyr i boka du leste, om barna ikke prøvde å gjøre noe for klimaet, men bare hørte på de voksne?

La barna skrive en kort fortelling eller tegneseriestripe der fortellinga utspiller seg etter hva de voksne personene synes er viktig.

Brev til en venn

Tenk at du kommer fra framtida (2050) og du skriver et brev til oss som bor i Norge akkurat nå. Har klimaet på jorda blitt annerledes i framtida? Lever folk forskjellig fra hvordan vi lever nå? Hva ville du fortalt oss?

Start gjerne med: «Kjære venn. Det jeg kommer til å fortelle deg nå, kan kanskje sjokkere ...»

Tegn et kart over drømmebyen din!

La barna tegne et kart over byen eller stedet de bor i, slik det hadde sett ut om de fikk bestemme. Hva består byen av, og hvordan henger den sammen? Hvordan bor folk, og hvordan kommer de seg steder? Er det parker, skog, elv eller hav i eller ved byen? Hva gjør folk for å passe på naturen og dyrene i byen? Og hva gjør de med søppelet sitt? Hvor i byen bor akkurat du?

Ordbingo

Lesesirkellederen skriver ut ordene i ordbingoen, som er delt inn slik at hvert ord utgjør ett «spillkort». Klipp ut kortene og del dem ut til barna, som godt kan sitte i en sirkel for denne aktiviteten. La barna lese opp ordet som står på kortet de har fått. Noen ord må du kanskje forklare for at alle deltakerne skal forstå betydningen av kortet de har fått.

Synes barna at ordet de har fått utdelt passer til boka de har lest? Hvorfor/hvorfor ikke? Har noen andre barn i gruppa lest ei bok som det oppleste kortet passer til? Mange ord vil passe til mange bøker, slik at flere barn gjenkjenner boka si i ett og samme kort. Noen barn synes kanskje ikke kortet de har fått passer med boka de har lest. Da kan spillkortet gå på rundgang, slik at andre barn som synes ordet er aktuelt for sin bok, kan få holde spillkortet i hånda.

Tips: Ordbingoen kan tilpasses ulike alderstrinn, ved at kortene med avanserte ord tas ut av bunken. Aktiviteten kan tilpasses mindre grupper eller individuelt arbeid, ved at barna setter ring rundt de kortene de synes passer til sin bok. Ordbingoen kan brukes som inngang til en litterær samtale om boka barna har lest, for å knytte litteraturen opp mot bærekraftsmålet.

Ordbingo –spillkort med ord – mål 13 (pdf)

Skoletilpasning

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, KRLE

Tid: 3 skoletimer (utenom lesetid)

Fra læreplanen om mål 13

Tverrfaglige temaer

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Kjerneelementer

Norsk: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Samfunnsfag: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

Naturfag: Jorda og livet på jorda

Kunst og håndverk: Kunst- og designprosesser

KRLE: Etisk refleksjon

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ayse Koca

Prosjektleder Bærekraftsbiblioteket, Norsk barnebokinstitutt

ayse.koca@barnebokinstituttet.no

+47 23 13 13 70

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver

Jannicke.Rosenberg-Plyhn@fn.no

+47 470 86 787