Undervisningsopplegg

Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i.

 • 8-10 trinn

3 x 90 min/en fagdag

Uteskole: På jakt etter naturgoder

Gjennom teoretiske øvelser og ekskursjon ute i naturen lærer elevene om de viktige tjenestene naturen gjør for oss.

Fag

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn

MatEffekten

Maten har enorm innvirkning på mennesker, samfunn, natur og klima. I teoretiske og praktiske oppgaver i dette oppgavesettet får elevene innblikk i hva MatEffekten handler om.

Fag

Mat og helse, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Naturfag

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Aksjonister i Oslo krever at vindmøllene på Fosen må tas ned.

Fosen-saken og urfolks rettigheter

Fosen-saken er en aktuell konflikt om hvordan vi skal bruke arealene våre, om urfolks rettigheter, naturinngrep, arbeidsplasser og behov for miljøvennlig energi.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Geografi, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsgeografi

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

FN-film

Film fra Sør og FN-sambandet har for skoleåret 2023/24 gleden av å tilby tverrfaglige og helhetlige undervisningsopplegg til prisvinnende filmer.

Fag

KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsgeografi

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

«Ikke-vold" heter bronsestatuen» som står utenfor FNs hovedkvarter i New York. Den er laget av den svenske skulptøren Carl Fredrik Reuterswärd, og ble gitt som gave til FN fra Luxembourg i 1988.

Trenger vi FN?

Trenger vi egentlig FN? Dette lille, men store spørsmålet, danner utgangspunktet for dette undervisningsopplegget.

Fag

Norsk, Historie, Politikk og menneskerettigheter, KRLE / Religion og etikk, Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Varierende

Hovedinngang til Auschwitz II (Birkenau), som fra mars 1942 fungerte som en ren utryddelsesleir, vesentlig for jøder, men også for sigøynere.

Folkemord og ondskap

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget tar opp sammenhengen mellom folkemord og ondskap, og går i dybden på årsaker til, og bakgrunn for, Holocaust.

Fag

Historie, Politikk og menneskerettigheter, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

En kvinne som har demonstrert for mer demokrati i Hong Kong blir arrestert av politiet i september 2019. De siste årene har flere land gått i en autoritær retning, og sivile og politiske menneskerettigheter havnet under press.

Menneskerettigheter og demokrati

Oppgavene i dette undervisningsopplegget tydeliggjør hvordan menneskerettighetene og demokrati utfyller og forsterker hverandre.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter

Til opplegg og oppgaver
Studiereise til FN i New York våren 2023 for ansatte på FN-skoler.

Bli FN-skole

Få mer informasjon om fordelene ved å være FN-skole, og hvordan du kan bli medlem.

Fag

Til opplegg og oppgaver

Bestill besøk fra FN-sambandet

FN-sambandet tilbyr en rekke spennende aktiviteter på skolen eller i våre lokaler: rollespill, FN-film fra Sør, foredrag, lærerkurs om undervisning for bærekraftig utvikling og lærerreise.

Fag

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

FN-rollespill

I denne tverrfaglige aktiviteten skal elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere et møte om en gitt konflikt, i FNs sikkerhetsråd.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Historie, KRLE / Religion og etikk, Norsk

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Forarbeid: 45 minutter. Film inkl/innledning: 90 minutter. Etterarbeid: 45 +/- minutter

FN-film fra Sør – Dounia og prinsessen av Aleppo

Film fra Sør og FN-sambandet har for skoleåret 2022/23 gleden av å tilby mellomtrinnet et tverrfaglig og helhetlig undervisningsopplegg til filmen Dounia og prinsessen av Aleppo (2022).

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

90 minutter (2 skoletimer)

Tekstilarbeidere ved en skofabrikk i Kina.

Rollespill: Tekstilfabrikken

I denne tverrfaglige aktiviteten skal elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere ulike parter i arbeidslivet, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

Valgfritt, fra timer til uker

2023: FNs generalsekretær António Guterres møtte et fullsatt pressekorps på flyplassen Al-Arish i Egypt, etter å ha besøkt grenseovergangen Rafah mellom Gaza og Egypt.

FN-avis

FN-avis er en nettavis der elevene selv skriver tekstene, tar bildene og har det redaksjonelle ansvaret. Hvert skoleår er det et nytt internasjonalt tema.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

90 min (innledning + filmvisning). 90 +/- etterarbeid.

FN-film fra Sør – Tårnet

Gratis visning av den norskproduserte animerte filmen Tårnet. Bli kjent med Wardi, 11 år og allerede fjerde generasjons flyktning fra Palestina. Hvilken vei skal hun ta i livet? Og hva kan hun lære av oldefar, fortiden og sitt eget folks historie? 

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Norsk

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Varierende

Ressursbank «Bærekraft» 5.-7. trinn

Her finner du sju læringsaktiviteter, alle med en helhetlig tilnærming av undring og utforsking tilknyttet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk, Naturfag, Matematikk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

Varierende

FNs generalsekretær António Guterres besøker Norge i 2018.

Ressursbank «Bærekraft» 8.-10.trinn

Her finner du en rekke undervisningsopplegg der elevene kan lære om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål gjennom undring og utforsking.

Fag

Naturfag, Norsk, Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Varierende

Ressursbank «Bærekraft» for vgs

Her finner du en stor ressursbank med 11 undervisningsopplegg for både fellesfag og programfag på VGS. Alle er tilknyttet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Historie, KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Geografi

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

2 skoletimer (90 min)

Akropolis – samfunn i antikken

Dette undervisningsopplegget vil lære elevene om samfunnet i antikken. Utgangspunktet er verdensarvstedet Akropolis.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Historie

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

90 minutter (2 skoletimer)

Landkonflikt

I dette undervisningsopplegget skal elevene først sette seg inn i en konflikt mellom to parter, for deretter å forsøke å finne løsning på konflikten. Elevene får bruke hele seg og øve på både muntlige ferdigheter, lytting og samarbeid. 

Fag

KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

2 timer

Menneskerettigheter for mellomtrinnet

Undervisningsopplegget skal lære elevene hva menneskerettighetene er og at dette er rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

45 min

Knut Straume, rådgiver i FN-sambandet, holder her et digitalt foredrag om Holocaust og folkemord.

Digitale foredrag

Bestill et digitalt foredrag fra FN-foredrag! Vi tilbyr digitale foredrag av høy, faglig kvalitet for hele skoleklasser.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

FN som politisk kunst – for ungdomsskole

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i avistegningene til Egil Nyhus om FN. Tegningene viser oss en verden med og uten FN, og elevene skal bruke tegningene til å analysere og reflektere rundt tilsvarende problemstillinger og produsere egne verk.  

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Design og redesign

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Varierende

FN som politisk kunst – for mellomtrinnet

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i avistegningene til Egil Nyhus om FN. Tegningene viser oss en verden med og uten FN, og elevene skal bruke tegningene til å analysere og reflektere rundt tilsvarende problemstillinger og produsere egne verk.  

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn

Varierende

Mitt bærekraftige klesskap

Ved å la elevene selv undersøke og samle informasjon om hvor mye ressurser som kreves for produsere ett av plaggene de har på seg og analysere eget klesskap, vil de garantert få en helt ny forståelse av bærekraftig forbruk og produksjon. 

Fag

Kunst og håndverk, Design og redesign, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

1 t og 45 min (innledning + filmvisning). 45 min +/- etterarbeid

FN-film fra Sør – And Still I Sing

Gratis visning av den prisvinnende dokumentarfilmen And Still I Sing (2022). Filmen forteller historien om tre afghanske kvinner som synger i kampen for sine rettigheter i et Afghanistan der Taliban stadig får sterkere fotfeste. 

Fag

Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Samfunnsgeografi

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Bruke eller verne?

Gjennom en fiktiv historie om fire familiers bruk av en felles innsjø, lærer elevene om utfordringer omkring bevaring av natur og naturmangfold.

Fag

Naturfag, KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Naturmangfold og bruk av naturressurser – et dilemma?

Elevene setter seg inn i roller i en fiktiv historie der det blir vurderer å åpne en gruve som kan sikre store økonomiske verdier, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst?

Fag

Geografi, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsgeografi, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn

Varierende

Min lille bok om insekter

Min lille bok om insekter/Mi vesle bok om insekt består av ulike oppgaver hvor elevene skal tegne, telle, lese, tenke, skrive og diskutere.

Fag

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

2 skoletimer

Konflikt og menneskerettigheter

Lær om menneskerettigheter og sammenhengen mellom konflikter og menneskerettighetsbrudd.

Fag

Norsk, Historie, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

45 min

FN-foredrag

Bestill FN-foredrag! Vi tilbyr samfunnsaktuelle foredrag av høy faglig kvalitet, for 5. - 7. trinn, ungdomsskole og videregående skole, samt lærere og publikum for øvrig. 

Fag

Historie, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

30 - 45 minutter

Fotball-VM i Qatar og menneskerettighetene

I dette escape room-spillet skal du undersøke hvordan det står til med menneskerettighetene til arbeiderne i Qatar.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Rettslære

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

2 skoletimer (90 min)

Slavehandel og Ribeira Grande

Lær om menneskerettigheter og slaveri gjennom det historiske verdensarvstedet Ribeira Grande. 

Fag

KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

90 - 360 min (2 - 4 skoletimer)

Befolkning, migrasjon og ulikhet

Her finner du læringsaktiviteter hvor elevene selv får utforske tematikker og problemstillinger tilknyttet befolkning. 

Fag

KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn

1 skoletime (45 min)

Great Barrier Reef

Dette er et opplegg med bilder, film og tekst og gir elevene mulighet til å reflektere over og lære om korallrevets biologiske mangfold og hvordan menneskeskapte klimaendringer truer planter og dyr.

Fag

Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn

Bærekraftsbiblioteket

Her får du boklister knyttet til tema for bærekraftsmålene, sammen med aktiviteter til alle målene. Lag lesesirkler for barn i alderen 6–12 år!

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Matematikk, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Kroppsøving

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

90 minutter

Handelsspillet

Ved å la elevene simulere et handelsspill der de spiller delegasjoner fra ulike land, vil de garantert få en helt ny forståelse av forutsetningene og strukturene som fører til økt ulikhet mellom land i verden i dag.

Fag

KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn

Varierende

FN-filuren

Besøk FN-sambandets egne, interaktive nettside, som er fylt med tverrfaglige læringsaktiviteter tilpasset 1.- 4. trinn!

Fag

KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

ca 6 timer (en fagdag)

Menneskerettighetsrådssalen i Geneve.

Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme

I dette rollespillet lærer elevene om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer) og krever få forberedelser.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Historie, Politikk og menneskerettigheter

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn

45 minutter (1 skoletime)

Begrepsleker

Lek og lær fagbegreper i naturfag og samfunnsfag samtidig! Dette tverrfaglige undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter tilpasset 4. trinn, men opplegget kan med forenklinger og lærerstøtte fungere godt for elever på 3. trinn også.

Fag

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn

2 skoletimer (90 minutter)

Barns rettigheter: Atiyas historie

I Atiyas historie settes læringen inn i en aktuell kontekst med krigen i Syria som bakgrunn. Undervisningsopplegget er tilpasset 4. trinn. 

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

Varierende

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

I dette tverrfaglige opplegget får du muligheten til å gi elevene dine en grundig innføring og refleksjon rundt menneskerettighetene knyttet opp mot FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. 

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Varierende

Snublesteiner.

Holocaust i Norge

I dette tverrfaglige undervisningsopplegget vil elevene lese historiene til flere av de norske Holocaustofrene, og lære om Holocaust i Norge, om menneskerettigheter og om hatprat i dagens samfunn.  

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Historie

Til opplegg og oppgaver
 • 1-4 trinn
 • 5-7 trinn
 • 8-10 trinn
 • VGS

FN-dagen i skolen

På denne siden finner du en rekke tips og undervisningsopplegg for hvordan dere kan markere FN-dagen på din skole. Bli med og feire!

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Historie

Til opplegg og oppgaver
Elever på en skole i Bamako, Mali.

Digitale undervisningsopplegg

Et knippe heldigitale undervisningsopplegg og undervisningsressurser, som kan gjennomføres like fint i klasserommet som i hjemmeskole.

Fag

Til opplegg og oppgaver
Bilde fra lærerkurs med Madeleine Hesstvedt Solstad og Mari Eggen Sager, rådgivere i FN-sambandet.

Kurs for lærere og lærerstudenter

Med våre nye utformede kurs for lærere, lærerstudenter og lærerutdanninger ønsker vi å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen.

Fag

Til opplegg og oppgaver

2 x 45 min

Reale nøtter for ungdomsskole

Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, forbruk, fattigdom, klima og miljø.

Fag

Matematikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver

3 x 45 min (siste timen kan sløyfes)

Bærekraft i Brasil

En gruppeøvelse hvor du bruker bilder til å finne og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

Fag

Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk, Norsk

Til opplegg og oppgaver

Bærekraftsbibliotekets bokliste for ungdom

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 17 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 16 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 15 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 14 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 13 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 12 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 11 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 10 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 9 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 8 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 7 – Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 6 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 5 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 4 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 3 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 2 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Mål 1 - Oppgaver og aktiviteter

Fag

Til opplegg og oppgaver

Hvis du bare hadde tre mål - for vgs

Fag

Til opplegg og oppgaver

Tre sider av samme sak

Fag

Til opplegg og oppgaver

Bærekraft i min hverdag

Fag

Til opplegg og oppgaver

Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer?

Fag

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Hvilke mål henger sammen?

Fag

Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Lag en nyttårstale

Fag

Geografi, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Hva er våre viktigste utfordringer?

Fag

Geografi, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • VGS

Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet

Fag

Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver

Forbudte ord – begrepsøvelse om bærekraft – for mellomtrinnet

Fag

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Hvem skal ut? Begrepsøvelse om bærekraft

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Naturfag

Til opplegg og oppgaver
 • 5-7 trinn

Loop – begrepsøvelse om bærekraft

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Naturfag

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn
 • VGS

Bærekraft i nyhetene

Fag

Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

Forbudte ord – begrepsøvelse om bærekraft – for ungdomsskole

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

Hvem skal ut - begrepsøvelse om bærekraft - for ungdomsskole

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver
 • 8-10 trinn

Loop – begrepsøvelse om bærekraft for ungdomsskole

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap

Til opplegg og oppgaver

Ungt Entreprenørskap Norge

Fag

Til opplegg og oppgaver

Hva er bærekraftig utvikling?

Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

Fag

Til opplegg og oppgaver

4 skoletimer (2-3 klokketimer + ev. reisevei)

Lærer for en dag

Hvordan undervise elever i barneskolen om bærekraftig utvikling?

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

Minimum 6 timer, men varierer ut fra presentasjonsform og klassesammensetning

Mitt bærekraftsmål

En prosjektoppgave om FNs bærekraftsmål med stasjonsundervisning.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

45 minutter

Hvis du bare hadde tre mål

Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

15 min hjemmearbeid + 60 min i klassen. Kan med fordel kombineres med øvelsen «Hvis du bare hadde tre mål» som tar 45 min.

Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, KRLE / Religion og etikk

Til opplegg og oppgaver

2x45

Bærekraftsnøtter fra Brasil

En gruppeøvelse hvor du bruker bilder til å finne og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

Fag

Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Naturfag

Til opplegg og oppgaver

2 x 45 min

Barnevennlige skoler og bærekraft

En aktiv og morsom bildeoppgave om utdanning og bærekraft.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver

Fleksibelt

Reale nøtter

Matematikkoppgaver med bærekraftig utvikling som tema.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Matematikk

Til opplegg og oppgaver

2 skoletimer

Kick-off: Film, samtale og quiz om bærekraft

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag

Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Norsk

Til opplegg og oppgaver