Undervisningsopplegg

Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i.

 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Erfaringer fra FN-avis

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Engelsk, KRLE / Religion og etikk, Religion og etikk, Kunst og håndverk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

BærekraftLAB

BærekraftLAB er et didaktisk verktøy utviklet av Risør vgs med tips og hjelp fra Universitet i Agder, Ungt Entreprenørskap, CoLAB, og FN-sambandet.

Fag

Design og redesign, Engelsk, Geografi, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Gjør en endring!

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget kombinerer personlig utvikling og endring som et konsept i ulike fag. Her skal hver elev velge seg en endringsutfordring i sitt eget liv som de vil ta tak i.

Fag

Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Naturfag, Engelsk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Rydd nærmiljøet!

Å arrangere en ryddeaksjon på skolen kan være et godt utgangspunkt for å drive tverrfaglig undervisning om og for bærekraftig utvikling. Å involvere en eller flere lokale samarbeidspartnere, som kommunen, renovasjonsselskapet eller organisasjoner/ildsjeler vil utvikle elevenes nysgjerrighet, kunnskap og engasjement for lokalmiljøet og artene som lever der.

Fag

Design og redesign, Engelsk, Geografi, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Gjør din skole mer bærekraftig

I dette undervisningsopplegget/prosjektet skal elevene kartlegge og forsøke å løse bærekraftsutfordringer ved egen skole. Elevene vil, i tillegg til å utvikle ideer som bygger handlingskompetanse, lære prosjektstyring.

Fag

Design og redesign, Engelsk, Geografi, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Tverrfaglig undervisning om bærekraft

Her finner du fire undervisningsopplegg som handler om å utvikle elevenes handlingskompetanse, og gi elevene kunnskap om, for og igjennom bærekraftig utvikling. Oppleggene er utviklet i samarbeid med Risør videregående skole.

Fag

Design og redesign, Engelsk, Geografi, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

3 x 90 min/en fagdag

Uteskole: På jakt etter naturgoder

Gjennom teoretiske øvelser og ekskursjon ute i naturen lærer elevene om de viktige tjenestene naturen gjør for oss.

Fag

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn

Varierende

MatEffekten

Med over åtte milliarder mennesker på jorda, er hva vi spiser helt avgjørende, ikke bare for hver og en av oss, men for at vi sammen skal nå bærekraftsmålene. I teoretiske og praktiske oppgaver får elevene innblikk i hva MatEffekten handler om.

Fag

Mat og helse, Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

«Ikke-vold" heter bronsestatuen» som står utenfor FNs hovedkvarter i New York. Den er laget av den svenske skulptøren Carl Fredrik Reuterswärd, og ble gitt som gave til FN fra Luxembourg i 1988.

Trenger vi FN?

Trenger vi egentlig FN? Dette lille, men store spørsmålet, danner utgangspunktet for dette undervisningsopplegget.

Fag

Norsk, Historie, Politikk og menneskerettigheter, KRLE / Religion og etikk, Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

90 minutter (2 skoletimer)

Tekstilarbeidere ved en skofabrikk i Kina.

Rollespill: Tekstilfabrikken

I denne tverrfaglige aktiviteten skal elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere ulike parter i arbeidslivet, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Varierende

Ressursbank «Bærekraft» 5.-7. trinn

Her finner du sju læringsaktiviteter, alle med en helhetlig tilnærming av undring og utforsking tilknyttet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk, Naturfag, Matematikk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

Varierende

FNs generalsekretær António Guterres besøker Norge i 2018.

Ressursbank «Bærekraft» 8.-10. trinn

Her finner du en rekke undervisningsopplegg der elevene kan lære om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål gjennom undring og utforsking.

Fag

Naturfag, Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Varierende

Ressursbank «Bærekraft» for vgs

Her finner du en stor ressursbank med 11 undervisningsopplegg for både fellesfag og programfag på VGS. Alle er tilknyttet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Historie, KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Geografi

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

45 min

Knut Straume, rådgiver i FN-sambandet, holder her et digitalt foredrag om Holocaust og folkemord.

Digitale foredrag

Bestill et digitalt foredrag fra FN-foredrag! Vi tilbyr digitale foredrag av høy, faglig kvalitet for hele skoleklasser.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

FN som politisk kunst – for ungdomsskole

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i avistegningene til Egil Nyhus om FN. Tegningene viser oss en verden med og uten FN, og elevene skal bruke tegningene til å analysere og reflektere rundt tilsvarende problemstillinger og produsere egne verk.  

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Design og redesign

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Varierende

FN som politisk kunst – for mellomtrinnet

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i avistegningene til Egil Nyhus om FN. Tegningene viser oss en verden med og uten FN, og elevene skal bruke tegningene til å analysere og reflektere rundt tilsvarende problemstillinger og produsere egne verk.  

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn

Varierende

Mitt bærekraftige klesskap

Ved å la elevene selv undersøke og samle informasjon om hvor mye ressurser som kreves for produsere ett av plaggene de har på seg og analysere eget klesskap, vil de garantert få en helt ny forståelse av bærekraftig forbruk og produksjon. 

Fag

Kunst og håndverk, Design og redesign, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Bruke eller verne?

Gjennom en fiktiv historie om fire familiers bruk av en felles innsjø, lærer elevene om utfordringer omkring bevaring av natur og naturmangfold.

Fag

Naturfag, KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Naturmangfold og bruk av naturressurser – et dilemma?

Elevene setter seg inn i roller i en fiktiv historie der det blir vurderer å åpne en gruve som kan sikre store økonomiske verdier, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst?

Fag

Geografi, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsgeografi, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn

Varierende

Min lille bok om insekter

Min lille bok om insekter/Mi vesle bok om insekt består av ulike oppgaver hvor elevene skal tegne, telle, lese, tenke, skrive og diskutere.

Fag

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

45 min

FN-foredrag

Bestill FN-foredrag! Vi tilbyr samfunnsaktuelle foredrag av høy faglig kvalitet, for 5. - 7. trinn, ungdomsskole og videregående skole, samt lærere og publikum for øvrig. 

Fag

Historie, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

90 - 360 min (2 - 4 skoletimer)

Befolkning, migrasjon og ulikhet

Her finner du læringsaktiviteter hvor elevene selv får utforske tematikker og problemstillinger tilknyttet befolkning. 

Fag

KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn

Bærekraftsbiblioteket

Her får du boklister knyttet til tema for bærekraftsmålene, sammen med aktiviteter til alle målene. Lag lesesirkler for barn i alderen 6–12 år!

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Matematikk, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Kroppsøving

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

90 minutter

Handelsspillet

Ved å la elevene simulere et handelsspill der de spiller delegasjoner fra ulike land, vil de garantert få en helt ny forståelse av forutsetningene og strukturene som fører til økt ulikhet mellom land i verden i dag.

Fag

KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn

Varierende

FN-filuren

Besøk FN-sambandets egne, interaktive nettside, som er fylt med tverrfaglige læringsaktiviteter tilpasset 1.- 4. trinn!

Fag

KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn

45 minutter (1 skoletime)

Begrepsleker

Lek og lær fagbegreper i naturfag og samfunnsfag samtidig! Dette tverrfaglige undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter tilpasset 4. trinn, men opplegget kan med forenklinger og lærerstøtte fungere godt for elever på 3. trinn også.

Fag

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Elever på en skole i Bamako, Mali.

Digitale undervisningsopplegg

Et knippe heldigitale undervisningsopplegg og undervisningsressurser, som kan gjennomføres like fint i klasserommet som i hjemmeskole.

Fag

Rettslære, Mat og helse, Samfunnsgeografi, Design og redesign, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Religion og etikk, Politikk og menneskerettigheter, Kroppsøving, Matematikk, Engelsk, Geografi, Historie, Naturfag, Norsk

Til opplegg og oppgaver

2 x 45 min

Reale nøtter for ungdomsskole

Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, forbruk, fattigdom, klima og miljø.

Fag

Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver

3 x 45 min (siste timen kan sløyfes)

Bærekraft i Brasil

En gruppeøvelse hvor du bruker bilder til å finne og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

Fag

Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Norsk

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet

Fag

Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Hva er bærekraftig utvikling?

Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

Fag

Geografi, Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

4 skoletimer (2-3 klokketimer + ev. reisevei)

Lærer for en dag

Hvordan undervise elever i barneskolen om bærekraftig utvikling?

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

Minimum 6 timer, men varierer ut fra presentasjonsform og klassesammensetning

Mitt bærekraftsmål

En prosjektoppgave om FNs bærekraftsmål med stasjonsundervisning.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

45 minutter

Hvis du bare hadde tre mål

Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

15 min hjemmearbeid + 60 min i klassen. Kan med fordel kombineres med øvelsen «Hvis du bare hadde tre mål» som tar 45 min.

Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver

2x45

Bærekraftsnøtter fra Brasil

En gruppeøvelse hvor du bruker bilder til å finne og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Naturfag

Til opplegg og oppgaver

2 x 45 min

Barnevennlige skoler og bærekraft

En aktiv og morsom bildeoppgave om utdanning og bærekraft.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

Fleksibelt

Reale nøtter

Matematikkoppgaver med bærekraftig utvikling som tema.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Matematikk

Til opplegg og oppgaver

2 skoletimer

Kick-off: Film, samtale og quiz om bærekraft

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

Varierende

Foredrag og kurs til organisasjoner, næringsliv og kommuner

Vi tilbyr nå spennende foredrag og kurs til organisasjoner, næringsliv og kommuner som ønsker å utvide sin forståelse av internasjonale saker.

Fag

Til opplegg og oppgaver